Treball, Afers Socials i Famílies

El Govern aprova el decret pel qual s'estableix l'ordenació curricular de la formació bàsica de les persones adultes.

query_builder   1 agost 2002 10:00

event_note Nota de premsa

El Govern aprova el decret pel qual s'estableix l'ordenació curricular de la formació bàsica de les persones adultes.

La millor manera de promoure i garantir el dret a la igualtat és per mitjà de la formació permanent, entesa com el procés educatiu que ha d’acompanyar la persona al llarg de tota la seva vida. La formació d’adults, part fonamental d’aquest procés, ha de ser considerada com el conjunt d’activitats de tota mena, educatives, culturals, cíviques, socials i formatives, que tendeixen al perfeccionament de les habilitats de la persona, a la millora dels seus coneixements i capacitats professionals, a l’aprofundiment de les seves possibilitats de relació, a la comprensió de l’entorn que l’envolta, a la interpretació correcta dels fets que es produeixen en el seu món i a l’enfortiment de la democràcia per tal de facilitar una dinàmica participativa en el si de la societat catalana. La formació d’adults ha de donar resposta educativa a tots els ciutadans, tant des d’una dimensió formal com no formal, amb especial èmfasi en la formació compensadora d’una formació deficitària. Alhora, la dinàmica canviant en les necessitats de formació d’adults fa necessària l’actualització i l’especialització constant dels formadors.Aquests ensenyaments tenen com a objectiu principal que les persones adultes puguin assolir i actualitzar la seva formació bàsica i facilitar el seu accés als diferents nivells del sistema educatiu.Per tot això, el Govern aprova avui el decret que desenvolupa la formació bàsica de les persones adultes i que en regula el currículum, entès com el conjunt d’objectius, continguts, mètodes pedagògics i criteris d’avaluació que estableixen i orienten l’acció docent de la formació dels adults.Es contempla la possibilitat que amb caràcter excepcional i de manera individualitzada es pugui autoritzar la incorporació a la formació bàsica de les persones adultes, a persones majors de setze anys que per raons laborals comportin incompatibilitat d’horari en qualsevol sistema d’ensenyament ordinari.Cal recordar que en l’actualitat hi ha 41 centres de formació d’adults i 42 aules. Aquests passaran a ser 81 centres i 53 aules abans de finalitzar l’exercici 2003, data considerada per aplicar la totalitat d’aquest Mapa.