Territori

Puig presenta els eixos de la nova Llei de Muntanya al Consell General de Muntanya

query_builder   19 març 2003 18:40

event_note Nota de premsa

Puig presenta els eixos de la nova Llei de Muntanya al Consell General de Muntanya

·La norma vigent és del 1983 i s’ha considerat que calia una actualització per adaptar-la a les noves necessitats econòmiques i de desenvolupament de les terres de muntanya·Els objectius principals són ampliar l’àmbit d’aplicació i agilitzar els instruments de gestió·Es preveu que d’aquí a dos mesos s’iniciarà el tràmit parlamentari

El conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Felip Puig, ha informat als membres del Consell General de Muntanya, en la reunió que s’ha celebrat avui a Olot, dels treballs que la comissió permanent d’aquest consell ha dut a terme per a la modificació de l’actual llei de muntanya

El conseller ha manifestat la necessitat d’actualitzar la Llei de Muntanya, que data del 1983, tenint en compte les importants transformacions socioeconòmiques, administratives i de criteris de desenvolupament que han sofert els territoris de muntanya.

Els dos principals objectius del nou marc legal són ampliar l’àmbit d’aplicació de la llei incidint més en els criteris socials i econòmics a banda dels orogràfics i establir uns instruments de gestió més àgils i flexibles que els actuals. En aquest sentit, es vol millorar l’efectivitat tant dels plans comarcals de muntanya com dels programes zonals (destinats als municipis amb característiques de muntanya que no són dins les comarques de muntanya) mitjançant nous instruments amb una visió més estratègica i més operativa.

Un d’aquests nous instruments seran els Programes Zonals de Reequilibri que s’aplicaran a aquell conjunt de municipis que ho reclamin i compleixin determinades condicions com són que tinguin una part important del seu territori formada per municipis de muntanya o zones desafavorides, una agrupació de municipis amb una cohesió territorial clara, una població total inferior als 50.000 habitants i una densitat de menys de 100 habitants per quilòmetre quadrat i una situació demogràfica o econòmica crítica.

La modificació de la llei també ha d’incorporar la recent creació de l’Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i l’Aran (IDPAPA), redefinir el paper del Consell General de Muntanya i promoure intensament la col·laboració transfronterera.

Finalment, la nova llei també pretén promoure actuacions horitzontals que tendeixin a compensar els desavantatges derivats de la condició muntanyenca i establir barems específics per aquestes àrees que permetin mantenir actius determinats serveis encara que estiguin per sota dels llindars generals. Es preveu finalitzar aquest treball en el termini de dos mesos per poder-lo lliurar formalment al Parlament de Catalunya.

El Consell General de Muntanya és un organisme que sota la presidència del Departament de Política Territorial i Obres Publiques aplega els representants locals de les comarques i zones de muntanya i els representants dels diferents departaments de la Generalitat que actuen de forma continuada en aquests territoris.

1  

Fitxers adjunts

NP Puig presenta els eixos de la nova Llei de Muntanya al Consell General de Muntanya

NP Puig presenta els eixos de la nova Llei de Muntanya al Consell General de Muntanya
DOC | 62