Innovació, Universitats i Empresa

Els centres de teletreball de Catalunya homologats per examinar i concedir un carnet europeu de maneig d'ordinadors [Actualitzada]

query_builder   22 gener 2003 12:19

event_note Nota de premsa

Els centres de teletreball de Catalunya homologats per examinar i concedir un carnet europeu de maneig d'ordinadors [Actualitzada]

Arran del conveni que l’any 2001 subscrigueren el Departament d’Universitat, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya i la Asociación de Técnicos de Informática (ATI), els centres de teletreball de Catalunya ofereixen un nou servei al ciutadà: el carnet europeu de maneig d’ordinador.

L’ATI és una associació d’àmbit estatal dedicada a defensar i millorar el desenvolupament de l’activitat dels qui exerceixen com a tècnics i professionals en el camp de les tecnologies de la informació. Entre els seus objectius fonamentals destaca la difusió d’aquest concepte de carnet europeu de maneig d’ordinador a l’Estat Espanyol en general i, en concret, d’acord amb el conveni signat amb el Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació, a Catalunya.

Aquest carnet rep el nom d’Acreditatiu Europeu de Maneig d’Ordinador (European Computer Driving Licence - ECDL). És un sistema d’homologació, basat en l’atorgament d’un certificat reconegut a gairebé tota Europa i a països d’altres continents, que acredita que es posseeix una formació en informàtica a nivell d’usuari i dota als ciutadans i les empreses d’un patró d’habilitats en la utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). La Comissió Europea recomana explícitament que s’accepti l’ECDL com a model bàsic d’acreditatiu de coneixements d’informàtica, com a acompliment d’una de les directrius de l’eEurope 2002 i del Pla d’Acció d’eLearning.

L’objectiu de l’ECDL és promocionar i fomentar els coneixements informàtics entre la població. El destinatari d’un acreditatiu com aquest és el públic en general que vulgui utilitzar un ordinador eficaçment, i poder demostrar-ho mitjançant un certificat homologat, la qual cosa pot ésser important a l’hora, per exemple, de cercar un lloc de treball. També serà una manera de proporcionar a qualsevol persona, al marge de la seva formació acadèmica, una qualificació bàsica que permeti a tothom formar part de la societat de la informació i conèixer els seus avantatges. Per aconseguir aquest acreditatiu cal passar un test que cobreix set mòduls, que recullen conceptes primordials sobre les tecnologies de la informació des de la perspectiva de l’usuari, la utilització del PC i la gestió dels fitxers, el tractament de textos, fulls de càlcul i bases de dades, presentació i disseny, a més de l’ús dels serveis de xarxa. El nivell de coneixements exigit és bàsic.

L’obtenció del certificat, que té reconeixement a nivell europeu, és possible a la major part de centres de teletreball que existeixen actualment a Catalunya, promoguts per la Generalitat de Catalunya, a través de la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació, i amb la col·laboració dels Ajuntaments i els Consells Comarcals. Aquests centres de teletreball s’engloben dins del projecte NODAT, que té com a objectiu crear la Xarxa de Telecentres de Catalunya, que posaran a disposició dels ciutadans punt públics d’accés a internet, aglutinant les iniciatives existents sota un mateix paraigua i creant nous punts allà on siguin necessaris.

El fet que a partir d’ara els centres de teletreball siguin el lloc on els ciutadans puguin preparar el seu examen per obtenir l’acreditatiu de coneixements bàsics d’informàtica, fer-lo i rebre-hi el certificat, contribueix a refermar la vocació que inspira la creació dels punts públics d’accés a internet i d’altres iniciatives: combatre el risc de fractura digital. Per aconseguir-ho és fonamental preservar l’equilibri territorial (i fins i tot fomentar-lo precisament per les oportunitats de descentralització que les TIC ofereixen), però també donar la formació necessària perquè cap col·lectiu social quedi exclòs de la societat de la informació. Hi ha grups que poden tenir dificultats especialment, com la gent gran o les persones amb un nivell socio-econòmic, o cultural, baix.

Iniciatives com aquesta són importants per lluitar contra la fractura digital i poden ajudar els ciutadans de Catalunya a tenir una millor formació i una qualificació reconeguda a nivell europeu, quelcom necessari en un món global.

Per a més informació:

Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació

Tel.: 93 363 83 60

Correu electrònic: eroure@gencat.net; iginer@gencat.net

1  

Fitxers adjunts

Llistat de Telecentres de Catalunya

Llistat de Telecentres de Catalunya
PDF | 18