Salut

EL DEPARTAMENT DE SANITAT ACTIVA EL PLA INTEGRAL D'URGÈNCIES DE CATALUNYA

query_builder   2 desembre 2002 18:23

event_note Nota de premsa

EL DEPARTAMENT DE SANITAT ACTIVA EL PLA INTEGRAL D'URGÈNCIES DE CATALUNYA

El Departament de Sanitat i Seguretat Social va activar ahir, dia 1 de desembre, el Pla integral d’Urgències de Catalunya (PIUC) 2002-2003 per tal de donar resposta ràpida i eficient a la població en cas d’augment sostingut de la demanda d’atenció sanitària urgent.

El Pla Integral d’Urgències de Catalunya es defineix com a un conjunt d’actuacions que, al llarg de l’any, implica tots els nivells assistencials del sistema sanitari, amb l’objectiu d’adequar la resposta a les necessitats generades en els moments crítics, a través d’accions per millorar el sistema d’informació, per informar a la població i als professionals i per l’activació de recursos addicionals.

El PIUC, des de l’any 1999, i amb la implicació de tots els recursos de la xarxa sanitària d’utilització pública, dóna resposta a la demanda creixent d’atenció urgent, facilita la integració i coordinació entre els diferents dispositius per assolir un òptim aprofitament dels recursos existents i permet que cada regió sanitària, en el seu àmbit territorial, coordini, des d’una perspectiva global, totes les accions del Pla.

Les línies d’actuació que es plantegen en el PIUC d’enguany consoliden les accions iniciades en els plans anteriors.

Novetats d’enguany

1.- Prevenció

Extensió del Programa integral a la gent gran a l’àmbit de l’atenció primària de salut. S’han posat en marxa mecanismes de suport específic a la gent gran vulnerable en el que cal destacar l’augment de la cobertura de l’atenció domiciliària, la implantació a totes les regions sanitàries de la detecció de les persones grans fràgils mitjançant cribratge en majors de 74 anys per tal de detectar alguna necessitat alterada i la implantació del programa Salut a casa a les regions sanitàries de Tortosa, Lleida i Barcelona ciutat.

2.- Millora del sistema d’informació del PIUC

S’ha posat en funcionament el projecte “crítics on line” per tal de disposar, a temps real, de l’índex d’ocupació de llits de crítics als hospitals de la Xarxa d’Hospitals d’Utilització Pública.

El PIUC d’enguany, dins la millora de la informació, ha incorporat el projecte d’informació permanent de les intoxicacions per drogues d’abús per tal de facilitar la detecció i el seguiment dels casos.

3.- Adequació de l’oferta assistencial

Implantació d’un Pla d’altes de subaguts per tal de millorar l’oferta dels dispositius assistencials per atendre als malalts subaguts, en especial, als malalts amb diagnòstic de malaltia pulmonar obstructiva crònica, insuficiència cardíaca, accident vascular cerebral i fractura d’anca amb una previsió d’estada al centre sanitari d’entre 12 i 15 dies.

Distribució d’altes per regió sanitària. (Aguts/subaguts/sociosanitari):

REGIÓ SANITÀRIAALTES

Barcelona ciutat5.471

Tarragona730

Tortosa260

Girona350

Costa de Ponent1.983

BCN Nord-Maresme1.555

Centre3.047

Lleida1.065

TOTAL14.461

4.- Distribució de la informació

En relació a la distribució de la informació als professionals i a la població general, les principals novetats del PIUC d’enguany són la tramesa a cada llar de Catalunya d’una Guia de centres d’atenció primària i dels hospitals de la xarxa sanitària d’utilització pública i la utilització de premsa local i falques de ràdio. Com en anys anteriors, també s’està difonent material editat que es pot trobar als centres.

5.- Consolidació de nous serveis

Ampliació dels serveis del Sanitat Respon (902 111 444) mitjançant el SIPIUC per tal d’orientar la demanda en relació a l’atenció urgent, pel que fa a la disponibilitat de recursos.

Cal destacar també la consolidació del 061 a tot Catalunya, fet que ha permès observar el comportament de les urgències a les diferents regions sanitàries. La temporada 2001-2002 es va observar un increment en la mitjana de trucades i de domicilis durant el període de Nadal respecte la primera quinzena de desembre. L’increment va ser d’un 24,5% els dies laborables i un 44% els dies festius en les trucades, i d’un 30,8% i un 35,6%, els dies laborables i festius, respectivament, pel que fa als domicilis.

Per a més informació sobre el Pla Integral d’Urgències de Catalunya podeu visitar la pàgina web del Departament de Sanitat i Seguretat Social: www.gencat.net/sanitat  

1  

Fitxers adjunts

Pla Integral d'Urgències de Catalunya. Temporada d'hivern 2002-2003

Pla Integral d'Urgències de Catalunya. Temporada d'hivern 2002-2003
PPT | 413