Direcció General de Comunicació

El Govern aprova un Pla Especial per a situacions d'emergències en cas de nevades

El Pla defineix la prevenció, la resposta i coordinació entre els organismes implicats en la resolució de l'emergència

query_builder   3 desembre 2002 17:14

event_note Nota de premsa

El Govern aprova un Pla Especial per a situacions d'emergències en cas de nevades

El Pla defineix la prevenció, la resposta i coordinació entre els organismes implicats en la resolució de l'emergència

Amb l’objectiu de donar una resposta ràpida i eficaç a les situacions d’emergència produïdes per les nevades, el Govern català ha dissenyat un Pla Especial d’Emergències per nevades (NEUCAT), pioner a tot l’Estat, que té en la prevenció i la coordinació els seus eixos principals.

En concret els objectius del NEUCAT són:

 Informar sobre el risc de nevades, amb la màxima antelació possible, per tal d’adoptar les mesures preventives més adients.

 Preveure i disposar d’una estructura organitzativa per fer front a aquests tipus d’emergència amb una unitat de comandament.

 Preveure i aplicar uns procediments d’actuació i de coordinació dels mitjans disponibles, a fi d’augmentar l’eficàcia en la resolució de l’emergència.

Mantenir en cas de nevades, els serveis bàsics a la població (aigua, gas, electricitat i vies bàsiques de comunicació).

Informar a la població de la situació, i donar els consells i les instruccions necessàries per a minimitzar el rics i garantir la mobilitat.

Per tal de dur a la pràctica aquestes mesures, el Pla contempla un seguit de línies d’actuació que defineixen quina serà l’estructura organitzativa d’aquest Pla, els procediments d’actuació i de coordinació, els sistemes d’articulació amb els ajuntaments, les modalitats d’actuació, els procediments d’informació a la població, així com la catalogació de mitjans i recursos específics.

Pel que fa a la seva estructura orgànica, el NEUCAT tindrà al capdavant un director, que serà la consellera de Justícia i Interior o la persona a qui delegui, que estarà assistit per un Consell Assessor i un Gabinet d’Informació, i que s’encarregarà de dirigir els grups d’actuació. En concret, les actuacions previstes pel NEUCAT seran executades per cinc grups d’actuació: grup d’intervenció, grup d’ordre, grup sanitari, grup logístic i grup d’avaluació meteorològica. En cas que l’emergència es declari d’interès estatal, s’establirà un comitè de direcció format per un representant del Ministeri de l’Interior i per la consellera de Justícia i Interior.

A nivell territorial el NEUCAT contempla les zones de Catalunya on el risc és més elevat i determina quins municipis hauran de fer el corresponent Pla d’Actuació Municipal. En concret, es determina que aquells municipis de més de 20.000 habitants o bé els que estiguin a una alçada de 400 metres o més, hauran d’elaborar un Pla d’Actuació Municipal.

El Centre d’Emergències de Catalunya (CECAT) serà l’organisme encarregat de la seva possible activació, així com del seguiment de l’emergència. Entre els serveis i entitats que integraran el NEUCAT es troben els Bombers de la Generalitat de Catalunya i de la ciutat de Barcelona; les Forces i Cossos de Seguretat; els serveis de Protecció Civil (autonòmica, local i estatal); els serveis sanitaris; els organismes experts en matèria de meteorologia (Generalitat de Catalunya i Administració central); entitats gestores de la xarxa viària i ferroviària, tant públiques com privades; entitats responsables de la regulació del trànsit per carretera i ferrocarril. El NEUCAT pretén destacar molt especialment les tasques dels ajuntaments i dels mitjans de comunicació com a entitats de màxima utilitat i proximitat als ciutadans.

1  

Fitxers adjunts

Documentació NEUCAT

Documentació NEUCAT
DOC | 26