Cultura

El pressupost del Departament de Cultura haurà crescut un 29% en el període 2000-2003

L'any vinent serà de 242.307.000 euros, un 6,6% més que en el present exercici

query_builder   18 novembre 2002 16:39

event_note Nota de premsa

El pressupost del Departament de Cultura haurà crescut un 29% en el període 2000-2003

L'any vinent serà de 242.307.000 euros, un 6,6% més que en el present exercici

El pressupost del Departament de Cultura per a l’exercici del 2003 preveu un total de 242.307.000 euros (40.316.492.502 pessetes), segons el projecte de llei de pressupostos de la Generalitat lliurat al Parlament pel conseller d’Economia i Finances. La xifra del 2003 supera en el  6,6% la del present exercici. Amb aquest nou augment, el pressupost del Departament de Cultura s’haurà incrementat aquesta legislatura un 29%, passant dels 187.733.195 euros (31.236.175.383 pessetes) de l’any 2000 als 242.307.000 de l’any vinent (vegeu gràfic adjunt).

Entre les grans línies del pressupost del Departament de Cultura destaquen:

 Política Lingüística: identitat, integració i projecció exterior

Les actuacions previstes inclouen un pla per promoure el prestigi i l’ús del català, un programa per a l’ensenyament de la llengua catalana a la població immigrada, així com la potenciació del cinema en català per mitjà de l’increment del nombre i de la qualitat dels títols doblats al català.

 Suport a l’esport català

En la línia de fomentar l’esport català s’incrementa la dotació destinada a activitats i programes a realitzar per les federacions, consells esportius i altres entitats, així com els ajuts per a la construcció i condicionament d’instal·lacions esportives de tot el territori.

 Suport a la cultura popular i tradicional

Es prioritza la producció i difusió de la cultura popular i tradicional potenciant la realització de manifestacions com ara la Festcat (Escola Catalana de la Festa) i la Fira d’Espectacles d’Arrel Tradicional de Manresa. També s’incrementen els ajuts per a entitats de cultura popular.

 Arts Visuals

El Departament de Cultura, dins de la política de promoció dels diversos àmbits culturals, prioritzarà l’any vinent l’impuls de les arts visuals d’acord amb les següents línies:

- Pla de centres d’art contemporani a les diferents demarcacions territorials

- Establiment d’una xarxa territorial d’espais d’art contemporani a través de convenis amb ajuntaments i entitats culturals

- Impuls de circuits itinerants d’exposicions

- Consolidació de la nova Sala Verdaguer i redisseny del Centre d’Art Santa Mònica

- Celebració de l’Any del Disseny i de l’Any Dalí

 Indústries Culturals

Es fomentarà la indústria audiovisual mitjançant un pla d’actuació entre la Generalitat, Televisió de Catalunya i les empreses del sector per tal de produir 100 llargmetratges televisius en tres anys. Aquest pla s’ha iniciat el present exercici.

 Institut Ramon Llull

Un altre dels objectius del Departament de Cultura per a l’any vinent és la consolidació i potenciació de l’Institut Ramon Llull, consorci dels Governs de Catalunya i de les Illes Balears per a la projecció exterior de la llengua i la cultura catalanes.

 Grans infrastructures culturals i esportives

Els pressupostos garantiran la sostenibilitat de les grans infrastructures en què participa el Departament, així com el manteniment de tots els arxius, biblioteques i museus dependents de la Generalitat. La quantitat que destinarà el Departament el 2003 a inversions en grans infrastructures suma 28.862.000 euros (4.802.232.732 pessetes), un 9% més que enguany.

 

Pressupost consolidat

Per completar l’abast pressupostari de l’acció del Govern en matèria de cultura i esports, als 242.307.000 euros del pressupost cal afegir els dels organismes autònoms i empreses públiques que en depenen, deduïdes les aportacions del mateix Departament. D’aquesta manera, el pressupost consolidat del Departament de Cultura i el seu corresponent sector públic se situa en 257.525.530 euros (42.848.642.835 pessetes).

D’altra banda, cal tenir en compte les aportacions a la cultura que fa la Federació Catalana de Caixes d’Estalvi, per conveni amb la Generalitat, i que enguany sumen 7.801.011 euros (1.297.979.016 de pessetes), així com les corresponents a l’1% cultural, que en el present exercici han estat de 4.705.925 euros (783 milions de pessetes).

Barcelona, 18 de novembre de 2002

Més informació a: http://www.parlament-cat.net/porta.htm

1  

Fitxers adjunts

Evolució del pressupost del Departament de Cultura- Exercicis 2000 a 2003 (Meuros)

Evolució del pressupost del Departament de Cultura- Exercicis 2000 a 2003 (Meuros)
DOC | 119