Territori

Conveni de col·laboració per desenvolupar un programa de Gestió Ambiental al Liceu

El Liceu serà la primera institució cultural a Catalunya en obtenir un registre europeu ecoambiental EMAS

query_builder   7 abril 2003 17:04

event_note Nota de premsa

Conveni de col·laboració per desenvolupar un programa de Gestió Ambiental al Liceu

El Liceu serà la primera institució cultural a Catalunya en obtenir un registre europeu ecoambiental EMAS

El conseller de Medi Ambient, Ramon Espadaler, i el director general del Gran Teatre del Liceu de Barcelona, Josep Caminal, han signat aquesta tarda el conveni de col·laboració per desenvolupar un programa pilot sobre gestió ambiental a les instal·lacions del teatre.

El Departament de Medi Ambient, fomenta la participació voluntària d’entitats i empreses en procediments d’auditoria ambiental de sistemes de gestió i d’aplicació de bones pràctiques. L’objectiu és que els models de gestió d’aquestes empreses i entitats incorporin els aspectes ambientals derivats de les seves activitats i implantin una estratègia de millora continuada amb l’objectiu de reduir els seus impactes ambientals. El Liceu serà la primera institució cultural en implantar i desenvolupar un registre europeu ecoambiental EMAS (Registre del Sistema d’Ecogestió i Ecoauditoria).

Liceu, primera Qualificació Ambiental EMAS en una institució cultural

El Gran teatre del Liceu, com a entitat cultural amb una gran projecció social ha volgut assumir la seva quota de responsabilitat en la protecció del medi ambient i contribuir al desenvolupament d’uns instruments de gestió ambiental que puguin ser d’utilitat a la resta d’entitats culturals a Catalunya.

La implantació del sistema de gestió ambiental d’acord amb EMAS al Liceu consta de quatre etapes:

1a etapa: realització de l’avaluació ambiental inicial amb l’objectiu d’identificar els problemes, efectes i resultats en matèria de medi ambient de les activitats, realitzades al Liceu amb la finalitat d’aplicar la prevenció en origen de la contaminació a tots els corrents residuals que s’hi puguin generar (residus, aigües residuals, emissions atmosfèriques), a fi de reduir el seu impacte ambiental i millorar la eficiència general del centre.

2a etapa: establiment de la política mediambiental i definició dels objectius i programes. Elaboració de la documentació del sistema de gestió mediambiental i implantació del sistema de gestió i del pla de formació.

3a etapa: auditoria del sistema de gestió mediambiental per avaluar de forma sistemàtica, documentada i objectiva l’eficàcia de l’organització, el sistema de gestió i els procediments destinats a la protecció del medi ambient.

4a etapa: certificació i/o verificació del sistema de gestió mediambiental.

Per col.laborar en el desenvolupament del programa sobre la gestió ambiental a les instal.lacions del Liceu, el Departament de Medi Ambient donarà suport tècnic durant la realització de les avaluacions ambientals i la implantació del sistema de gestió. També, a banda de suport econòmic per al seu desenvolupament, l’assessorarà en la realització de guies de gestió ambiental i de bones pràctiques. La realització del material divulgatiu i d’informació ambiental així com l’aportació de documentació relacionada amb diferents actuacions d’interès també seran compromís del Departament de Medi Ambient.

L’EMAS: qualificació ambiental

L’EMAS és un sistema de gestió mediambiental i d’auditoria per a les empreses que operen a l’Espai Econòmic Europeu (UE, Noruega, Liechtenstein i Islàndia). La seva finalitat és fomentar l’adaptació de les empreses a mètodes de producció i comercialització que tinguin un menor impacte mediambiental i permetre que aquesta informació sigui accessible al públic i a altres parts interessades.

Aquest sistema de gestió ambiental és conegut internacionalment com el sistema EMAS (Eco-Management and Audit Scheme). L’EMAS promou la millora contínua del comportament ambiental de les organitzacions.

La qualificació ambiental EMAS aporta molts beneficis com la millora de la imatge i la credibilitat de l’empresa o entitat i l’augment de la confiança dels consumidors. La certificació també obre noves oportunitats de negoci, incentiva la innovació i incrementa l’eficiència.

 Catalunya, al capdavant en implantacions

Catalunya és la primera regió europea en nombre de registres EMAS per milió d’habitants. Això és un factor indicatiu de la sensibilitat ambiental del món empresarial i una mostra més de la política del govern envers la millora dels processos productius en l’àmbit de l’ecogestió. Ara amb la signatura d’aquest conveni de col.laboració es podrà desenvolupar un programa pilot d’implantació d’un sistema de gestió ambiental i de bones pràctiques a les instal.lacions culturals que de ben segur és farà extensible a altres entitats culturals que el vulguin obtenir.

Si comparem Catalunya amb els estats de la Unió Europea, continua al capdavant ocupant el cinquè lloc d’empreses amb registres, només per sota de països amb una forta consciència ambiental com són Àustria, Alemanya, Dinamarca o Suècia.

 Si el criteri que emprem per realitzar la classificació és la relació d’EMAS i el producte interior brut del país, Catalunya ocupa el tercer d’Europa darrera d’Alemanya i Àustria.

Catalunya lidera de forma clara, dins l’estat espanyol, els processos de reglamentació mediambiental i, fins i tot, hi ha comunitats autònomes que demanen que s’homologuin els processos davant l’absència d’autoritats designades.

Fins al moment el sector químic i turístic són els capdavanters a Catalunya en l’obtenció del registre europeu ecoambiental EMAS, ara però, i amb la signatura d’aquest conveni de col.laboració el Departament de Medi Ambient ha volgut iniciar la implantació d’aquest sistemes de gestió també en entitats culturals.

1  

Imatges

El conseller Espadaler amb el director general del Gran Teatre del Liceu, Josep Caminal

El conseller Espadaler amb el director general del Gran Teatre del Liceu, Josep Caminal 1107