Recerca i Universitats

Les universitats de Catalunya disposen de 35.655 ordinadors, gairebé tots connectats a Internet

query_builder   13 febrer 2003 12:53

event_note Nota de premsa

Les universitats de Catalunya disposen de 35.655 ordinadors, gairebé tots connectats a Internet

Totes les universitats públiques ofereixen els tràmits de matrícula en línia29.039 alumnes matriculats TIC i 2.879 titulats en carreres TIC

La Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació del Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació ha fet públics, avui, els resultats sobre la penetració de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) a les universitats de Catalunya corresponent a l’any 2002. Aquestes dades han estat obtingudes a través d’una enquesta feta a la tardor de 2002 a les onze universitats catalanes (públiques i privades) i fan referència al curs 2001/2002. Aquesta és la segona vegada que es realitza l’enquesta que té com a objectiu conèixer el nivell d’equipament i ús de les TIC a les universitats. També es presenten dades sobre alumnes titulats i matriculats en carreres TIC obtingudes pel propi Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació.

A la web de la Secretaria es pot trobar l’informe complert d’on s’han extret les dades que es presenten a continuació http://dursi.gencat.net/ca/si/observatori/estadistiques.htm

 Equipament TIC a les universitats

A les deu universitats presencials de Catalunya es disposa de 35.655 ordinadors, un 8,3% més que l’any anterior (s’exclou la UOC ja que els ordinadors normalment són propietat d’alumnes i professors). Aquests equips estan distribuïts de la següent forma: els destinats als alumnes (37,0%), els destinats als professors (44,6%) i els destinats a personal administració i serveis (18,4%). (Gràfics 1 i 2)

Com a indicador de la renovació del parc d’ordinadors cal destacar que el 13,1% dels equips disponibles a principis del 2002 van ser adquirits durant l’any 2001 (pràcticament 4.700 ordinadors). Alguns d’aquests ordinadors van substituir equips obsolets i d’altres han servir per incrementar el parc global d’ordinadors.

L’augment d’equipament a la universitat durant el darrer any s’ha traduït en un increment important del nombre de PCs per alumne. Així hi ha 21,1 PCs per cada 100 alumnes a les universitats privades i 17,5 a les publiques. La mitjana entre públiques i privades ha passat de 16 a 17,9 en el darrer any. Pel que fa a professors i PAS, gairebé tots disposen d’ordinador o en poden fer servir algun.

Gairebé tots els ordinadors de les universitats estan connectats a Internet (99,5%) el que significa un increment respecte a l’any anterior del 7,8% dels PCs connectats a Internet. Hi ha universitats que, a més, disposen de punts de connexió preparats per accedir-hi amb un portàtil propi (865 punts).

Pràcticament tota la comunitat universitària té correu electrònic i l’utilitza habitualment (el 84% dels alumnes i el 100% dels professors i PAS).

Serveis universitaris a Internet

Totes les universitats tenen lloc web propi i en molts casos llocs web específics per als seus departaments i serveis. Aquests llocs webs no són només informatius sinó que inclouen serveis administratius propis, permeten una descàrrega de continguts (bé com a suport a la docència, bé com a assignatures virtuals), faciliten la consulta de notes i horaris, etc. Cal destacar els següents punts:

Totes les universitats ofereixen en línia serveis de consulta d’expedient acadèmic, consulta de qualificacions i directori de personal docent i PAS. Totes les universitats públiques ofereixen els tràmits de matrícula en línia. Les borses de treball, la gestió docent (suport a programació docent, qualificacions, etc.) i el directori d’alumnes són els següents serveis més presents a la Xarxa.

Una de les aplicacions més interesants, a la línia de l’utilització i ús de Internet a nivell universitari, és el desenvolupament del projecte “Tesis Doctorals en Xarxa” (http://www.tdx.cesca.es), que permet la consulta a través d’Internet de tesis doctorals llegides a les universitats de Catalunya i d’altres comunitats autònomes. Actualment, es poden accedir en línia a 779 tesis doctorals.

Pel que fa a l’ensenyament virtual a les universitats de Catalunya, es pot afirmar que hi ha 14.089 assignatures amb algun recurs a Internet, 5.152 parcialment en línia i 501 totalment en línia ( 274 a les universitats privades i 227 a les publiques).

La despesa en recerca TIC a vuit de les onze universitats de Catalunya ha estat de 8,2 milions d’euros l’any 2001 (2 milions a les privades i 6,2 a les públiques).

Matriculats i titulats en carreres TIC

El nombre d’alumnes matriculats en carreres relacionades amb les TIC durant el curs 2001/2002 va ser de 29.039, un 5,2% més que el curs anterior (1.445 alumnes més). Aquesta xifra representa el 12,9% del total de 224.446 alumnes matriculats en el conjunt de carreres. (Gràfic 4)

Dels 32.204 alumnes que es van titular en els diferents àmbits de l’ensenyament universitari durant el curs 2000/2001, 2.879 eren de carreres relacionades amb les TIC. Això representa un 8,9% del total. (Gràfic 3)

Per a més informació:

Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació

Tel.: 93 363 83 60

Correu electrònic: eroure@gencat.net; lgallo@gencat.net http://dursi.gencat.net/ca/si/observatori/estadistiques.htm

1  

Fitxers adjunts

Gràfics - Estadístiques Universitats

Gràfics - Estadístiques Universitats
DOC | 58