Salut

Pla d'Informació de les Infeccions Respiratòries Agudes a Catalunya (PIDIRAC). Full informatiu núm. 8

query_builder   9 gener 2003 16:29

event_note Nota de premsa

Pla d'Informació de les Infeccions Respiratòries Agudes a Catalunya (PIDIRAC). Full informatiu núm. 8

Acontinuació us fem arribar l’estat de situació de detecció del virus de la grip segons el Pla d’Informació Diària de les Infeccions Respiratòries Agudes (PIDIRAC), a data 9/1/2003

Durant les setmanes 45 (del 3 al 9 de novembre de 2002) a 16 (del 13 al 19 d’abril de 2003) està en funcionament el sistema de vigilància epidemiològica de la grip i d’altres virus respiratoris que es du a terme cada any  durant tot el període habitual de més activitat de la malaltia. Aquest sistema té per objectius estudiar el comportament gripal, detectar l’inici de l’epidèmia i caracteritzar els virus circulants mitjançant la utilització d’indicadors de mortalitat, de morbiditat i de confirmació microbiològica.

El nombre de centres sentinella participants en el Pla d’Informació de les Infeccions Respiratòries Agudes a  Catalunya (PIDIRAC) per a la present temporada és de 22 i es troben distribuïts per diverses comarques de Catalunya.

El PIDIRAC està basat en l’estudi de diversos indicadors de mortalitat, de morbiditat i microbiològics:

Els indicadors de mortalitat proporcionen informació de la mortalitat de la ciutat de Barcelona i de 6 municipis de la província (figures 1 i 2).

Els indicadors de morbiditat  recullen les dades de morbiditat atesa proporcionades pels equips d’atenció primària (EAP) sentinella participants en el sistema; aquestes:

Visites domiciliàries de medicina general totals

Visites domiciliàries de medicina general per infeccions respiratòries agudes

Visites domiciliàries de medicina general per síndromes gripals

 Visites domiciliàries de pediatria

Visites programades al centre

Visites per síndromes gripals ateses al centre

L’evolució presentada pels indicadors  de morbiditat atesa es mostra a les figures 3 a 6. Les visites domiciliàries per síndromes gripals i  pediàtriques no es representen gràficament  pel seu nombre de casos reduït.

Microbiologia: els centres sentinella recullen mostres  d’aquells pacients (nens i adults) que, coincidint amb un increment de processos respiratoris aguts, tenen una clínica típica de grip o d’infecció respiratòria aguda.

Els virus que  s’estudien, a més del gripal, són el virus respiratori sincicial, els parainfluença 1, 2 i 3 i l’adenovirus.

Situació actual dels indicadors:  Els dos indicadors de mortalitat continuen estables, presentant  en les darreres setmanes valors propers als esperats (figures 1 i 2). Els indicadors de morbiditat (figures 3 a 6) mostren una  disminució durant les darreres setmanes que, encara que en pasrt pot ser deguda a la infranotificació que caracteritza els períodes vacacionals, en aquest cas ja s’havia començat a observar abans de les vacances, doncs els quadres gripals per virus B en nens ja havien començat a disminuir.

Del total de  128 mostres analitzades al laboratori, 35 (27,3 %) han resultat positives a virus gripal B, 3 a adenovirus, 11 a virus respiratori sincicial (VRS), dos corresponen a una doble infecció per VRS i adenovirus. La major part de les  mostres positives procedeixen de pacients en edat pediàtrica o d’adults joves. En les mostres procedents de la setmanes 52 i 1 no s’ha aïllat cap virus gripal.

El període vacacional també ha afectat  la vigilància de la grip en la resta de l’Estat i d’Europa, doncs segons les dades facilitades, han detectat una infranotificació durant aquest període. No obstant, l’activitat gripal a tota Europa és escassa pel moment, havent-se detectat un predomini del virus gripal B durant tota la temporada. Només durant les setmanes 43 i 45 es va aïllar virus A en dos casos esporàdics apareguts a Canàries i País Basc, respectivament i, durant les darreres setmanes, també s’estan detectant virus A en diverses regions de França.

1  

Fitxers adjunts

Taules PIDIRAC

Taules PIDIRAC
DOC | 73