Agència de l'Habitatge de Catalunya

Salvador Milà anuncia les mesures del Pla per al dret a l'habitatge

query_builder   30 juliol 2004 12:00

event_note Nota de premsa

Salvador Milà anuncia les mesures del Pla per al dret a l'habitatge

El conseller de Medi Ambient i Habitatge, Salvador Milà, ha anunciat avui el contingut dels decrets que portarà a aprovació del Govern el mes de setembre amb l’objectiu de reforçar els ajuts a la promoció d’habitatge protegit. Entre les mesures, el conseller ha destacat les següents:

a) Generació de la nova figura d’habitatge de preu concertat, que tindrà un preu superior entre un 20% i un 50% al de l’habitatge protegit i inferior com a mínim un 30% al del mercat lliure, a fi de promoure la viabilitat de les promocions.

b) Ajuts d’entre 8.000 i 16.000 euros per a cada habitatge de lloguer protegit.

c) Ajuts de fins a 2.000 euros per habitatge a la compra i urbanització de sòl per formar patrimonis públics amb destinació a l’habitatge protegit.

d) Ajuts extraordinaris per a la promoció d’habitatge en règim especial, adreçats als sectors més desafavorits.

e) Avals per cobrir les rendes i el manteniment dels habitatges que s’incorporin al mercat de lloguer.

f) Ajuts a la sostenibilitat per a habitatges protegits de fins a 1.500 euros per unitat.

Nou pla de rehabilitació

El conseller Milà també ha anunciat que el mes d’octubre s’obriran noves línies d’ajut a la rehabilitació. El Pla de rehabilitació estarà integrat per un Programa d’estudi de l’estat dels edificis i un Programa de mesures de foment intensiu de la rehabilitació.

Cal destacar entre els nous ajuts els adreçats a la instal•lació d’ascensors (fins al 60% dels costos); a l’aïllament de façanes i cobertes; a l’accessibilitat i sostenibilitat; contra les patologies; i als reforços a zones de muntanya i zones rurals en regressió demogràfica. Les mesures de rehabilitació es decretaran al mes de setembre per poder tornar a obrir l’entrada dels expedients. D’altra banda, cal anunciar que la Generalitat ja està començant a tramitar els expedients d’anys anteriors que havien estat aturats per manca de pressupost.

La Generalitat, un pas més enllà del Pla de xoc del Govern central

Igualment, el conseller Milà ha anunciat que la Generalitat adaptarà i aprofundirà les mesures de xoc aprovades pel Govern espanyol i que seran aplicades a Catalunya amb criteris propis. En concret:

a) L’aflorament d’habitatges al mercat de lloguer social comptarà amb:

• Els anunciats ajuts de 6.000 euros als propietaris.

• Els ajuts en forma de finançament i subvencions per la compra d’habitatges i la seva posada en lloguer.

• Els avals i convenis de col•laboració amb propietaris per fer aflorar al mercat de lloguer habitatge desocupat.

Tot plegat, reforçat i coordinat amb l’envigoriment de la Xarxa de Mediació Social de Catalunya.

b) Pel que fa als ajuts al lloguer, es prioritzarà la subsidiació per sectors de rendes baixes independentment de l’edat, i molt especialment els sectors amb risc d’exclusió social.

Els objectius del Pla de l’habitatge per a 2004, per bon camí

El conseller Milà s’ha mostrat optimista pel que fa a l’acompliment dels objectius del Pla, i ha ofert algunes dades que reforcen la credibilitat dels objectius manifestats pel Govern de construir 42.000 habitatges protegits en 4 anys. En concret:

 

a) Els pisos de lloguer protegit iniciats durant l’any en curs superaven a 31 de maig els objectius de tot l’any. Ja s’han qualificat 1.071 habitatges, quan la previsió del Plan de vivienda vigent era de 1.050 per a tot l’any.

b) En compravenda, ja s’havien qualificat 2.343 habitatges, el 46,9% de la previsió per a tot l’any.

c) Pel que fa a la rehabilitació, s’ha superat en un 44% els objectius per a tot l’any, amb 10.693 expedients qualificats respecte dels 7.417 previstos per a 2004.

Els ajuntaments col•laboren activament amb el Pla per al dret a l’habitatge

El conseller de Medi Ambient i Habitatge, Salvador Milà, es mostra especialment satisfet de la implicació dels ajuntaments en el Pla. Entre els mesos de març i juliol, s’han formalitzat 16 actuacions mitjançant convenis amb ajuntaments, la majoria amb cessions de sòl a l’Institut Català del Sòl. Aquests convenis permetran promoure 923 habitatges protegits, la majoria en règim de lloguer.

A més, Salvador Milà comprova amb satisfacció que la majoria dels ajuntaments estan reservant en els seus planejaments més del 20% preceptiu del sostre a habitatge protegit, amb percentatges que a l’àrea metropolitana de Barcelona estan entre el 30% i el 40%.

En aquest sentit, la reforma de la Llei d’urbanisme que s’ha presentat al Parlament de Catalunya recull l’objectiu del Departament d’ampliar les reserves de sòl per a habitatge protegit i concertat en les ciutats de més de 10.000 habitants, i en les capitals de comarca fins a un 30%, i marca aquest objectiu per al planejament derivat independentment de la revisió del planejament general.

 

L’INCASOL intensifica la seva activitat promotora

Pel que fa a l’INCASOL, en els mesos de juny i juliol ha dut a terme dos concursos d’Assistència Tècnica (redacció de projectes), amb un total de 30 actuacions que sumen 1.057 habitatges, la majoria sobre sòls cedits pels ajuntaments i en règim de lloguer.

A hores d’ara, el Banc de Sòl 2004-2007 de l’INCASOL consta de 7.660 habitatges, dels quals 2.832 provenen dels ajuntaments i la resta, 4.828, de reserves de sòl pròpies de l’Institut.

ADIGSA licita les obres de millora del seu parc d’habitatge

Al mes de juliol de 2004, un cop aprovat el pressupost de la Generalitat de Catalunya, ADIGSA ha iniciat la licitació de 31 obres al seu parc d’habitatges per un import superior als 9 milions d’euros.

A més, ADIGSA ha lliurat 664 habitatges produïts per l’INCASOL en els primers mesos de 2004. D’aquests, 414 són en compravenda i 250 en lloguer, que administrarà ADIGSA mateixa.

ADIGSA ha estat elaborant un cens d’habitatges buits, que sumen la xifra de 1.036. D’acord amb el Departament de Benestar i Família, la societat intensifica el ritme d’adjudicació dels habitatges buits.

1  

Imatges

Grau del compliment del pla de l'habitatge 2002-2005

Grau del compliment del pla de l'habitatge 2002-2005 226

6  

Fitxers adjunts

Circular Real Decreto 1721/2004

Circular Real Decreto 1721/2004
PDF | 11

Concurs obres juliol 2004

Concurs obres juliol 2004
XLS | 28

cens habitatges buits

cens habitatges buits
DOC | 215

Proposta preus

Proposta preus
XLS | 21

Balanç habitatges lliurats

Balanç habitatges lliurats
DOC | 411

Adigsa invertirà prop de 9 milions deuros en obres de rehabilitació

Adigsa invertirà prop de 9 milions deuros en obres de rehabilitació
DOC | 221