Recerca i Universitats

Projecte de Decret d'estructuració del Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació

query_builder   3 abril 2000 17:00

event_note Nota de premsa

Projecte de Decret d'estructuració del Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació

Mitjançant aquest decret s’estructura el nou Departament i se n’estableixen les funcions.Aquesta nova Conselleria estarà formada per dues secretaries, la General i la Secretaria per a la Societat de la Informació, i per dues direccions generals, la d’Universitats i la de Recerca. També s’adscriuen a aquest nou Departament, la Secretaria del Consell Interuniversitari de Catalunya i la Comissió Interdepertamental de Recerca i Innovació Tecnològica (CIRIT).Cal destacar la creació de la Secretaria per a la Societat de la Informació amb les funcions atribuïdes en l’àmbit material de la informàtica, les telecomunicacions i els mitjans audiovisuals. Les principals actuacions seran:- La promoció de la incorporació, a tots els nivells educatius, de la familiarització amb els instruments informàtics, de telecomunicacions i audiovisuals.- La sensibilització de la població catalana sobre la importància que té la necessària adaptació dels usos econòmics i socials a les possibilitats que ofereixen la informàtica i la digitalització aplicada a les telecomunicacions i als continguts audiovisuals.- L’elaboració del programa d’actuació de la Generalitat per promoure la incorporació de la informàtica i les telecomunicacions a tots els nivells de la societat catalana, en col·laboració, si s’escau, amb el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya.- La coordinació de l’actuació dels òrgans de la Generalitat en relació amb la matèria de la seva competència.També podem destacar el Consell de la Societat de la Informació, creat amb caràcter interdepartamental.