Direcció General de Comunicació

La Generalitat destinarà 510 M€ al Pla d'Innovació 2005-08

Artur Mas diu que si no hagués estat pel Govern central, Catalunya estaria per davant de Madrid en innovació

query_builder   29 setembre 2003 14:12

event_note Nota de premsa

La Generalitat destinarà 510 M€ al Pla d'Innovació 2005-08

Artur Mas diu que si no hagués estat pel Govern central, Catalunya estaria per davant de Madrid en innovació

Posicionar Catalunya com a país líder europeu en activitats econòmiques d’alt valor afegit, capaç de competir en un entorn global i que sigui referència de la societat del coneixement. Aquest és un dels objectius clau del Pla d’Innovació 2005-08, que avui ha presentat el Govern català. La Generalitat destinarà 510 M€ per ubicar Catalunya entre les 10 primeres regions europees en PIB per càpita (PPA).

El conseller en cap, Artur Mas, ha anunciat avui les línies generals d’aquest pla després de la sessió d’obertura de la Setmana de la Innovació organitzada pel Centre d’Innovació i Desenvolupament Empresarial (CIDEM) de la Generalitat. Mas ha explicat que “ja hem demostrat que sabem fer bé allò que hem fet sempre, però ara cal fer coses noves, per poder competir millor en els mercats internacionals”. Una de les mesures que impulsarà el nou pla i que ha anunciat Artur Mas són les deduccions fiscals per a les empreses que inverteixin en innovació. El conseller en cap ha recordat que “fa pocs anys es van impulsar mesures perquè les empreses desgravin, ara cal augmentar les deduccions i facilitar-ne l’accés a més empreses”.

Artur Mas també ha criticat l’administració de l’Estat per la poca inversió en innovació que destina a Catalunya. Pel conseller en cap “el Govern espanyol vol fer reequilibri territorial amb innovació allà on no es pot fer; ho hauria de gastar allà on es pot donar resposta”. Per això, Artur Mas assegura que “a excepció dels projectes ITER i del Sincrotró, si no hagués estat per l’actuació del Govern central, Catalunya estaria per davant de Madrid en matèria d’innovació”.

A diferència del Pla d’Innovació 2001-04 impulsat pel CIDEM, aquest pretén ser un autèntic pla estratègic que combini en una única visió els plans de recerca i els d’innovació. El nou pla, que serà la suma dels plans d’innovació i recerca, traça dues línies d’actuació principals: la construcció de competències horitzontals i el tractament sectorial.

Construir competències horitzontals

1. Accelerar la Inversió Estrangera Directa (IED) i les infraestructures

L’objectiu és augmentar el volum d’inversió estrangera a Catalunya. Entre les principals línies d’actuació hi figuren una organització autònoma d’alt nivell amb molta autonomia, una visió enfocada a pocs sectors prioritaris, una estructura organitzada per sectors així com gestors amb una cartera d’empreses objectiu. Aquestes accions aniran acompanyades d’una campanya nacional i internacional de posicionament de Catalunya com a “País de la innovació”. Per accelerar la Inversió Estrangera Directa (IED) a Catalunya, la Generalitat destinarà 40 milions d’euros.

Quant a infraestructures, el Govern català vol convertir Catalunya en el gran pol logístic de la Mediterrània Occidental a través de l’augment de capacitat del trànsit aeri, portuari i de transport a través de l’alta velocitat. Aquestes accions es coordinaran amb el Pla Director d’Infraestructures i s’aconseguirà mantenint l’esforç actual en l’àmbit portuari, amb les vies del TGV i amb el desplegament del pla d’aeroports.

2. Rellançar l’educació, l’R+D i el dinamisme empresarial

La Generalitat vol augmentar la inversió en innovació de les empreses catalanes el 2008 i aconseguir incrementar les exportacions d’alt nivell tecnològic. També es pretén fer créixer el nombre d’empreses que utilitzen la transacció electrònica o interconnexió amb proveïdors.

En matèria educativa, el Pla d’Innovació 2005-08 pretén potenciar els estudis tècnics i aconseguir que un alt percentatge de la població catalana en edat escolar parli anglès. El Pla també preveu crear un sistema dinàmic i interdependent de ciència i tecnologia a Catalunya que respongui a les necessitats industrials i territorials del país i obtenir més despesa en R+D d’aquí a cinc anys.

Per rellançar el dinamisme empresarial, el Govern català donarà suport directe al creixement i de les empreses així com l’expansió internacional de les firmes catalanes. Altres actuacions en matèria de dinamisme empresarial seran: assegurar l’accés als mercats financers a noves empreses innovadores o nous projectes de risc posant a l’abast fons en capital llavor i en capital de llançament, potenciar la creació de noves empreses tecnològiques i nous models de negoci innovadors, i impulsar la societat del coneixement.

Fomentar les actuacions sectorials

El Pla 2005-08 es centra també en reforçar els clústers existents a través de l’enfortiment de les competències horitzontals esmentades anteriorment. Així mateix, el Pla potenciarà sectors emergents que presentin un elevat potencial de creixement i condicionants de partida únics a Catalunya.

Amb l’objectiu de cohesionar sistemàticament els agents implicats i generar xarxes d’innovació, el Pla contempla la creació de grups directors (Cercles d’Innovació) per a cada clúster industrial, composats per agents de l’entorn (professors universitaris, empresaris, agents financers, institucions...) que marquin la pauta de les prioritats estratègiques, anticipacions de crisi i plans d’accions sobre cada sector.

Balanç positiu del Pla d’Innovació 2001-04

Amb el Pla d’Innovació 2001-2004, la Generalitat està destinant uns recursos de 130,4 M€ fins el 2004, que pretenen mobilitzar un total de 5.400 M€ en projectes d’innovació. Els resultats obtinguts fins a l’actualitat demostren la viabilitat del Pla i reforcen el disseny i l’elaboració d’un segon Pla pel període 2005-08.

Entre els principals actuacions cal destacar l’elaboració de 20 projectes pilot sectorials que han comptat amb la implicació de 200 empreses i el recolzament de 1.100 projectes empresarials, i la realització de més de 500 jornades en matèria d’innovació amb més de 25.000 assistents. Així mateix, cal remarcar la creació de la Xarxa de Centres de Suport a la Innovació Tecnològica (Xarxa IT)) formada per més de 70 centres proveïdors de tecnologia i la Xarxa de Trampolins Tecnològics, formada per set universitats i escoles de negoci per tal de donar suport als nous emprenedors de base tecnològica.

1  

Imatges

Fotografia (Ruben Moreno)

Fotografia (Ruben Moreno) 351