Salut

L'any 2002 es van realitzar a Catalunya un total de 681 trasplantaments d'òrgans sòlids

Catalunya segueix essent referent a l'Estat espanyol en donació i trasplantaments

query_builder   8 gener 2003 11:53

event_note Nota de premsa

L'any 2002 es van realitzar a Catalunya un total de 681 trasplantaments d'òrgans sòlids

Catalunya segueix essent referent a l'Estat espanyol en donació i trasplantaments

L’any 2002 a Catalunya es van realitzar un total de 681 trasplantaments d’òrgans sòlids. D’aquests, 372 van ser de ronyó, 204 de fetge, 50 de cor, 36 de pulmó i 19 de pàncreas. Aquest nombre de trasplantaments va suposar una activitat molt important, i va situar Catalunya, un any més, com a referent dins de l’Estat espanyol.

D’acord amb els indicadors de població, a Catalunya, amb 6.506.440 habitants (segons el padró municipal de l’any 2002), la taxa de trasplantaments renals per milió de població (pmp) va ser de 57, mentre que la mitja de l’Estat va ser de 48,5 pmp. Pel que fa al trasplantament hepàtic, la taxa pmp a Catalunya es va situar en un 31,4, mentre que a l’Estat va ser de 24,7 pmp. En trasplantament cardíac, la taxa pmp a Catalunya va ser de 7,7 pmp i a l’Estat de 7,4 pmp. En trasplantament pulmonar, la taxa pmp a Catalunya va arribar al 5,5, mentre que la mitja de l’Estat va ser de 3,8 pmp. Finalment, en trasplantament de pàncreas, la taxa de Catalunya va ser de 2,9 pmp i de l’1,6 pmp a l’Estat (Taula 1).

Pel que fa a l’activitat en donació d’òrgans, Catalunya va tenir un total de 234 donants vàlids l’any 2002. Aquesta xifra va suposar un índex de donació per milió de població de 36, i està per sobre de la mitja de l’Estat, on va ser de 33,7 pmp, així com de les comunitats autònomes que tenen un índex de població similar al de Catalunya, com ara Andalusia, amb una taxa de donació pmp de 31,9 i Madrid, amb una taxa de 33,7 pmp.

Seguint amb la tendència dels darrers anys, l’any 2002, la mitja d’edat dels donants de Catalunya va superar els 50 anys. L’envelliment de la població i, per tant, també dels donants d’òrgans, fet general a tot l’Estat, comporta conseqüències diverses.

En primer lloc, l’augment de l’edat del possible donant va generalment associat a un augment de patologies que en molts casos fa que un nombre important de donants potencials no esdevinguin donants vàlids. En aquest sentit, cal destacar el 12,3% de donants descartats l’any 2002 per contraindicacions mèdiques, tal com mostra la taula 2.

En segon lloc, aquest augment d’edat també repercuteix en el donant vàlid, ja que implica que, en molts casos, no tots els òrgans siguin aptes per a trasplantar. El resultat és que, actualment, s’extreuen i es trasplanten menys òrgans d’un mateix donant.

Aquest fet porta a la necessitat de trobar solucions que permetin seguir oferint una alternativa a aquells pacients que esperen un trasplantament. Això explica que, l’any 2002, a Catalunya, pionera en moltes de les tècniques terapèutiques utilitzades en trasplantament a l’Estat, hagi augmentat la utilització de tècniques alternatives. En aquest sentit, cal destacar l’important increment dels trasplantaments renals i hepàtics procedents de donant viu, dels que se n’han realitzat 19 i 13 respectivament, així com del trasplantament de dos ronyons procedents d’un donant cadàver d’edat avançada a un receptor de característiques semblants , amb la realització de 16 trasplantaments d’aquest tipus (32 ronyons).

D’altra banda, i com a conseqüència dels bons resultats del trasplantament, el nombre de pacients en espera d’un trasplantament tendeix a augmentar. Així, a 31 de desembre, a Catalunya prop de 800 pacients esperaven un trasplantament de ronyó, 100 pacients esperaven un de fetge, 25 pacients un de cor, 32 pacients un de pulmó i 41 un trasplantament de pàncreas.

En aquest sentit, té especial importància el nombre de famílies que cada any manifesten la seva oposició a fer donació dels òrgans i teixits d’un familiar mort. L’any 2002, a Catalunya es va produir un 21,8% de negatives a la donació, xifra que, si bé es troba dins la mitja de l’Estat, va impedir dur a terme un nombre important de trasplantaments que haguessin permès salvar o millorar la vida de molts pacients (Taula 2).

Per obtenir informació sobre la donació i el trasplantament, així com el carnet de donant, l’Organització Catalana de Trasplantaments (OCATT) disposa d’un telèfon que funciona les 24 hores :  93 339 83 03 .

1  

Fitxers adjunts

Taula trasplantaments

Taula trasplantaments
DOC | 32