Educació

Els alumnes d'ESO rebran formació en matèria d'administració de justícia

query_builder   24 abril 2003 12:13

event_note Nota de premsa

Els alumnes d'ESO rebran formació en matèria d'administració de justícia

La consellera d’Ensenyament, Carme-Laura Gil, i la consellera de Justícia i Interior, Núria de Gispert, han signat un acord que té per objectiu establir línies d’actuació coordinades entre els dos departaments perquè els alumnes que cursen l’Educació Secundària Obligatòria (ESO) als centres docents de Catalunya, adquireixin els coneixements bàsics en matèria d’administració de justícia, que els permetin un desenvolupament integral de la seva persona en tots els àmbits de la vida.

 Les actuacions que siguin necessàries per assolir aquest objectiu es faran coordinadament entre la Direcció General d’Ordenació i Innovació Educativa del Departament d’Ensenyament i la Direcció General de Relacions amb l’Administració de Justícia del Departament de Justícia i Interior.

 La Direcció General de Relacions amb l’Administració de Justícia, elaborarà els materials didàctics corresponents amb continguts específics sobre l’administració de justícia, i els distribuirà, un cop homologats pel Departament d’Ensenyament, a tots els centres públics i privats que imparteixen l’ESO.

 El Departament d’Ensenyament, mitjançant la Direcció General d’Ordenació i Innovació Educativa, presentarà al Departament de Justícia i Interior el suport tècnic pedagògic necessari per a l’elaboració dels materials didàctics esmentats, iniciarà els corresponents tràmits d’homologació, i divulgarà i impulsarà la seva utilització.

Els materials didàctics s’adreçaran als professors i professores que imparteixen l’ESO a Catalunya, i s’acompanyaran de les orientacions i propostes d’inclusió en el currículum. Correspon a aquests impartir els coneixements bàsics en matèria d’administració de justícia als alumnes que cursen l’ESO a Catalunya, d’acord amb l’organització dels currículums educatius de l’ensenyament no universitari.

 La Justícia no ha de ser quelcom retòric, estèril i allunyat de la vida quotidiana, sinó una pràctica viscuda dia a dia. Per aquest motiu, cal esmerçar esforços en inculcar als ciutadans i ciutadanes de Catalunya, des dels primers anys, els valors de la igualtat, el civisme, la tolerància i la pau, i en general, instruir-los per a la vida democràtica en una societat cada dia més diversa, per tal de ser capaços d’assumir els seus deures i exercir els seus drets.

 En aquest sentit, un dels objectius que persegueix el sistema educatiu és el ple desenvolupament de la personalitat de l’alumne, la formació en el respecte als drets i llibertats fonamentals i en l’exercici de la tolerància i de la llibertat dins els principis democràtics de convivència, com també la preparació per participar activament en la vida social i cultural. Amb aquest fins, l’activitat educativa s’orienta a la formació personalitzada, que propiciï una educació integral dels alumnes en tots els àmbits de la vida, personal, familiar, social i professional.