Drets Socials

La consellera de Benestar i Família clausura el segon congrés d'adopcions

Els aspectes jurídics i els nous països d'adopció han centrat el debat

query_builder   31 maig 2003 13:51

event_note Nota de premsa

La consellera de Benestar i Família clausura el segon congrés d'adopcions

Els aspectes jurídics i els nous països d'adopció han centrat el debat

La consellera ha destacat la necessitat de debatre sobre el marc jurídic actual en els processos d’adopció nacional. També ha destacat l’èxit del congrés com a fòrum de trobada dels països implicats ens aquest procés.

Barcelona, 31 de maig de 2003

La consellera del Departament de Benestar i Família, Irene Rigau, ha destacat durant la clausura del segon congrés de l’Adopció a Catalunya i l’Adopció Internacional que “aquest congrés ha servit per debatre àmpliament sobre la possibilitat de modificar el marc legal que actualment regula els processos d’adopció al nostre país.

A destacat que “existeix un consens de tots els professionals de l’àmbit administratiu i judicial en la necessitat d’assenyalar, en un temps prèviament determinat, la viabilitat del retorn de l’infant a la seva família de procedència”.

Respecte els temes d’adopció internacional la consellera ha destacat la importància d’aquesta trobada a on s’han establert llaços de relació entre els diferents països implicats en els processos d’adopció, fet que “ha de ser l’inici d’una relació profunda i continuada entre els països d’origen i els països de procedència dels infants adoptats. 

Les conclusions del congrés

En les primera jornada, centrada sobre el debat del marc legal, es van destacar les següents conclusions:

S’han d’oferir més mecanismes que donin major seguretat en benefici de l’estabilitat i les vinculacions afectives de l’infant amb la família d’adopció.

La llei ha de buscar solucions per evitar l’actual situació d’incertesa que provoca en les famílies amb acolliments preadoptius la llarga tramitació dels expedients per poder formalitzar l’adopció. En aquest sentit, s’ha d’introduir algun tipus de termini o límit temporal per tal de poder recórrer les mesures depreadopció o els propis procediments d’adopció.

S’ha de fer possible una major concreció i materialització del massa genèric “interès superior” de l’infant, tant en la pròpia llei, com a la pràctica en la interpretació de eles normes que fan els òrgans judicials.

En aquest mateix sentit, l’ordenament jurídic, i especialment els tribunals a l’hora d’aplicar la norma, han de tenir en compte que el temps biològic corre en contra de l’infant, quan transcorreguts molts anys, s’han de fer efectius els retorns a la família biològica.

En algunes situacions extremes o flagrants de conductes de maltractament o violència contra els infants, el marc legal hauria de fer possible la privació de la pàtria potestat i no la suspensió provisional. Això permetria agilitar també alguns processos.

La normativa ha de prioritzar l’interès superior de l’infant sobre els interessos dels pares biològics o adoptius.

Sense perdre garanties jurídiques s’han d’agilitar els tràmits per assolir l’adopció nacional. Cal establir límits temporals a la possibilitat de recórrer la mesura administrativa d’acolliment preadoptiu.

La mesura de desemparament no ha de ser la forma de cobrir mancances socials, es a dir no cal passar sempre la tutela a l’administració quan pares o avis poden fer-s’en càrrec amb un ajut econòmic.

El desemparament ha de suposar un abans i un després en la relació dels pares i els fills. Ha d’haver un trencament més definitiu i no un “estira i arronsa” per part dels pares.

Consens sobre temporalitat

Un altra de les conclusions del congrés és que existeix un consens de tots els professionals de l’àmbit administratiu i judicial en la necessitat d’assenyalar, en un temps prèviament determinat, la viabilitat del retorn de l’infant a la seva família de procedència.

Així mateix s’ha considerat que amb aquesta mesura s’evitarà crear situacions d’incertesa i falses expectatives a les famílies de procedència, a les famílies adoptives i , principalment, a l’infant.

Adopció internacional

Respecte l’adopció internacional s’ha destacat que aquest congrés ha de representar l’inici d’una relació profunda i continuada entre els països d’origen i els països de procedència dels infants adoptats. El treball conjunt s’ha de fer des de la base d’una cooperació internacional.