Territori

La Generalitat triplicarà el servei de trens de FGC a la línia de l'Anoia

El metro comarcal de l'Anoia serà una realitat amb un tren d'Igualada a Martorell cada vint minuts

query_builder   7 març 2003 13:22

event_note Nota de premsa

La Generalitat triplicarà el servei de trens de FGC a la línia de l'Anoia

El metro comarcal de l'Anoia serà una realitat amb un tren d'Igualada a Martorell cada vint minuts

El conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Felip Puig, ha presentat avui a Igualada el projecte de metro comarcal de l’Anoia, que serà una realitat el 2005. Aquest projecte preveu que hi hagi un tren cada vint minuts per fer el trajecte d’Igualada a Martorell, on es podrà enllaçar amb la resta de línies. En les hores punta, de 7 a 9 del matí, hi haurà tres trens semidirectes a Barcelona

El projecte de creació dels metros comarcals pretén donar resposta a la demanda existent, convertir Martorell en un important intercanviador, millorar la connexió entre l’Anoia, el Baix Llobregat i el Vallès, així com millorar l’accés a Barcelona i la seva àrea.

El pla preveu que a Martorell-Central es podrà fer correspondència amb el metro del Baix Llobregat, amb rodalies de Renfe o bé anar cap a Manresa amb el futur metro comarcal del Bages. Es mantindran els serveis regionals horaris de tipus semidirecte amb origen i/o destinació a Barcelona. A més, en l’hora punta del matí, tots els trens descendents es perllongaran fins a Barcelona sense necessitat del transbordament a Martorell-Central.

D’aquesta manera, Martorell esdevindrà un punt central de connexió entre l’Anoia, el Bages, el Vallès, el Baix Llobregat i el Barcelonès .

Augment de la demanda

L’evolució demogràfica i les característiques de població per als propers anys indiquen que la demanda d’un servei més intens de transport per ferrocarril augmentarà en els propers anys. Els usuaris actuals del ramal Igualada-Martorell han tingut un increment del 23% en els darrers sis anys. Així, han passat dels 622.000 viatgers/any el 1996 als 765.000 viatgers/any el 2002.

D’aquests, el 57% (437.000) eren per desplaçaments interns a la comarca i el 43% restant (328.000) han estat d’usuaris externs. De fet, es preveu passar dels 2,2 milions de viatges anuals d’ara als 3 milions.

D’aquesta manera, el nou servei de ferrocarril i l’intercanviador de Martorell milloraran els viatges a aquestes comarques per motius laborals (àrees industrials), per estudis (Universitat Autònoma, Campus de Castelldefels i Terrassa) o per motius no obligats.

Inversions en curs per a la implantació de la proposta de metros comarcals

La implantació del nou servei serà possible gràcies a la realització de millores importants en les infraestructures i les instal·lacions, així com l’increment del parc de trens disponible.

Inversió total necessària per a implantar els metros comarcals

Actuació MEUR

· Desdoblament de via de la travessera de Pallejà 46,6

· Desdoblament via entre el Palau i Martorell 31,2

· Nou intercanviador de Martorell-Central 3

· Desdoblament via entre Martorell i Olesa 10,8

· Supressió de passos a nivell 5,4

 · Punts d’encreuament nous ramals d’Igualada i Manresa 4,1

· Seguretat i de senyalització 3,9

· Soterrament Igualada 15

· Nous trens 80,8

Total 200,6

Soterrament dels FGC al seu pas per Igualada

El Departament de Política Territorial i Obres Públiques ha encarregat a l’empresa GISA la redacció del projecte de traçat i l’estudi d’impacte ambiental per al soterrament de la línia dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya al seu pas per Igualada.

Es preveu que aquest estudi estigui enllestit d’aquí a mig any. Posteriorment, es farà l’exposició pública i, cap finals d’aquest any, es podrà iniciar el projecte constructiu. Es calcula que les obres s’iniciarien l’últim trimestre del 2004.

El pressupost estimat és de 15 milions d’euros.

Característiques tècniques

La Direcció General de Ports i Transports va elaborar en data de febrer de 2002 un estudi previ d’aquest soterrament. Aquest estudi proposa el soterrament del ferrocarril, mitjançant la construcció d’una variant amb desdoblament de vies i el soterrament de la futura estació. Aquesta actuació té una longitud de 956 m, dels quals 544 són a cel obert incloent un nou viaducte sobre la riera d’Òdena i 412 m són en túnel en pantalles sota el passeig de Mossèn Jacint Verdaguer, amb la nova estació subterrània que substituirà l’anterior en aquest passeig. En base a aquest estudi, ara s’ha encarregat a l’empresa GISA la redacció del projecte de traçat i l’estudi d’impacte ambiental.

Amb aquesta actuació s’eliminarà el pas a nivell existent a l’Avinguda Montserrat, es millorarà notablement la permeabilitat urbana, s’eliminarà l’efecte barrera i també es reduirà el nivell de soroll, amb els corresponents beneficis socials que se’n deriven pels habitants d’Igualada.

Pla de Transports de Viatgers

El metro comarcal forma part del Pla de Transports de Viatgers (PTV), aprovat recentment pel Consell Executiu de la Generalitat. El PTV és un pla director que defineix les directrius i les accions que articularan la política de transport públic interurbà del Govern català en l’horitzó del 2005. El PTV considera el transport ferroviari com la columna vertebral del sistema de transport col·lectiu interurbà i defineix objectius específics en matèria de freqüència i temps de viatge per a cada línia i tipus de servei. En el bloc dels serveis ferroviaris regionals que presta actualment FGC, el PTV estableix com a fita mínima a assolir en l’horitzó 2005 als ramals d’Igualada i Manresa una freqüència semihorària afegint als actuals serveis semidirectes horaris Barcelona – Igualada i Barcelona – Manresa (i viceversa) serveis llançadora Igualada – Martorell – Igualada i Manresa – Martorell – Manresa amb correspondència amb el metro del Baix Llobregat a l’estació de Martorell Central.

1  

Fitxers adjunts

Presentació

Presentació
PPT | 1057