Innovació, Universitats i Empresa

Agències de qualitat universitària de tot Europa inicien el camí cap al seu reconeixement mutu

L'objectiu de la trobada ha estat debatre sobre els sistemes de qualitat interns de les pròpies agències

query_builder   5 març 2003 13:14

event_note Nota de premsa

Agències de qualitat universitària de tot Europa inicien el camí cap al seu reconeixement mutu

L'objectiu de la trobada ha estat debatre sobre els sistemes de qualitat interns de les pròpies agències

L’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari a Catalunya, membre fundacional de la xarxa d‘agències de qualitat europea ENQA (European Network for Quality Assurance in Higher Education), va acollir i organitzar per segona vegada un taller de treball que va celebrar-se del dia 27 de febrer a l’1 de març de 2003 a Sitges.

Aquest taller de treball que portava per títol "Com s’avaluen els sistemes que garanteixen la qualitat de les agències per tal de crear confiança en el seu treball i alhora en el sistema universitari?" perseguia dos objectius principals: el primer era l’intercanvi d’experiències en l’organització i en la implementació de sistemes i procediments de qualitat interns i externs en les agències europees i, el segon, era la formulació de recomanacions de bones pràctiques respecte a l’assegurament de la qualitat de les agències de qualitat universitàries europees.

Durant el taller es van presentar diferents aportacions molt interessants que van permetre dibuixar el panorama divers de les agències de qualitat europees. Com a exemple, l’agència catalana va presentar el seu sistema de qualitat basat en la norma internacional ISO 9000, l’única agència que està degudament certificada per aquesta norma. Les principals conclusions a les quals es van arribar durant el taller foren:

1. És necessari, de cara a la integració europea dels sistemes universitaris, que les agències de qualitat estableixin sistemes de qualitat interns comparables que permetin el seu reconeixement mutu. Això vol dir que les agències europees hauran de complir amb uns requisits de qualitat que les permetin equiparar-se a nivell europeu, tot mantenint les seves especificitats pròpies del sistema universitari on actuen.

2. Per assolir l’objectiu anterior serà necessari establir quins requisits són els essencials i definir quina haurà de ser l’entitat que s’encarregarà de verificar el seu compliment en les agències de qualitat europees. En aquest punt és on hi ha opinions més diferents, sobretot pel que fa referència a l’entitat que hauria de vetllar per al compliment dels requisits.

3. El comitè permanent de l’ENQA recollirà totes les aportacions i es compromet a elaborar una primera proposta per tal d’avançar en l’establiment de requisits i criteris entre agències, així com iniciar la definició de l’entitat responsable per a vetllar per al seu bon compliment. 4. Les diferents presentacions exposades en el taller es recolliran a la pàgina web de l’enqa.

En total hi van participar representants de 21 institucions i agències de qualitat universitària de 16 estats diferents (Bèlgica, Dinamarca, Estònia, Finlàndia, França, Alemanya, Grècia, Hongria, Irlanda, Itàlia, Holanda, Noruega, Espanya, Suècia, Suïssa i el Regne Unit).

Durant la trobada va tenir un lloc un sopar en el qual es va comptar amb l’assistència del conseller d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació, Andreu Mas Colell, que va parlar de la nova Agència Catalana en el context de la Llei d’Universitats de Catalunya. En aquest sopar hi van assistir tots els participants del taller inclosos el president de l’Agència catalana, Antoni Serra Ramoneda, i la directora, Gemma Rauret Dalmau.

1  

Imatges

Fotografia de grup dels particpipants

Fotografia de grup dels particpipants 23