Direcció General de Comunicació

El Govern quatriplica en un any els ajuts econòmics directes a les famílies

L'atenció a la família és l'eix de les polítiques de benestar i es prioritza la innovació i les infraestructures

query_builder   23 desembre 2002 13:24

event_note Nota de premsa

El Govern quatriplica en un any els ajuts econòmics directes a les famílies

L'atenció a la família és l'eix de les polítiques de benestar i es prioritza la innovació i les infraestructures

El president de la Generalitat, Jordi Pujol, el conseller en cap, Artur Mas i el conseller de Política Territorial i Obres Públiques i portaveu del Govern, Felip Puig, han presentat aquest matí el balanç anual de l’acció del Govern de la Generalitat.

La família ha estat la més beneficiada en l’increment de recursos de les polítiques de benestar impulsats pel Govern català. Durant aquest any, el Govern català ha quatriplicat els ajuts econòmics a les famílies amb infants de 0 a 3 anys i a les famílies nombroses amb menors de 6 anys. Així, mentre l’any 2001 el Govern va atorgar ajuts per valor de 13 M€, enguany aquests ajuts han augmentat més d’un 300% fins a superar els 57 M€. En concret, mentre l’any passat més de 32.000 famílies s’acollien a aquests ajuts, aquest any han estat més de 104.000 les famílies beneficiades per l’aplicació d’aquests programes. A més, el Govern català ja ha acordat que a partir de l’any vinent tant els ajuts a les famílies amb infants menors de 3 anys com els ajuts a les famílies nombroses seran de caràcter universal, de manera que totes les famílies catalanes s’hi podran acollir.

L’aposta del Govern català per ajudar a les famílies catalanes també s’ha consolidat amb la dotació de 8,1 M€ per subvencionar noves places de llars d’infants (acostant-se a l’objectiu de les 30.000 places) i la creació de 2.000 noves places residencials per a gent gran durant aquest any (l’objectiu és obrir-ne fins a 7.000 l’any 2003). A més, el Govern català ha aprovat el Pla Català de l’Habitatge 2002-2007. La Generalitat ja ha construït més de 1.000 nous habitatges de protecció oficial i més de 2.600 són en execució.

Per a l’executiu català el progrés econòmic de Catalunya passa necessàriament per la implantació i modernització de les infraestructures a tot el territori català. Per aquest motiu, s’ha aprovat el Pla Director d’Infrastructures que compta amb un pressupost de 7.296 M€. Entre les grans infraestructures impulsades pel Govern destaca la línia 9 del metro, la més llarga d’Europa i íntegrament finançada per la Generalitat de Catalunya, i el canal Segarra-Garrigues, que permetrà la posada en reg de 70.000 hectàrees a les comarques de Ponent.

Una altra de les prioritats del Govern per impulsar el futur econòmic del país és l’aposta per la innovació. En aquest sentit, durant aquest any s‘ha posat l’accent en la creació de nous centres de recerca de referència a nivell europeu i mundial, s’han invertit 45M€ al programa de digitalització en el marc del pla d’Innovació 2001-2004 i s’ha signat l’acord per construir el laboratori de llum del Sincrotró.

De l’anàlisi del balanç de l’acció del Govern durant aquest any destaca també la gran activitat legislativa, que ha permès l’aprovació de 26 noves lleis, de les quals 22 han estat aprovades per unanimitat, el que suposa que un 84.6% de les lleis han comptat amb el vot favorable de totes les forces polítiques representades al Parlament de Catalunya. Recentment, també s’ha aprovat el pressupost de la Generalitat per al 2003 i la Llei de Mesures fiscals i administratives, més coneguda com la Llei d’Acompanyament.

Els comptes públics de la Generalitat per a l’any vinent centren la seva atenció en el binomi “impuls econòmic i progrés social” que es materialitza en mesures com: els complements a les pensions de viduïtat més baixes, la universalització dels ajuts a les famílies amb fills menors de tres anys, i les deduccions per adquisició d’habitatge a determinats col·lectius socials com són les famílies amb fills, els joves, les vídues, els discapacitats i els aturats. D’altra banda, en política de seguretat ciutadana cal destacar que el Govern ha decidit avançar el desplegament dels Mossos d’Esquadra al Vallès Oriental i al Maresme.

D’entre el conjunt d’iniciatives empreses pel Govern durant aquest any, a nivell polític també cal destacar l’aprovació del document “Un nou impuls a l’autogovern” pel qual la Generalitat reclama més autogovern i demana assumir tots els poders de l’Estat a Catalunya. D’aquesta manera, l’executiu català concreta la seva proposta pel que fa al desenvolupament de l’autonomia política i institucional de Catalunya. El document pretén respondre a les demandes i necessitats de Catalunya i de la seva gent.

Les 15 iniciatives més destacades del Govern de l’any 2002

Ajuts econòmics directes a les famílies i aprovació de la Llei de la Família

 Inici del pla estratègic de conciliació de la vida laboral i familiar

 Noves accions en matèria d’orientació i d’integració de la immigració: XILA i Guia d’acollida.

 Avançament del desplegament dels Mossos d’Esquadra a l’àrea metropolitana de Barcelona

 Aprovació del Pla Director d’Infraestructures del transport públic i inici de les obres de la Línia 9 del metro

 Posada en funcionament de l’administració oberta de Catalunya i impuls de la Catalunya en xarxa a través de la banda ampla

 Aprovació del projecte de transvassament del riu Roine

 Creació de nous centres de recerca i innovació tecnològica així com l’impuls del laboratori de llum de sincrotró

 Aprovació del Pla Català de l’Habitatge 2002-2007

 Nou pla de regadius 2002-2008 i inici del Canal Segarra-Garrigues

 Posada en funcionament de l’Institut Ramon Llull i noves accions en el camp de la indústria audiovisual

 8,1 M€ per subvencionar noves places de llars d’infants, creació de més de 2.000 places residencials per a gent gran i ampliació dels ajuts del programa “Viure en família”  per famílies amb persones discapacitades

 52 noves escoles o instituts arreu de Catalunya i aprovació del Pla General de Formació Professional de Catalunya.

 Més de 1.100 M€ als Plans Comarcals de Muntanya, 126 M€ al Pla de Desenvolupament Rural i creació de l’Institut de Desenvolupament de l’Alt Pirineu i l’Aran

 Impuls de grans projectes: Fira de Barcelona, Hospital de Sant Pau, Ciutat Judicial i Túnel de Bracons.

 Treballant pel benestar de les famílies catalanes

El Govern ha multiplicat per més de quatre la partida econòmica dirigida a aquelles famílies amb infants menors de 3 anys i a les famílies nombroses, passant de 375€ a 480€ i ampliant el límit d’ingressos per unitat familiar en 36.060€ enlloc dels 21.035€ de l’any passat. Aquesta ampliació explica l’èxit de convocatòria d’aquests ajuts, que enguany ha vist com es triplicaven el nombre de sol·licituds. Així, mentre l’any 2001 eren més de 32.000 famílies les que s’acollien a aquests programes, enguany han estat més de 104.000.

El mateix èxit de convocatòria ha experimentat el programa Viure en família, dirigit a aquelles famílies que viuen amb persones grans o amb un alt grau de discapacitat o amb disminució. Enguany, aquest ajut s’ha incrementat a 240€, independentment de l’edat de la persona dependent i l’han pogut sol·licitar les famílies amb rendes inferiors als 36.000€ anuals. Així, enguany 8000 famílies s’han acollit a aquest programa, el doble que l’any 2001, i han rebut ajuts per valor de prop de 2 M€.

A part dels ajuts econòmics directes cal destacar també altres mesures econòmiques de caràcter indirecte com l’establiment d’una deducció en el tram autonòmic de l’IRPF de 300€ pel naixement o adopció d’un fill o filla, que afecta a la declaració de la renda corresponent a l’any 2002.

També s’ha preocupat per fomentar la conciliació entre els horaris laborals i familiars, i en aquest sentit, l’Executiu català va encarregar un estudi sobre la conciliació dels horaris familiars, laborals i escolars. Enguany ja s’ha adoptat la primera mesura dirigida a facilitar la compatibilitat d’horaris amb l’aprovació de la Llei, pionera a tot l’Estat, que permet als treballadors públics reduir la seva jornada en un terç (durant el primer any del fill), cobrant el 100% del sou, per tal que puguin passar més temps amb les seves famílies.

Pel que fa a la dotació de serveis cal destacar la inversió de 8,1 M€ per crear noves places de llars d’infants durant aquest any i acostar-se a l’objectiu de les 30.000 l’any 2005. Pel que fa a places residencials per a gent gran, durant el 2002 el Govern n’ha obert 2.131, així com 287 noves places de residència per a persones amb disminució i s’han programat 350 nous llocs de treball en Centres Especials de Treball. Pel que fa a l’àmbit sanitari el Govern ha creat 38 nous equips d’Atenció Primària, ha inaugurat 15 consultors municipals, 8 nous CAP’s i s’han iniciat les obres en 11 més.

Amb l’objectiu de garantir l’accés a l’habitatge a les necessitats de les famílies catalanes que no poden fer front a les condicions del mercat, el Govern ha presentat el nou Pla Català de l’Habitatge que preveu una inversió de 2000 M€. Aquest pla, que marcarà la política d’habitatge del Govern català per als propers cinc anys, pretén garantir una major oferta d’habitatge assequible, així com la conservació i rehabilitació dels habitatges existents. A més a més, durant aquest any la Generalitat ja ha construït més d’un miler d’habitatges i n’està construint més de 2.600.

En el capítol de polítiques educatives i de formació cal destacar obres de construcció o reforma de 52 escoles i instituts, per valor de 102 M€, i l’aprovació de 80 obres en centres docents per un import superior als 138 M€. Pel que fa a la formació professional cal esmentar la presentació del Pla General de Formació Professional a Catalunya i l’increment dels acords de col·laboració entre empreses i centres docents. Aquest augment ha comportat que enguany, més de 18.000 empreses, un 8,38% d’augment respecte al curs anterior, hagin acollit 42.000 alumnes per a la realització de pràctiques en centres de treball, prop d’un 20% més que l’any passat.

Connectant Catalunya en xarxa

Cal destacar que a Catalunya tots els centres docents tenen accés a Internet, i més del 90% dels alumnes utilitza l’ordinador als centres docents, dades que situa el sistema educatiu català per sobre de la mitjana europea, gràcies a que el 93% del territori català ja té accés a la xarxa d’ADSL. Per tal de millorar encara més la formació i l’accés a les noves tecnologies dels joves del nostre país, el Govern ha iniciat l’extensió de la xarxa de banda ampla per a tots els centres docents adscrits al Departament d’Ensenyament de tot Catalunya.

Amb la voluntat d’evitar l’anomenada marginació tecnològica el Govern ha impulsat la creació de 111 punts òmnia, que juntament amb la Xarxa de Telecentres, garanteixen l’accés públic a Internet i a les noves tecnologies de qualsevol ciutadà de Catalunya. Aquesta mateixa voluntat d’evitar qualsevol tipus de marginació tecnològica ha dut el Govern a posar en marxa el RuralCat, el nou portal virtual agrari, que compta amb una àmplia oferta de cursos a distància, comerç electrònic, assessorament tecnològic, informació meteorològica i dels diferents sectors productius agraris i ramaders.

Totes aquestes iniciatives d’impuls de les noves tecnologies han tingut el seu màxim exponent amb la posada en marxa del portal www.cat365.net , el portal de les administracions catalanes. A través d’aquest nou portal, que integra i distribueix els serveis de totes les administracions públiques catalanes, els ciutadans i les empreses tenen més fàcil l’accés als serveis públics, ja que el portal està obert  les 24 hores del dia i permet que l’usuari no s’hagi de desplaçar físicament a les oficines de l’administració. Demanar hora al metge, renovar el títol de família nombrosa, sol·licitar un habitatge de protecció oficial, realitzar peticions d’entrevistes laborals i cursos de formació, són alguns dels serveis que els ciutadans poden fer a través del portal de l’Administració Oberta de Catalunya.

Construint la Catalunya del futur

Aquestes polítiques de benestar per a tothom passen necessàriament per avançar en el progrés econòmic de Catalunya. Aquest és l’objectiu del Govern català i en aquest sentit enguany s’han iniciat tot un seguit d’actuacions que permetran millorar la competitivitat de l’economia catalana i situar el país entre els més moderns d’Europa. Tot això amb un clar objectiu: generar ocupació de qualitat

La Generalitat ha iniciat durant aquest any les obres de la línia més llarga de tot Europa. Amb una pressupost de 2.248 M€, finançat íntegrament per la Generalitat, la futura Línia 9 del Metro unirà Badalona i Santa Coloma amb l’aeroport i la Zona Franca, i suposarà no només una millora en el servei públic de transport per als viatgers, sinó que comportarà millores molt significatives per a la reducció del trànsit en zones de molta congestió viària. Recentment s’ha entregat al Govern català la primera de les tuneladores que han de construir el túnel de la línia que serà finançada íntegrament per l’executiu català.

La Línia 9 s’inclou dins el Pla Director d’Infraestructures que, amb un pressupost de 7.296 M€, suposarà la realització de 282 km de xarxa ferroviària (ferrocarril, metro i tramvia) i 230 noves estacions que permetran arribar fins als 810.000 viatges en transport públic al dia, el doble que en l’actualitat. Així mateix, es continua treballant per fer de l’Aeroport de Barcelona un dels més importants del continent europeu, i és en aquest sentit, que es manté la voluntat que l’aeroport tingui una estació en la línia principal del TGV.

Durant el 2002 també s’han iniciat les obres de perllongament de la línia 5 del Metro, amb 4 noves estacions als barris del Carmel, la Teixonera, Coll-Vallcarca i Vall-d’Hebron; s’està executant la nova línia de metro lleuger que unirà els barris de Trinitat Nova i Can Cuiàs; s’està construint el Trambaix que unirà el Baix Llobregat amb Barcelona i s’han iniciat les obres de desdoblament de l’Eix Transversal i de remodelació de la Gran Via de Barcelona.

El Govern també aposta pel desenvolupament de l’àmbit agrícola i en aquest sentit, enguany s’han destinat més de 126 M€ al Pla de Desenvolupament Rural i s’han iniciat les obres del Canal Segarra-Garrigues, que permetrà la posada en reg de 70.000 hectàrees d’una vuitantena de termes municipals de les comarques de la Noguera, l’Urgell, el Pla d’Urgell, el Segrià, la Segarra i les Garrigues. Entre altres actuacions en matèria de regadius cal destacar les obres del regadiu del Segrià sud i la segona fase del regadiu de la Terra Alta.

Impulsant el progrés econòmic apostant per la innovació

En el terreny de la innovació, Catalunya està endegant la construcció de nous centres d’investigació i recerca, com el futur Laboratori de Llum de Sincrotró. Entre els centres impulsats cal destacar l’Institut de Ciències Fotòniques, Institut d’Arqueologia Clàssica, Internet Interdisciplinary Institute (IN3), el Centre de Recerca Matemàtica o el Centre de Regulació Genòmica. A més, cal remarcar la inversió durant aquest any de fins a 45 M€ en el programa de digitalització per a empreses en el marc del Pla d’Innovació 2001-2004.

A més, el Govern ha iniciat un seguit de mesures de suport a les empreses catalanes. Així, durant aquest 2002 el Govern està desenvolupant el Pla estratègic de suport a la internacionalització de les empreses, i ha dissenyat tot un seguit de programes dirigits a les microempreses i a les petites empreses que s’inicien en la exportació. A la vegada, s’han creat tres nous instruments de Capital risc per ampliar les eines de finançament dels diferents sectors empresarials. També s’ha constituït  el Fons de titulització d’actius FTGENCAT I per posar a disposició de les pimes i dels treballadors autònoms 400 MEUR en concepte de crèdits, cedits per les deu caixes d’estalvis catalanes. En aquesta mateixa línia, la Generalitat ja ha signat el protocol de constitució del nou fons FTGENCAT II. Gràcies a aquesta iniciativa, on hi participen bancs i caixes d’àmbit estatal que operen a Catalunya, les pimes i els autònoms podran disposar de 1.000 MEUR en concepte de crèdits avantatjosos. En aquest àmbit cal destacar també la construcció del nou recinte de la Fira de Barcelona, amb l’objectiu de situar-la entre les més importants d’Europa.

També en el terreny laboral, Catalunya ha avançat durant aquest any amb la creació del nou Servei Català d’Ocupació i la constitució del Consell de Treball, Econòmic i Social. Cal destacar en l’àmbit de l’ocupació, la iniciativa adoptada pel Govern català per constituir una Xarxa d’Informació i Selecció Laboral en Origen (XILA), per tal que els immigrants que arribin a Catalunya coneguin molt millor la realitat catalana i es pugui ajustar molt millor l’oferta de treballadors provinent d’aquest països i la demanda laboral de les empreses catalanes. En aquest sentit, el Govern ha iniciat altres iniciatives dirigides a millorar la integració dels nous immigrants com la confecció de la Guia d’Acollida d’Immigrants, s’han posat en funcionament 26 Plans d’integració dels immigrants i s’ha ampliat el pressupost destinat a cooperació internacional fins als 22,5 M€.

Més d’un 84% de les lleis aprovades per unanimitat

El Parlament de Catalunya ha aprovat durant aquest any 26 lleis, 22 de les quals han estat aprovades per unanimitat. Del total de lleis aprovades en destaquen les següents:

 Llei dels Pressupostos de la Generalitat pel 2003 i la Llei d’Acompanyament

 Llei d’Urbanisme

 Llei de turisme de Catalunya

 Llei de Cambres de Catalunya

 Llei del Servei d’Ocupació de Catalunya

 Llei de Cooperatives

 Llei de Seguretat Alimentària

 Llei per finançar les ajudes als afectats per la PPC i les gelades en el sector de l’olivera

 Llei de l’Agència Catalana de Protecció de Dades

 Llei del Codi Civil català.

 Llei d’Ordenació vitivinícola

Altres iniciatives destacades del Govern

En política de suport a les persones, atenció social i formació:

 Inauguració de 8 centres i 12 hospitals de dia per a persones amb trastorns mentals

 Creades 287 noves places de residència per a persones amb disminució

 Cloenda de la Conferència Nacional d’Educació amb 220 propostes de millora del sistema educatiu català

 Projecte ORATOR de millora de l’aprenentatge de llengües estrangeres, posada en marxa de l’Escola Virtual d’Idiomes i del programa International Graduate School of Catalonia, per estudis de tercer cicle en anglès

 Aprovació del Pla General de Formació Professional de Catalunya

En política de suport per al desenvolupament sostenible:

 Aprovat l’estudi de transvasament d’aigua del Roine

 Elaboració del Pla d’Ordenació del sector porcí

 Aprovat el Pla d’actuacions de Nous Regadius

 Aprovat nou mapa eòlic

 Ajuts i subvencions als municipis per import superior als 250 M€

 Adjudicats 87 MEUR per a la millora de la seguretat de les carreteres

 Aplicació del Programa de Sanejament d’Aigües Residuals Urbanes

 Creació del Parc Natural del Montsant

En política de suport a les empreses i la recerca:

 Creació del primer viver d’empreses de biotecnologia del sud d’Europa en el marc del campus científic de la Universitat de Barcelona

 Posada en marxa de més de 20 nous telecentres arreu del territori

 Constitució del Consell Superior de Treball, Econòmic i Social

 7.4 M€ de subvenció per a projectes de creació de llocs de treball en l’àmbit de nous filons d’ocupació

En política de suport a la cultura:

 Consolidació de l’Institut Català de les Indústries Culturals amb un pressupost d’ 11,3 M€

 Acords per a l’ensenyament de la llengua i cultura catalanes a 70 universitats estrangeres

 Llibre Blanc de les Indústries Catalanes

 Increment d’un 50% dels cursos de català per a persones immigrants

 Atorgació d’ajuts per valor de 2,8 M€ per a la promoció de les empreses culturals

 Renovació del conveni entre l’ICF i les associacions de productors per import de 150 M€

 Concessió de subvencions per valor de 36 M€ dins del Pla director d’instal·lacions i d’equipaments esportius de Catalunya

 Construcció i Remodelació de 208 equipaments esportius

Barcelona, 23 de desembre de 2002

1  

Imatges

Roda de premsa de balanç de govern 2002

Roda de premsa de balanç de govern 2002 252