Justícia

Avantprojecte de llei d'acolliment de persones grans

query_builder   2 maig 2000 17:00

event_note Nota de premsa

Avantprojecte de llei d'acolliment de persones grans

Es regula la convivència originada per l’acolliment que una persona o una parella ofereixen a una persona o a una parella més gran, en condicions semblants a les relacions que es produeixen entre ascendents i descendents.La finalitat d’aquesta llei és oferir una alternativa més a aquelles persones grans cada vegada més nombroses per l’allargament de l’esperança de vida, que no poden o no volen viure soles i no poden o no volen viure amb els familiars més propers. També pot tenir lloc aquest pacte amb persones discapacitades.Acollidors i acollits conviuen en un mateix habitatge habitual, ja sigui el dels acollidors o el dels acollits, amb l’objecte que els primers tinguin cura i donin aliments i assistència als darrers i els procurin el benestar general, així com també l’atenció en situacions de malaltia. Ambdós han de prestar-se ajuda mútua i compartir les despeses de la llar i el treball domèstic en la forma pactada, que ha de respondre a les possibilitats reals de cada part. La contraprestació es pot fer mitjançant la cessió de béns mobles, de béns immobles o en diners.L’acolliment requereix que els acollidors i els acollits no tinguin parentiu entre ells fins a segon grau, siguin majors d’edat i amb plena capacitat d’obrar o que aquesta pel que fa als acollits, sigui suplerta o complementada pel consentiment dels seus representants legals, de la persona que exerceix la cura, o de les persones designades en document de nomenament tutelar no testamentari. En els casos de voluntat suplerta o complementada cal autorització judicial i s’ha d’escoltar la persona o parella acollida, si té suficient discerniment.Els acollits no poden ser menors de 65 anys i el de menys edat ha de tenir, com a mínim, 15 anys més que l’acollidor de més edat. Aquest requisit de la diferència d’edat no és necessari si un dels acollits és discapacitat.Per raó de seguretat jurídica s’exigeix escriptura pública per constituir-lo, A més a més normalment contindrà algun pacte de caràcter patrimonial (donacions, etc.) que també requereix aquesta forma de constitució.En aquesta Llei també es regulen les diferents causes i efectes de l’extinció.Aquesta mesura pot reportar una solució a moltes persones grans, resolent les seves dificultats econòmiques i socials i presentant una alternativa més a l’ingrés en institucions geriàtriques.