Territori i Sostenibilitat

El Govern aprova el Decret pel qual es regulen els ajuts per a la rehabilitació d'habitatges i edificis d'habitatges

query_builder   24 juliol 2000 17:00

event_note Nota de premsa

El Govern aprova el Decret pel qual es regulen els ajuts per a la rehabilitació d'habitatges i edificis d'habitatges

Aquest Decret té per objecte establir el finançament i els ajuts públics de les actuacions de rehabilitació protegibles en matèria d’habitatge a càrrec de la Generalitat de Catalunya i la gestió del ajuts regulats en el Reial Decret 1186/1998 sobre mesures de finançament d’actuacions protegibles en matèria d’habitatge i sòl del pla 1998 - 2001.En aquests moments s’ha considerat convenient establir mesures específiques destinades a reforçar, bé aquelles actuacions que precisen d’una atenció especial atès que presenten especials valors a preservar o unes especials situacions de degradació, o bé aquells supòsits que precisen d’una incentivació com son els habitatges que es rehabilitin per destinar-los a lloguer o bé els habitatges amb contractes d’arrendaments anteriors a l’actual Llei d’Arrendaments urbans subjectes a pròrroga forçosa.La importància de continuar amb les activitats de rehabilitació aconsella, doncs, adoptar aquesta nova disposició, per tal de reforçar les línies d’actuacions que en aquests moments es consideren prioritàries.