Territori

Els Departaments de Política Territorial i Obres Públiques i de Medi Ambient presenten la iniciativa estratègica per a la gestió integrada de zones costaneres a Catalunya [Actualitzada]

query_builder   16 juliol 2003 11:26

event_note Nota de premsa

Els Departaments de Política Territorial i Obres Públiques i de Medi Ambient presenten la iniciativa estratègica per a la gestió integrada de zones costaneres a Catalunya [Actualitzada]

L’acte, celebrat a Sant Feliu de Guíxols, compta amb la participació de representants polítics i tècnics de la majoria dels municipis i comarques litorals de Catalunya. La coordinació i participació dels tots els agents que interaccionen en el litoral (actors econòmics, centres de recerca, universitats, ONG, ciutadans, etc.) és un dels punts forts d’aquesta nova iniciativa endegada pel govern català. L’Estratègia GIZC a Catalunya s’emmarca dins el projecte Interreg IIIB-Medoc ENPLAN "d’avaluació ambiental de plans i programes" a partir del qual s’elaborarà una metodologia comuna i compartida de l’aplicació de l’avaluació ambiental estratègica a plans i programes entre els socis que participen en el projecte.El projecte ENPLAN te un pressupost total de 2.239.826 eur que per Catalunya representarà una inversió de 345.982 eur .

El litoral de Catalunya ha acollit al llarg de la història una elevada activitat humana. En les darreres dècades, aquesta activitat s’ha intensificat tot plantejant un repte per a la sostenibilitat. L’increment de la pressió demogràfica, urbanística, industrial i turística sobre el litoral català contribueix a una progressiva degradació dels recursos naturals (ecosistemes, qualitat de l’aigua, recursos pesquers, etc.) i ha tingut –i té- conseqüències socials i econòmiques significatives.

Per donar una resposta integrada a aquest repte, calen noves indicacions per a conservar i recuperar els seus recursos patrimonials i contribuir a un nou impuls dels sectors que hi actuen. Aquestes directrius, a més, requereixen necessàriament d’una correcta coordinació entre totes les administracions i els agents implicats en la planificació i gestió d’aquest territori i de les seves activitats.

El Parlament Europeu i el Consell van aprovar el 30 de maig de 2002 la Recomanació sobre l’aplicació de la gestió integrada de zones costaneres, amb l’objectiu d’incentivar als territoris costaners d’Europa a l’elaboració abans de 2006 d’estratègies per orientar aquest espai cap a escenaris més sostenibles.

Seguint aquesta recomanació, la Generalitat de Catalunya, a través dels Departaments de Política Territorial i Obres Públiques i de Medi Ambient, i en el marc del projecte Interreg IIIB-Medoc ENPLAN “d’Avaluació ambiental de plans i programes”, està impulsant el l’Estratègia per a la Gestió Integrada de les Zones Costaneres de Catalunya, que es preveu tenir aprovada a la primavera de 2004.

Els Departaments de Medi Ambient i de Política Territorial i Obres Públiques, en el marc del projecte ENPLAN (amb un control  extern elevat i situat en un marc europeu), aposten per un nou model de planificació integrada sostenible d’acord amb les noves exigències normatives i les directrius internacionals i europees actuals. Aquest model, que s’aplica al litoral, pretén convertir-se en un referent per a tots els tipus i nivells de planificació.

Aquesta jornada és la primera d’un seguit de jornades de consulta als diferents agents que intervenen al litoral (administracions, empreses, professionals independents, centres de recerca, col·lectius ecologistes, etc.) amb l’objectiu de generar una reflexió àmplia sobre el futur del litoral català.

Així, la concepció de l’estratègia es fonamenta en una participació plena de tots els agents que intervenen en el litoral. Per tant s’han estudiat quines poden ser les eines més útils per fer efectiva aquesta participació. En aquest sentit, s’han configurat fins al moment present quatre grans eixos de comunicació i participació:

 Les jornades de consulta

 La participació telemàtica

 La discussió temàtica

 El marc europeu de garantia i participació

1  

Fitxers adjunts

Dossier Jornada

Dossier Jornada
DOC | 2636