Direcció General de Comunicació

Uns 200 representants del sector participen en la redacció del llibre blanc de les indústries culturals de Catalunya

El conseller en cap, Artur Mas, ha presentat avui el document

query_builder   5 desembre 2002 15:00

event_note Nota de premsa

Uns 200 representants del sector participen en la redacció del llibre blanc de les indústries culturals de Catalunya

El conseller en cap, Artur Mas, ha presentat avui el document

Unes 200 persones dels diferents sectors de la cultura han participat en la elaboració del Llibre Blanc de les Indústries Culturals de Catalunya, que ha estat presentat avui pel conseller en cap, Artur Mas. El Llibre Blanc, previst en la llei de creació de l’Institut Català de les Indústries Culturals (ICIC), fa un diagnòstic de la situació de la cultura i les indústries culturals a Catalunya, ofereix un seguit de propostes d’actuació i planteja recomanacions a les diferents administracions públiques.

En l’acte, que ha tingut lloc aquest migdia a la seu del FAD (Foment de les Arts Decoratives) a Barcelona, també han intervingut el conseller de Cultura, Jordi Vilajoana; el director de l’ICIC, Jordi Penas, i el director i coordinador del Llibre, el professor de la Universitat de Barcelona Lluís Bonet.

Les aportacions dels 200 membres del sector han estat recollides des de finals de l’any passat per un equip integrat per una vintena d’experts vinculats a les universitats catalanes i a empreses de consultoria cultural. Entre els experts que han intervingut en la redacció del Llibre Blanc, es troben el professor Mark Schuster, del Massachussets Institute of Tecnology (MIT), i el professor Andy Pratt, de la London School of Economics (LSE).

El Llibre Blanc parteix d’una concepció d’indústria cultural que engloba el conjunt d’activitats creatives lligades a l’àmbit mercantil de la producció i la distribució cultural. Així, analitza els sectors de l’audiovisual, la creació multimèdia, els mitjans de comunicació, el llibre, la música, les arts escèniques i les arts visuals.

Propostes

El Llibre Blanc sintetitza la missió de les polítiques de foment a les indústries culturals en la següent frase: “Potenciar un teixit industrial competitiu, proveïdor de cultura pròpia i exportador”. Aquesta missió pròpia de les indústries culturals està estretament vinculada a una més general de la política cultural catalana: “Potenciar una cultura arrelada, oberta al món i participativa i un país gresol de creativitat”.

Per tal d’adequar aquestes dues missions a la realitat de la Catalunya actual, el Llibre Blanc proposa cinc objectius estratègics, que es concreten en una vintena d’operatius. Són els següents:

 Planter d’empreses i creadors innovadors

 L’audiovisual i el multimèdia, sectors estratègics

 Una indústria cultural competitiva amb projecció internacional

 Metròpoli creadora oberta a l’intercanvi cultural

 Mercat cultural català estructurat

Recomanacions

El Llibre Blanc fa recomanacions adreçades a les diferents administracions: al Govern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya, a les administracions locals catalanes, al govern i al parlament espanyols i a la Comissió, el Consell i el Parlament europeus.

Entre les recomanacions que fa al govern català es troben: endegar un Observatori de les indústries culturals de Catalunya, de manera concertada amb el Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC), la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió (CCRTV), l’Institut d’Estadística de Catalunya i les universitats catalanes, aprofitant els recursos existents en el Gabinet Tècnic del Departament de Cultura;  coordinar la projecció exterior de la producció cultural catalana; acompanyar el sector privat amb l’obertura de noves vies de finançament, i endegar línies específiques de suport a la creació multimèdia.

Al Parlament de Catalunya, el Llibre Blanc recomana: ajudar a estructurar el sector i el conjunt d’intervencions en l’àmbit de l’audiovisual amb una llei específica, consolidar les funcions del CAC i adaptar progressivament la legislació catalana de protecció de la cultura nacional a les possibilitats de l’oferta i als nous espais oberts per les noves tecnologies.

En el cas de les administracions locals, s’inclouen, entre d’altres, les següents recomanacions: programar i facilitar espais i infrastructures als creadors i a les empreses culturals locals i autoritzar l’ocupació raonable de l’espai públic per part d’artistes i fires de productes culturals.

El Llibre Blanc recomana al govern i al parlament espanyols un tracte fiscal favorable que incentivi el consum de tots tipus de béns i serveis culturals, una major obertura i difusió dels actors i les propostes culturals catalanes per part de l’acció espanyola a l’exterior i potenciar els estudis de TVE a Sant Cugat com a centre productiu impulsor de la indústria cultural catalana, entre d’altres.

A les institucions europees, el Llibre Blanc recomana: potenciar la defensa de la diversitat cultural, reforçar les polítiques de cooperació amb Llatinoamèrica i la riba sud mediterrània i mantenir en les negociacions sobre liberalització del comerç de béns i serveis culturals de la Organització Mundial del Comerç una posició que garanteixi al ciutadà europeu (i llatinoamericà) l’accés a una real diversitat cultural.

Diagnòstic

Abans d’arribar a les propostes d’intervenció i les recomanacions esmentades, el Llibre fa un diagnòstic de les debilitats i les fortaleses específiques de les indústries culturals catalanes i generals de la cultura catalana. Entre les fortaleses específiques de les indústries culturals, el Llibre Blanc destaca els avantatges de Catalunya com a centre de creativitat, la capacitat d’atracció d’artistes i professionals estrangers, la disponibilitat d’una oferta cultural plural, la sòlida i llarga tradició empresarial, el paper de la CCRTV com a motor industrial a favor de la cultura i la disponibilitat d’intèrprets i altres professionals especialitzats amb un destacat nivell de formació i qualitat.

Com a fortaleses generals de la cultura catalana, el Llibre Blanc inclou, entre d’altres: consum per càpita de productes culturals i desenvolupament d’Internet superiors a la mitjana espanyola, creixent equilibri territorial de la difusió i les infrastructures culturals com a conseqüència del paper de les administracions públiques catalanes i existència d’una tradició amateur que afavoreix el consum i l’emergència de nous productes.

Pel que fa a les debilitats específiques de les indústries culturals, el treball considera, entre d’altres: la reduïda dimensió relativa del mercat cultural català, la reduïda presència de grans grups multimèdia a Catalunya, que cap televisió privada d’àmbit espanyol disposa d’un centre de producció important i actiu a Catalunya i l’excessiva dependència d’algunes empreses respecte al finançament d’origen públic.

Entre les debilitats generals de la cultura catalana, el Llibre Blanc detalla: la fragmentació dels territoris de parla catalana com a mercat de productes culturals catalans, insuficient impacte del procés de catalanització en l’àmbit de l’ensenyament i l’administració sobre les decisions de consum cultural, el dèbil impacte de les quotes de pantalla i de les polítiques de doblatge al català sobre les decisions dels consumidors, i l’escassa tradició dels actors financers en invertir i arriscar en la producció cultural.

Reptes

A partir del diagnòstic, el Llibre Blanc planteja els principals reptes de les indústries culturals catalanes, que sintetitza en grans oportunitats i amenaces lligades, d’una banda, al procés de globalització dels mercats culturals i, de l’altra, a l’emergència de la nova economia.

El Llibre Blanc considera les oportunitats de Catalunya davant del procés de globalització: el desenvolupament del turisme cultural; un model de convivència social i cultural, atès el repte que suposen les noves onades migratòries; l’alt nivell de qualitat de vida i una societat bilingüe i cada cop més plural. Com a oportunitats en relació a la nova economia, cita la creativitat, clau en la cadena de valor empresarial; la reducció de les barreres d’entrada tecnològiques; la pèrdua d’importància de la localització en la producció i la creació, i la possibilitat d’assolir una posició competitiva en els nous mercats emergents multimèdia.

Pel que fa a les amenaces del procés de globalització de la distribució i el consum culturals, el Llibre Blanc detalla les següents: distribució i consum de productes culturals estàndards a escala global que beneficia les empreses amb majors economies d’escala, creixent concentració empresarial liderada per les empreses assentades en els grans mercats lingüísticoculturals i localització de cases matrius en limitades capitals continentals. Quant a les amenaces de la nova economia, es consideren: la dependència respecte les opcions tecnològiques dels grans operadors, la reducció de les tradicionals barreres d’entrada lingüístiques i culturals, i l’encariment de l’accés a la gran difusió, i la pèrdua d’importància de la localització en la producció i la creació.

Barcelona, 5 de desembre de 2002

El Llibre Blanc es pot consultar des d’avui al web del Departament de Cultura: http://cultura.gencat.net/publicacions

1  

Imatges

Foto: El conseller en cap, durant la presentació del Llibre Blanc de les Indústries Culturals

Foto: El conseller en cap, durant la presentació del Llibre Blanc de les Indústries Culturals 235