Salut

Pla d'Informació de les Infeccions Respiratòries Agudes a Catalunya (PIDIRAC). Full informatiu núm. 4

query_builder   12 desembre 2002 14:45

event_note Nota de premsa

Pla d'Informació de les Infeccions Respiratòries Agudes a Catalunya (PIDIRAC). Full informatiu núm. 4

Acontinuació us fem arribar l’estat de situació de detecció del virus de la grip segons el Pla d’Informació Diària de les Infeccions Respiratòries Agudes (PIDIRAC), a data 12/12/2002

Durant les setmanes 45 (del 3 al 9 de novembre de 2002) a 16 (del 13 al 19 d’abril de 2003) està en funcionament el sistema de vigilància epidemiològica de la grip i d’altres virus respiratoris que es duu a terme cada any  durant tot el període habitual de més activitat de la malaltia. Aquest sistema té per objectius estudiar el comportament gripal, detectar l’inici de l’epidèmia i caracteritzar els virus circulants mitjançant la utilització d’indicadors de mortalitat, de morbiditat i de confirmació microbiològica.

El nombre de centres sentinella participants en el Pla d’Informació de les Infeccions Respiratòries Agudes a  Catalunya (PIDIRAC) per a la present temporada és de 22 i es troben distribuïts per diverses comarques de Catalunya.

El PIDIRAC està basat en l’estudi de diversos indicadors de mortalitat, de morbiditat i microbiològics:

Els indicadors de mortalitat proporcionen informació de la mortalitat de la ciutat de Barcelona i de 6 municipis de la província (figures 1 i 2).

Els indicadors de morbiditat  recullen les dades de morbiditat atesa proporcionades pels equips d’atenció primària (EAP) sentinella participants en el sistema; aquestes:

Visites domiciliàries de medicina general totals

Visites domiciliàries de medicina general per               infeccions respiratòries agudes

Visites domiciliàries de medicina general per       síndromes gripals

 Visites domiciliàries de pediatria

Visites programades al centre

Visites per síndromes gripals ateses al centre

L’evolució presentada pels indicadors  de morbiditat atesa es mostra a les figures 3 a 6. Les visites domiciliàries per síndromes gripals i  pediàtriques no es representen gràficament  pel seu nombre de casos reduït.

Microbiologia: els centres sentinella recullen mostres  d’aquells pacients (nens i adults) que, coincidint amb un increment de processos respiratoris aguts, tenen una clínica típica de grip o d’infecció respiratòria aguda.

Els virus que  s’estudien, a més del gripal, són el virus respiratori sincicial, els parainfluença 1, 2 i 3 i l’adenovirus.

Situació actual dels indicadors: Els indicadors de mortalitat i els de morbiditat compresos en les figures 3 a 5,  continuen estables fins el moment, estant situants a uns nivells habituals en aquesta època de l’any i no reflecteixen l’existència d’activitat epidèmica generalitzada. Les visites per síndromes gripals ateses al centre, que es representen gràficament a la figura 6, presenten una tendència ascendent, encara què amb notables oscil.lacions.

De les mostres analitzades al laboratori, 11 han resultat positives a virus gripal B, 2 a adenovirus, 1 a virus respiratori sincicial (VRS) i altres 2 són una doble infecció a VRS i adenovirus. Totes les mostres positives procedeixen de pacients en edats pediàtriques.

 A més, en 10 mostres recollides de casos que han format part de dos brots escolars d’infecció respiratòria aguda, s’han identificat 4 virus gripals B i   1 VRS (3 mostres encara en procés).

Els resultats de laboratori senyalen un predomini del virus gripal B com a causant de casos esporàdics i brots localitzats, que afecten sobretot a nens en edat escolar. Tanmateix, també es detecta la circulació d’altres virus respiratoris en nens.

 La situació observada a la resta de l’Estat, així com a a d’altres països europeus és similar, detectant-se també un predomini del virus B en edats pediàtriques.

Respecte als 3 casos produïts pel virus B, causants d’una clínica atípica i més greu en nens entre 11 i 13 anys d’edat, que van aparèixer a les Ïlles Balears, sembla que s’ha tractat d’un fet aïllat i no ha estat detectat en cap altre lloc. Encara no es disposa dels resultats finals de la caracterització antigènica d’aquests virus. Els tres pacients han evolucionat favorablement.

L’activitat gripal en aquest moment a Catalunya és deguda al virus B, presenta un caràcter moderat i afecta a la població pediàtrica, entre la qual està produint brots localitzats i casos esporàdics . 

1  

Fitxers adjunts

Taules PIDIRAC

Taules PIDIRAC
DOC | 62