Innovació, Universitats i Empresa

Donant compliment a l'Acord de Govern de la Generalitat de 28 de setembre de 1999, en que el Govern decidí donar un nou impuls a les activitats de recerca, desenvolupament i innovació per tal d'avançar en l'assoliment de noves perspectives per a l'any 2010, es constitueixen tres Grans Institucions de Recerca i Desenvolupament:

query_builder   24 juliol 2000 17:00

event_note Nota de premsa

Donant compliment a l'Acord de Govern de la Generalitat de 28 de setembre de 1999, en que el Govern decidí donar un nou impuls a les activitats de recerca, desenvolupament i innovació per tal d'avançar en l'assoliment de noves perspectives per a l'any 2010, es constitueixen tres Grans Institucions de Recerca i Desenvolupament:

· Acord pel qual s’aproven la constitució del Consorci Institut Català de Ciències Cardiovasculars i els seus estatutsEs crea el Consorci integrat per la Generalitat de Catalunya, per mitjà del Departament de Sanitat i Seguretat Social i el d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació, la Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i la Universitat Autònoma de Barcelona. La seva finalitat serà principalment desenvolupar la recerca bàsica i clínica en els àmbits relatius a les especialitats cardiovasculars.· Acord de constitució de la Fundació privada Institut Català d’Investigació QuímicaL’objecte d’aquesta Fundació serà promoure i desenvolupar recerca bàsica i aplicada de qualitat, en les diferents branques de la química i, especialment en química de processos; la producció, promoció i divulgació del coneixement i la formació de personal tècnic i científic en química; la transferència de tecnologia a la indústria, facilitant el contacte entre la recerca bàsica i aplicada; la promoció i organització de col·laboracions i trobades científiques nacionals i internacionals en el seu àmbit de recerca, així com altre finalitat relacionada.· Acord de constitució de la Fundació privada Centre de Regulació GenòmicaL’objecte d’aquesta Fundació serà efectuar recerca d’excel·lència, de referència internacional, en l’àmbit de la genòmica i, en especial, la promoció de grups d’excel·lència en els camps de la genòmica i la protenòmica: el desenvolupament d’aplicacions dels coneixements de l’estructura, la funció i la regulació dels gens en l’àmbit de la biomedicina; la producció de coneixements respecte de les bases íntimes del processos vius i de la malaltia, desenvolupant eines per a la detecció, la prevenció i el tractament dels problemes de la salut; ; esdevenir un centre de transferència de tecnologia a la indústria biomèdica, farmacològica i biotecnològica i un fòrum d’estudi i anàlisi dels aspectes ètics, legals i socials derivats de la disposició de dades genètiques, així com qualsevol altres finalitats relacionades.