Empresa i Treball

En el mes de juny de 2003 s'han registrat 20.665 contractes indefinits i 147.702 en el primer semestre de l'any

LA TAXA D'ATUR CATALANA SE SITUA EN EL 6,18%

query_builder   3 juliol 2003 13:22

event_note Nota de premsa

En el mes de juny de 2003 s'han registrat 20.665 contractes indefinits i 147.702 en el primer semestre de l'any

LA TAXA D'ATUR CATALANA SE SITUA EN EL 6,18%

Girona, Lleida i Tarragona tenen una taxa d’atur inferior al 5%

Actualment, el nombre de persones aturades registrades a les oficines de treball de la Generalitat (OTG) és de 192.704.

En relació amb el maig de 2003, el nombre d’aturats ha augmentat de 375 persones. Aquest increment es concentra a la demarcació de Barcelona; a la resta de demarcacions, en canvi, l’atur s’ha reduït en termes intermensuals. La taxa d’atur s’ha mantingut pràcticament constant, situant-se a finals de juny en el 6,18% de la població activa.

En termes interanuals, l’atur s’ha incrementat de 5.148 persones. Tot i això, cal destacar que aquest augment és gairebé 5 vegades inferior al registrat el juny de 2002 (25.114 aturats més).

La taxa d’atur catalana se situa 2,42 punts percentuals per sota de l’espanyola (del 8,60%) i 2,91 punts percentuals per sota de la de la resta de l’Estat (del 9,09%).

Tres demarcacions catalanes presenten una taxa d’atur de plena ocupació

Girona, Lleida i Tarragona registren taxes d’atur inferiors al 5% (nivell considerat tècnicament de plena ocupació): del 4,05% a Girona, del 4,24% a Lleida i del 4,98% a Tarragona. La taxa d’atur de Barcelona se situa en el 6,76%.

En xifres absolutes Barcelona registra 157.480 aturats; Tarragona, 15.625; Girona, 12.322, i Lleida, 7.277.

L’atur s’ha reduït a totes les demarcacions catalanes, tret de Barcelona, que registra 1.060 aturats més que el passat mes de maig. Aquest augment de la desocupació es concentra, sobretot, en el col·lectiu de dones majors de 25 anys (1.081 aturades més).

A la demarcació gironina s’han comptabilitzat 291 aturats menys i a Tarragona, 341 menys. Tots els col·lectius s’han beneficiat d’aquest descens de l’atur: homes i dones; menors i majors de 25 anys.

Per últim, Lleida, que registra 53 aturats menys que el mes de maig de 2003. L’atur masculí s’ha reduït de 117 persones i el femení s’ha incrementat de 64. El col·lectiu més afectat, en aquest cas, també ha estat el de les dones majors de 25 anys.

En termes interanuals, el nombre d’aturats s’ha incrementat a totes les demarcacions catalanes.

L’atur baixa als serveis, a la indústria i a l’agricultura, mentre que s’incrementa a la construcció

Respecte del mes de maig, el sector serveis ha registrat una davallada de 442 desocupats; la indústria, de 297, i l’agricultura, de 16. La construcció i el col·lectiu sense ocupació anterior, en canvi, han experimentat un increment de 179 i 951 desocupats, respectivament. Així doncs, podem dir que l’atur s’ha incrementat, sobretot, entre les persones que busquen la primera feina.

L’agricultura és el sector que registra la taxa d’atur més baixa, concretament de l’1,93%. Les taxes de la resta de sectors econòmics són les següents: del 5,19% a la construcció; del 5,86% a la indústria, i del 6,04% als serveis.

En termes interanuals, el creixement de l’atur s’ha fet extensiu als quatre sectors d’activitat.

La taxa d’atur juvenil se situa en el 7%

Actualment hi ha 25.764 persones desocupades menors de 25 anys a Catalunya, xifra que comporta una taxa d’atur juvenil del 7%.

Per demarcacions, la taxa d’atur juvenil més baixa es registra a Girona, del 3,91%, seguida de Tarragona, del 6,57%; Barcelona, del 7,50%, i Lleida, del 7,74%.

En comparació amb el mes de maig, el nombre de joves desocupats ha augmentat de 237 persones, de les quals, 212 són homes i 25, dones.

La taxa d’atur masculina se situa en el 4,47%

El nombre d’homes desocupats s’ha reduït de 522 (en termes relatius, del 0,64%) i el de dones s’ha incrementat de 897 (del 0,81%). Cal dir que, tal i com hem comentat anteriorment a l’anàlisi territorial, l’augment de l’atur ha afectat d’una manera més intensa les dones majors de 25 anys (872 aturades més).

Actualment, les dones desocupades es xifren en 111.641 (taxa d’atur del 8,55%) i els homes, en 81.063 (del 4,47%).

A les quatre demarcacions catalanes, la taxa d’atur masculina se situa en un nivell considerat de plena ocupació (inferior al 5%): del 2,30%, a Lleida; del 2,72%, a Girona; del 3,68%, a Tarragona, i del 4,97%, a Barcelona.

Pel que fa a les dones la taxa d’atur més baixa es registra a Girona, del 5,79%, seguida de Tarragona, del 6,86%; Lleida, del 7,30%, i Barcelona, del 9,23%.

El juny de 2003 s’han registrat 20.665 contractes indefinits

Al llarg del mes de juny de 2003 s’han signat 157.634 contractes, 20.665 dels quals han estat indefinits i 136.969, temporals.

Del total de contractes registrats a Catalunya durant el mes de juny els indefinits representen el 13%.

Pel que fa a l’acumulat dels sis primers mesos de l’any, la xifra de contractes indefinits se situa en 147.702, el 14% dels contractes.

El conseller de Treball, Indústria, Comerç i Turisme, Antoni Fernàndez Teixidó ha declarat avui que “ el balanç del primer semestre de l’any és molt positiu ja que el nombre de desocupats s’ha reduït de gairebé onze mil persones i que les demarcacions de Girona, Lleida i Tarragona, registren una taxa d’atur considerada de plena ocupació.” 

Finalment, el conseller ha assenyalat que “durant el mes de juny s’han formalitzat 20.665 contractes indefinits, 13 de cada 100 contractes registrats i que l’atur masculí està per sota del 5%”.

1  

Talls de so

Declaracions del Conseller respecte a les dades d'atur
mp3 | 234