Territori

La Generalitat desdoblarà la C-31 entre Palamós i Palafrugell

Felip Puig ha afirmat que aquesta obra garantirà la millora de la mobilitat a la zona, un augment de la qualitat de vida

query_builder   11 abril 2003 13:09

event_note Nota de premsa

La Generalitat desdoblarà la C-31 entre Palamós i Palafrugell

Felip Puig ha afirmat que aquesta obra garantirà la millora de la mobilitat a la zona, un augment de la qualitat de vida

El conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Felip Puig, ha presentat aquest matí el projecte de desdoblament de la C-31 en el tram comprès entre Palamós i Palafrugell, que es construirà per resoldre la congestió de trànsit en aquella zona i millorar la seguretat viària. El pressupost estimat per aquesta actuació és de 47,5 MEUR (7.900 MPTA). El projecte està actualment pendent de la Declaració d’Impacte Ambiental, com a pas previ de la seva aprovació definitiva. Les obres es preveu que s’iniciïn d’aquí a un any.

Al seu pas pel municipi de Mont-ras, el projecte preveu que la part central de la carretera vagi a un nivell inferior al del municipi i compti amb accessos laterals que la connectin amb la població. Aquesta solució tècnica és similar a la utilitzada a les rondes de Barcelona. Això dotarà d’una major permeabilitat la C-31 i permetrà que el desdoblament no representi un element divisor del poble.

La C-31, anomenada l’Eix Costaner, és una de les carreteres de la xarxa bàsica de Catalunya que connecta tota la costa catalana des de Tarragona fins a Figueres, i en aquest tram entre Palamós i Palafrugell, forma part de l’Anella de la Costa Brava (Girona - Palamós - Llagostera - Girona).

Pel que fa al tram entre Palamós i Palafrugell, cal esmentar que comunica dues de les principals poblacions turístiques de la Costa Brava, i actualment presenta congestions de trànsit produïdes durant els mesos d’estiu i els caps de setmana, atesa l’elevada intensitat de circulació de la zona.

Descripció de les obres

Les obres consisteixen bàsicament en el desdoblament de la carretera actual. La definició de l’eix en planta està condicionat més pels assentaments urbanístics que per la pròpia calçada existent. La velocitat específica del projecte és de 80 km/h.

Per tal de permetre una millora de la mobilitat, es projecten un total de sis enllaços.

· Enllaç de Palamós : Tipus diamant amb rotondes

· Enllaç de Vall-llobrega: Tipus diamant amb rotondes

· Enllaç la Ciutadel·la : Tipus diamant amb rotondes

· Enllaç del carrer Torres Jonama (Mont-ras): Tipus rotonda

· Enllaç de la GI-654: Tipus rotonda

· Enllaç Nord de Palafrugell : Tipus trompeta

Quant a garantir la seguretat viària, s’ha projectat el desdoblament mitjançant accessos controlats, vies de servei i carrils d’incorporació-desincorporació.

Dades tècniques

Pel que fa a la secció tipus projectada cal esmentar que en presenta de dos tipus:

· Secció del tronc central, que consta de dos carril de 3,5 m per sentit, 3 m de mitjana i vorals interiors i exteriors d’1,5 m cadascun.

· Secció de cobriment amb voladius, en la que cal diferenciar el nivell inferior amb dos carrils de 3,5 m per sentit, 3 m de mitjana i vorals interiors i exteriors de 1,0 m i voreres de 0,5 m. En el nivell superior es troben les calçades laterals amb dos carrils de 3,0 m, vorals interns de 0,5 m i voreres d’1,5m.

· Longitud: 7,5 quilòmetres

Aquesta carretera donarà resposta a la demanda existent a la zona i donarà resposta a la creixent mobilitat de les comarques gironines. En paraules del conseller Puig, això es farà mitjançant “el respecte al medi ambient i millorant la qualitat de vida dels seus habitants”.

Felip Puig ha afirmat que “el progrés del país passa per tenir una bona xarxa de comunicacions, ben integrades a l’entorn i des del respecte al territori i a la seva gent. La variant que avui presentem és una obra fonamental per a l’anella de les Gavarres i suposa una millora de la mobilitat, més seguretat i més qualitat de vida per a la gent del territori”.

El conseller Puig ha volgut destacar que la construcció d’aquesta nova via ha estat fruit del treball conjunt entre la Generalitat, l’Ajuntament i els veïns de Mont-ras durant mesos.

1  

Imatges

Imatge virtual del desdoblament a lalçada de Mont-ras

Imatge virtual del desdoblament a lalçada de Mont-ras 1066