Drets Socials

-El Govern aprova el Decret de la Comissió Interdepartamental d'Immigració i del seu Consell Assessor.

query_builder   15 maig 2001 10:00

event_note Nota de premsa

-El Govern aprova el Decret de la Comissió Interdepartamental d'Immigració i del seu Consell Assessor.

La normativa reguladora en matèria d’immigració ha estat diversa des de la creació, l’any 1993, del Pla Interdepartamental d’Immigració.Des de llavors s’han estructurat un seguit d’organismes al voltant de la matèria com ara la Comissió Interdepartamental d’Immigració i el seu Consell Assessor, les Comissions territorials d’Immigració, la incorporació de l’Institut Català de la Mediterrània d’Estudis i Cooperació (ICM), i finalment la creació, l’any 2000, de la Secretaria per a la Immigració adscrita al Departament de la Presidència.Tot això, porta a la necessitat de racionalitzar i perfilar la composició, funcionament i funcions atribuïdes als diferents òrgans interdepartamentals que actuen en l’àmbit de la immigració, com també refondre en una sola disposició la normativa reguladora de la Comissió Interdepartamental d’Immigració i del seu Consell Assessor per tal de facilitar la seva consulta i fer efectiu el principi de seguretat jurídica.Cal fer menció de com queda la composició de la Comissió Interdepartamental d’Immigració, que podrà funcionar en Ple o en Comissió Permanent.El Ple de la Comissió té la composició següent:- La presidència serà exercida pel Conseller en cap del Departament de la Presidència.- La vicepresidència pels afers territorials serà exercida pel Conseller de Governació i Relacions Institucionals.- La vicepresidència pels afers socials serà exercida pel Conseller del Departament de Benestar Social.- Com a vocals actuaran la persona titular de la Secretaria de Relacions amb les Confessions Religioses i un director general en representació de cadascun dels departaments de l’Administració de la Generalitat.La Comissió permanent de la Comissió Interdepartamental d’Immigració, presidida per la persona titular de la secretaria per a la Immigració, estarà integrada pels vocals del Ple representants dels departaments de Governació i relacions Institucionals, Economia i Finances, Ensenyament, Cultura, Sanitat i Seguretat Social, Política Territorial i Obres Públiques, Agricultura, Ramaderia i Pesca, Treball, Justícia, Benestar Social i Interior.