Drets Socials

La Generalitat va destinar l'any 2002 més de 2.100 milions € a serveis i actuacions per a les víctimes de la violència domèstica

247 dones van ser ateses en les 18 cases i pisos pont que finança el Departament de Benestar i Família

query_builder   4 agost 2003 17:51

event_note Nota de premsa

La Generalitat va destinar l'any 2002 més de 2.100 milions € a serveis i actuacions per a les víctimes de la violència domèstica

247 dones van ser ateses en les 18 cases i pisos pont que finança el Departament de Benestar i Família

El Departament de Benestar i Família va destinar l’any passat més de 2.100.000 € a serveis i actuacions d’atenció a les víctimes de la violència domèstica. 247 dones van ser acollides en les 18 cases i pisos pont que finança el Departament. El Departament de Benestar i Família finançarà al Baix Llobregat una casa d’acolliment per a dones maltractades. El nou equipament, que disposarà de 20 places, tindrà un cost de 715.219 €. També 101 homes van rebre tractament psicosocial per problemàtiques relacionades amb el maltractament.

Barcelona, 4 d’agost de 2003

Els serveis socials a Catalunya, tant de les administracions públiques com d’iniciativa social amb finançament públic, van atendre durant l’any 2002 més de 8.700 dones víctimes de violència domèstica.

Els serveis socials d’atenció primària van atendre 5.801 dones per situacions relacionades amb la violència domèstica, 348 dels quals eren casos d’urgència, i al voltant de 3.700 dones van posar denúncies per maltractaments.

Es van atendre 660 persones (247 dones i 313 fills) en les 199 places de les 11 cases d’acolliment públiques o amb finançament públic i els 7 pisos "pont". El Departament va destinar 1.353.651 € l’any 2002 a les cases d’acolliment i 139.608 € als pisos pont.

Amb la creació del nou centre d’acolliment de dones víctimes de violència domèstica del Baix Llobregat, que tindrà una capacitat 8 o 9 unitats familiars, s’augmenta la capacitat de la xarxa residencial d’atenció fins a 219 places.

Així mateix, 101 homes van rebre tractament psicosocial per problemàtiques relacionades amb el maltractament.

La despesa del Departament de Benestar i Família mitjançant l’ICASS va ser, l’any 2002, de 2.100.159 € tant pel que fa a la despesa directa de serveis, com referit a les subvencions a entitats o cooperació financera amb ajuntaments i Consells Comarcals.

L’atenció a les dones víctimes de la violència domèstica s’emmarca dins del conjunt de mesures del Pla integral de prevenció de la violència de gènere 2002-2004 de la Generalitat de Catalunya.

Les actuacions del Departament de Benestar i Família, en l’atenció a les dones víctimes de la violència domèstica, es duen a terme en coordinació amb altres departaments de la Generalitat i els ens locals, disposant de recursos i serveis especialitzats, i col•laborant amb entitats i institucions per donar resposta a totes les situacions de violència domèstica i oferir el suport i l’ajuda necessaris.

Prevenció de la violència familiar a la Llei de suport a les famílies

La Llei de suport a les famílies, aprovada pel Parlament de Catalunya, disposa que les administracions públiques hauran d’adoptar mesures per impedir i prevenir tota forma de maltractament o violència que qualsevol dels membres de la família pugui patir o exercir sobre la resta. Aquestes mesures s’inclouran en un programa per a la detecció i prevenció de qualsevol forma de maltractament o violència que ha de posar una atenció especial en la coordinació dels diferents serveis públics implicats. Les víctimes de la violència familiar tenen dret a accedir a un servei de residència temporal fora del domicili habitual quan els jutjats competents ho requereixin o l’àrea bàsica de serveis socials corresponent ho sol•liciti.

Tal com preveu la Llei de suport a la família, el DOGC va publicar el 4 de juliol l’ordre que convoca la concessió dels ajuts a l’habitatge per a les famílies amb rendes més baixes. Les unitats arrendatàries formades per dona/es que hagi/n patit violència domèstica en els darrers tres anys es beneficien d’aquest ajut  de fins a 100 euros mensuals per al lloguer de l’habitatge habitual si reuneixen determinats requisits.