Agència Catalana de l'Aigua

El Departament de Medi Ambient ha realitzat més de mil actuacions per mantenir netes les lleres dels rius catalans

-La neteja es fa d'una forma respectuosa amb la fauna i la flora pròpies de la ribera

query_builder   21 gener 2003 12:25

event_note Nota de premsa

El Departament de Medi Ambient ha realitzat més de mil actuacions per mantenir netes les lleres dels rius catalans

-La neteja es fa d'una forma respectuosa amb la fauna i la flora pròpies de la ribera

El Departament de Medi Ambient ha destinat en els darrers tres anys un total de 15,9 M€ al manteniment de les lleres dels rius de Catalunya amb un total de 1.174 actuacions. Aquest programa de l’Agència Catalana de l’Aigua té com a objectiu mantenir les lleres dels rius netes de vegetació per tal de no dificultar la circulació normal de l’aigua. La neteja es fa d’una forma respectuosa amb la fauna i la flora pròpies de la ribera.

El tipus d’actuacions que s’ha dut a terme a través d’aquest programa són des de la neteja de la brossa dintre la llera i riberes, retirada d’obstacles de la llera, esbrossada selectiva de vegetació sempre que dificulti la circulació normal de l’aigua i la conservació i la recuperació del bosc de ribera, entre altres.

Al llarg dels anys 2000, 2001 i 2002 s’han realitzat 1.174 actuacions a tot Catalunya amb una inversió total de 15,9 M€. Cal destacar que en el darrer any el creixement  de  les actuacions ha estat molt important ja que s’ha passat de les 234 de l’any 2001 a les 752 de l’any 2002.

Entre els objectius de l’Agència Catalana de l’Aigua, depenent del Departament de Medi Ambient, hi ha el vetllar per la conservació i el manteniment de la xarxa fluvial catalana i de les zones humides i lacustres i també pels ecosistemes vinculats al medi ambient. També ha de vetllar per garantir una gestió equilibrada i integradora del domini públic hidràulic que n’asseguri la protecció i la coordinació de les administracions afectades.

Els treballs de conservació de les lleres públiques tenen com a objectiu reduir qualsevol element que pertorbi la funcionalitat del règim del sistema fluvial, respectant i/o ordenant els valors naturals així com els diferents elements que el configuren.

La decisió sobre la necessitat d’actuació es basa en els possibles riscos sobre bens i persones provocats per l’estat actual de la riera i que s’avaluen a partir de les dades de l’INUNCAT, d’estudis previs ja existents i d’observacions de camp. En qualsevol cas es té en compte l’estat de l’ecosistema fluvial.

Les actuacions previstes en aquest programa són aquelles que permeten la conservació i el manteniment de la xarxa fluvial catalana, és a dir les lleres públiques que integren el Domini Públic Hidràulic (DPH).

S’actua en aquelles zones on la variació del règim natural dels cabals circulants, atesa la derivació permanent o temporal d’aigües amunt o la variabilitat climàtica de la zona produeixin una invasió de la llera d’espècies vegetals no pròpies d’aquests ambients i, per tant, susceptibles de ser arrossegades i produir el col·lapse en el normal desguàs d’aigua en cas d’avingudes i crescudes extraordinàries.

Els treballs de neteja i conservació de les lleres públiques va encaminat cap a la retirada d’espècies vegetals invasores i el condicionament hidràulic de la secció fluvial sens la modificació de la seva morfometria pròpia, per garantir el pas de l’aigua en cas de crescudes, tal i com faria el propi règim natural de cabals circulants si aquests no haguessin estat modificats per l’activitat humana.

Queden excloses d’aquest programa les actuacions de conservació i manteniment de les infraestructures de reg agrícola i de drenatge pluvial de caràcter urbà.

Les peticions es fan a través de les entitats locals (ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats de municipis, etc.) o a través de comunicacions a la resta d’àrees de l’Agència Catalana de l’Aigua.

3  

Fitxers adjunts

Quadre resum de les inversions en matèria de lleres dels rius

Quadre resum de les inversions en matèria de lleres dels rius
DOC | 30

Quadre resum per comarques de les actuacions en matèria de neteja de les lleres dels rius

Quadre resum per comarques de les actuacions en matèria de neteja de les lleres dels rius
DOC | 30

Inversions i actuacions en neteja de lleres

Inversions i actuacions en neteja de lleres
DOC | 19