Servei Meteorològic de Catalunya

El Govern aprova l'avantprojecte de Llei de la Meteorologia a Catalunya

· L'objectiu és que Catalunya compti amb un servei públic propi i únic en matèria d'informació meteo

query_builder   28 desembre 2000 18:30

event_note Nota de premsa

El Govern aprova l'avantprojecte de Llei de la Meteorologia a Catalunya

· L'objectiu és que Catalunya compti amb un servei públic propi i únic en matèria d'informació meteo

El Consell Executiu ha aprovat l’avantprojecte de Llei de la Meteorologia a Catalunya, que se sotmetrà properament a consideració del Parlament de Catalunya. La tramitació de l’avantprojecte de Llei de la Meteorologia a Catalunya respon a la necessitat de donar solució a tota una sèrie de mancances i deficiències en aquest camp:· Catalunya no disposa d’un Servei Públic en matèria de meteorologia que tingui al seu abast accés lliure i immediat a tota la informació meteorològica existent.· Els ciutadans, i ni tan sols els diferents ens públics catalans, no poden accedir lliurement a la informació meteorològica. L’Instituto Nacional de Meteorología (INM) cobra qualsevol informació que li sigui sol·licitada, fins i tot la bàsica.· No existeix un interlocutor únic en matèria de meteorologia a Catalunya, cosa que crea molta confusió a la ciutadania i fa perdre eficàcia en la capacitat de resposta de l’administració.· A la Generalitat de Catalunya existeixen diversos organismes que disposen d’equipaments destinats a l’obtenció d’informació meteorològica, els quals, si fossin integrats en una sola entitat, donarien una gran solidesa a la informació obtinguda i possibilitarien economies d’escala, sempre recomanables en l’àmbit de l’Administració Pública.Objectius de la futura LleiAssegurar que la informació meteorològica bàsica de qualitat sigui un Servei Públic per a la societat catalana.Assegurar que la meteorologia de Catalunya es faci des de Catalunya, creant el Servei Meteorològic de Catalunya, recuperant la figura de l’antic Servei i donant així compliment a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.Funcions del nou ServeiEl nou servei, que actuarà com a interlocutor únic en matèria de meteorologia, serà un organisme de la Generalitat amb les següents funcions bàsiques:· El pronòstic, la vigilància i el seguiment de les situacions meteorològiques de risc, que implica la realització de l’assessorament meteorològic oficial a les diferents administracions i institucions competents en matèria de protecció civil a Catalunya.· Assegurar un lliure accés a la informació meteorològica de base a totes les institucions i ciutadans de Catalunya i que aquesta sigui de qualitat.· Assessorar a tots els organismes de la Generalitat de Catalunya que requereixen d’informació meteorològica i ser l’únic organisme que els subministra les dades meteorològiques de referència necessàries en l’exercici de les seves competències (Interior, Política Territorial i Obres Públiques, Agricultura, Transports, Medi Ambient, Indústria) i altres institucions del país. · Implantació i gestió d’una Xarxa d’Equipaments Meteorològics. (Xarxa d’Equipaments Meteorològics de Catalunya), que integri els diferents equipaments meteorològics de la Generalitat de Catalunya i d’altres d’entitats públiques i privades. Creació i explotació d’una xarxa d’infraestructures de mesurament de variables meteorològiques a temps real, que combini les diferents tecnologies de detecció existents (estacions meteorològiques, xarxa de radars, xarxa de detecció de descàrregues elèctriques etc.) creant un sistema de vigilància meteorològica eficaç, a l’alçada dels països més avançats.· Creació i manteniment de la Base de Dades Meteorològiques de Catalunya. Integració de tota la informació meteorològica generada pels diferents equipaments meteorològics i pels observadors meteorològics catalans a la base de dades gestionada per la Generalitat, i homogeneització de la informació meteorològica existent.Barcelona, 28 de desembre de 2000