Drets Socials

El Govern crea el Consell de la Gent Gran de Catalunya.

query_builder   12 juny 2001 10:00

event_note Nota de premsa

El Govern crea el Consell de la Gent Gran de Catalunya.

La participació activa de les persones grans pot contribuir a la promoció del civisme i a la transmissió dels valors que comparteixen i caracteritzen aquest col·lectiu a Catalunya.El Govern ha estimat necessària la creació d’un òrgan consultiu de participació de les persones grans i d’àmplia representació territorial i associativa, que doni continuïtat a la tasca que portava a terme la Comissió Permanent Intercongressos de la Gent Gran i que a partir d’ara la substituirà, on es faciliti la comunicació, la informació i l’intercanvi d’opinions en els assumptes que afecten la gent gran i on s’elaborin propostes, promoguin estudis i es prenguin iniciatives en matèries relacionades amb aquest col·lectiu.Amb la creació del Consell de la Gent Gran de Catalunya, la gent gran que té un protagonisme creixent en la nostra societat, podrà tenir una participació activa, aportant la seva experiència, el coneixement dels problemes i afers que li afecten i les seves aspiracions de deixar per a les generacions futures una societat més justa i solidària.Aquest Consell funcionarà en Ple i en Comissió Executiva. El Ple del Consell està integrat per:- Una presidència exercida per la Consellera del Departament de Benestar Social.- Una Vice-presidència primera exercida pel Director general d’Acció Cívica.- Una Vice-presidència segona exercida per una persona proposada pel Ple.- Els vocals:- Una persona gran en representació de les associacions de la gent gran de cada una de les comarques.- Fins a catorze persones representants d’entitats i federacions de la gent gran de Catalunya.- Una persona gran designada per cadascuna de les dues organitzacions sindicals més representatives de Catalunya.- Fins a sis persones expertes i de reconegut prestigi en matèria de la gent gran.- Les persones que hagin exercit o exerceixin la presidència dels congressos nacionals de la gent gran de Catalunya.El Consell de la Gent Gran de Catalunya es constituirà en el termini màxim de tres mesos.