Educació

En els darrers quatre anys ha augmentat en 18.000 el nombre d'alumnes que estudien Formació Professional

El sector públic és el que experimenta un creixement més important

query_builder   7 març 2003 12:18

event_note Nota de premsa

En els darrers quatre anys ha augmentat en 18.000 el nombre d'alumnes que estudien Formació Professional

El sector públic és el que experimenta un creixement més important

Durant els darrers quatre cursos (des del curs 1999/2000 fins a l’actual curs 2002/2003), el nombre d’estudiants que cursen Formació Professional a Catalunya ha augmentat de manera espectacular. Dels 47.140 alumnes que estudiaven cicles formatius de grau mitjà i superior el curs 1999/2000 en el sector públic i el privat, s’ha passat a 65.144 alumnes en el curs 2002/2003. S’ha produït, doncs, un augment de gairebé 18.000 alumnes en quatre anys.

L’augment més significatiu d’alumnes s’ha produït en els cicles formatius de grau mitjà, on el nombre total d’alumnes ha augmentat d’un 40 %. S’ha passat de 22.229 alumnes en el curs 1999/2000 a 32.178 en el curs 2002/2003. Desglossat per sectors, el sector públicés el que ha experimentat un augment més significatiu, un 45% en quatre anys, passant de 15.339 alumnes el curs 1999/2000 a 22.229 alumnes el curs 2002/2003. En el sector privat l’augment ha estat d’un 30%. De 7.635 alumnes el curs 1999/2000 s’ha passat a 9.949 alumnes el curs 2002/2003.

Les famílies professionals dels cicles formatius de grau mitjà que han notat un augment més significatiu d’alumnes durant aquest període són les següents:

- Comunicació, imatge i so: + 545%

- Activitats maritimopesqueres: + 208%

- Imatge personal: + 208 %

- Activitats físiques i esportives: + 206%

- Edificació i obra civil: + 196%

- Arts gràfiques: + 186%

- Química: + 162%

- Hoteleria i Turisme: + 152%

El percentatge total d’alumnes que fan ensenyaments postobligatoris i que cursen el primer curs de cicles formatius de grau mitjà des del curs 1999/2000 fins el 2002/2003 ha augmentat més d’un 9%. Si això ho observem en el sector públic, l’augment és gairebé d’un 10 %, mentre que en sector privat supera el 6%.

Cicles formatius de grau superior

Pel que fa als cicles formatius de grau superior, l’increment absolut durant el període estudiat també ha estat molt important, un 36%, concretament. Així s’ha passat de 24.166 alumnes el curs 1999/2000 a 32.966 alumnes el curs 2002/2003. El sector públic també és on s’ha produït l’augment més important, un 46%, passant de 15.016 alumnes el curs 1999/2000 a 21.895 alumnes el curs 2002/2003. En el sector privat, l’increment ha estat d’un 21%, passant de 9.150 alumnes el curs 1999/2000 a 11.071 alumnes el curs 2002/2003.

Les famílies professionals dels cicles formatius de grau superior que han notat un augment més significatiu d’alumnes durant aquest període són les següents:

- Imatge personal: + 439%

- Activitats físiques i esportives: + 319%

- Activitats maritimopesqueres: + 207%

- Comunicació, imatge i so: + 197%

- Activitats agràries: + 168%

- Hoteleria i Turisme: + 160%

- Fusta i moble: + 152%

- Serveis socioculturals i a la comunitat: + 149%

L’edat de la gran majoria dels alumnes que cursen aquests cicles formatius de grau superior es troba dins la franja que va dels 19 als 22 anys: un 19% dels estudiants té 20 anys, un 16,2% 19 anys, un 16,1% 21 anys i un 11,1% 22 anys.

Finalment, s’observa que els alumnes que estudien el primer curs dels cicles formatius de grau superior procedeixen principalment dels batxillerats en un 63,2%, del COU en un 9,8% i de la FP de 2n grau o equivalent en un 9,4%.

Trobareu més informació a la web del Departament d’Ensenyament: www.gencat.net/ense (consultar Premsa / Informes i Dossiers)

Barcelona, 7 de març de 2003