Empresa i Treball

Enquesta sobre 'els hàbits de consum per Internet dels catalans''[Actualitzada]

Els catalans no confien prou en el comerç electrònic

query_builder   12 juny 2003 13:50

event_note Nota de premsa

Enquesta sobre 'els hàbits de consum per Internet dels catalans''[Actualitzada]

Els catalans no confien prou en el comerç electrònic

Només l’11,9% dels catalans ha utilitzat alguna vegada Internet per comprar i contractar serveis, segons els resultats de l’enquesta sobre els hàbits de consum per Internet dels catalans realitzada per l’Institut Català del Consum de la Generalitat

El Director General de Consum, Josep Tous, ha presentat avui les principals conclusions de l’enquesta sobre ‘’els hàbits de consum per Internet dels catalans’’, realitzada per l’Institut Català de Consum de la Generalitat a un total de 800 persones. Segons l’enquesta, l’11,9% dels catalans han comprat o han contractat alguna vegada serveis a través d’Internet. D’aquests, el 45,2% ha utilitzat la Xarxa per comprar productes i el 33,7% per contractar serveis, i la resta, per ambdós motius. D’altra banda, el 88,1% no ha utilitzat mai Internet per realitzar compres, tot i que més de la meitat creuen que utilitzaran el comerç electrònic en un futur, principalment per a l’adquisició de productes d’oci, cultura i alimentació.

Pel que fa a la confiança en el comerç electrònic, només un 18,3% dels consultats confia plenament en aquest sistema, i el 55% no confia massa o gens. Aquesta confiança augmenta fins al 74,7% en els que utilitzen freqüentment Internet. En la percepció de seguretat, el 77,5% consideren poc segur el fet de facilitar les dades personals per Internet, tot i que aquesta percepció disminueix en els actuals usuaris.

Gairebé la meitat de les persones consultades (48,7%) creuen que la normativa vigent protegeix poc o gens a l’usuari de comerç electrònic. En aquest sentit, el 58,6% declaren que la seva confiança en la compra per Internet milloraria si els comerços que la ofereixen estiguessin adscrits a un òrgan o entitat de control de l’Administració.

Segons l’enquesta, la comoditat, l’agilitat i la rapidesa són els principals avantatges de comprar per Internet. Entre els inconvenients, destaquen: la poca informació sobre la qualitat del producte, la por a facilitar les dades financeres, i la desconfiança en rebre el producte.

Perfil de l’usuari de comerç electrònic a Catalunya

 Home (68,4%)

 Menor de 35 anys (el 59%, sobretot en el tram de 25 a 34 anys)

 Ocupats (73,7%, d’aquests el 51,6% assalariats)

 Nivell de formació mig o superior (77,9%, d’aquests el 45,3% amb estudis superiors)

 La freqüència de compra, no és gaire elevada: el 30,5% diu que només ha utilitzat el comerç electrònic 1 ó 2 vegades, mentre que el 35,7% afirma que ho fa 1 ó 2 cops a l’any.

 El 88% de les compres es realitzen a pàgines web catalanes o espanyoles i la forma de pagament més utilitzada és a través de targeta de crèdit o dèbit (71,5%), pràcticament el 80% valora positivament el fet de conèixer les empreses o botigues fora d’internet.

 Garanties de compra: al 70% se li ha ofert factura de compra, en canvi,  només el 56,9% ha estat informat del dret a la devolució del producte. No obstant això, el 90% ha realitzat les seves compres sense cap incidència, i gairebé tots (94,7%) han quedat força o molt satisfets en la compra realitzada.

 La majoria dels compradors declara que la informació sobre el producte i el preu és clara, però no la que es refereix al lloc on reclamar en cas de problemes (43,2%).

Principals recomanacions per als usuaris de comerç electrònic

1. Comprovar que la pàgina web on es vol comprar és segura. Si la URL passa de http:// a https://. voldrà dir que la pàgina és segura. També són segures les pàgines web que disposin del segell de qualitat de l’Agència de Qualitat d’Internet (IQUA).

2. Comprovar que en la pàgina web s’indiquen les dades, la identitat i l’adreça de l’empresa venedora. A més a més, hauran de constar: les característiques del producte, el preu, el cost del transport, la forma de pagament, la modalitat de lliurament i la informació sobre el document de desestiment.

3. En la majoria dels casos, el dret de desestiment permet cancel·lar el contracte durant un termini mínim de 7 dies, a comptar des de la recepció del producte.

4. En cas de reclamació, cal adreçar una carta certificada o burofax a l’empresa venedora. Si no s’obté resposta, es pot presentar la reclamació a la Generalitat de Catalunya. Si l’empresa té la seva adreça en un altre país de la Unió Europea, es pot sol·licitar assessorament al Centre Europeu del Consumidor.

Projecte del Centre Europeu del Consumidor sobre “Realitats del mercat digital europeu”

El Centre Europeu del Consumidor, amb seu a l’Institut Català del Consum de la Generalitat, ha participat recentment en la realització del projecte ‘’Realitats del mercat digital europeu’’. Aquest estudi té com a objectiu determinar la seguretat en la pràctica del comerç electrònic en els diferents països de la Unió Europea.

La primera fase del projecte ha consistit en un experiment de compra, amb un total de 114 comandes realitzades des dels diferents Centres Europeus a empreses de comerç electrònic estrangeres. En la segona fase, s’ha revisat el contingut de 262 pàgines amb l’objectiu de controlar la qualitat de la informació facilitada per les empreses en les seves pàgines web.

En la tercera i última fase, s’ha dut a terme una anàlisi comparativa de la implantació de la Directiva sobre Venda a Distància, vigilant especialment el període de desestiment. De les 262 pàgines revisades, només un 25% ofereix informació en més d’un idioma, motiu pel qual els usuaris d’aquest comerç són del mateix país. L’estudi també reflecteix la manca d’informació sobre els drets de devolució i les condicions generals de venda, que normalment es troben mig amagades en l’apartat dels servei postvenda. Amb tot, el 13% de les pàgines analitzades no ofereixen el dret de desestiment.

D’altra banda, és molt difícil trobar l’import total de la compra, així com les condicions de lliurament. Tot i la prohibició per la normativa vigent, el 7% de les pàgines no informen dels costs addicionals.

La conclusió final d’aquest estudi, és tot i que les directrius de venda a distancia són prou clares, els proveïdors les interpreten cada cop més a la seva manera, en perjudici del consumidor. Actualment, el comerç electrònic s’enfoca als clients potencials del mateix país.

 Barcelona, 12 de juny de 2003

Nota: L’enquesta sobre els hàbits de consum per Internet dels catalans, i l’estudi sobre ‘’Realitats del mercat digital europeu’’ està disponible al web de l’Institut Català de Consum http://www.icconsum.org

2  

Imatges

Imatge de la roda de premsa

Imatge de la roda de premsa 93

Imatge de la roda de premsa

Imatge de la roda de premsa 98

1  

Talls de so

Tall de veu del Director General, Josep Tous
mp3 | 446