Drets Socials

La Generalitat concedeix un ajut de 289 euros per a les persones vídues

Avui es publica al DOGC l'ordre pel qual s'obre la convocatòria per la concessió dels ajuts

query_builder   29 abril 2003 13:08

event_note Nota de premsa

La Generalitat concedeix un ajut de 289 euros per a les persones vídues

Avui es publica al DOGC l'ordre pel qual s'obre la convocatòria per la concessió dels ajuts

· La Generalitat de Catalunya, a través de la conselleria de Benestar i Família, concedeix un ajut de 289 euros anuals a totes les persones vídues que tinguin un nivell d’ingressos iguals o inferior als 6.924 euros.· Tot i no ser competència de la Generalitat s’ha adquirit el compromís i la responsabilitat d’atorgar aquest ajut complementari. · Es pot demanar a partir d’avui i es pagaran els primers ajuts a partir del mes de juliol.

Barcelona, 29 d’abril de 2003

Avui es publica al DOGC l’ordre per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió d’ajuts complementaris a les pensions de viduïtat per l’exercici 2003, que serà de 289 euros (48.085 ptes.) anuals per totes les persones vídues residents a Catalunya que percebin una pensió de viduïtat del sistema de la Seguretat Social, que no treballin i que un cop cobrat l’ajut els seus ingressos siguin iguals o inferiors a 7.213€.

Aquests ajuts complementaris a la pensió de viduïtat tenen naturalesa de prestació econòmica d’assistència social, consolidable per als exercicis següents i pels imports que cada any es determini. Aquest ajut es preveu que en els anys 2004 i 2005 sigui de 361€ (60.065 ptes.) i 433€ (72.045 ptes.) respectivament.

La quantia

La quantia d’aquest ajut serà de 289 euros anuals per a les persones beneficiàries, quan la suma dels seus ingressos anuals sigui igual o inferior a 6.924 euros (1.152.056 ptes.). Quan la suma dels ingressos anuals sigui superior a 6.924 euros i inferior a 7.213 (1.200.142 ptes.), l’import de l’ajut serà l’equivalent a aquesta diferència.

La tramitació i l’abonament de l’ajut

El període de sol·licitud de l’ajut estarà obert durant tot l’any. Les persones sol·licitants que tinguin reconeguda la pensió de viduïtat el mes de gener de 2003 cobraran d’un sol cop els mesos de l’any transcorreguts fins el moment de l’atorgament i la resta es pagarà mensualment.

Tots aquells que se’ls reconegui la pensió de viduïtat durant el transcurs de l’any rebran la part proporcional de l’ajut a partir de la data de reconeixement de la mateixa. Per demanar aquest ajut caldrà omplir una sol·licitud que es presentarà a les oficines de Benestar i Família.

Aquestes sol·licituds es podran aconseguir també a través de la pàgina web del Departament (www.gencat.net/benestar/). Es previst que els primers pagaments es facin a partir del mes de juliol. A Catalunya hi ha un total de 351.989 persones que cobren pensions de viduïtat.