Educació

El Govern aprova el Decret pel qual es modifiquen determinats aspectes de l'ordenació curricular de l'educació secundària obligatòria, del batxillerat i del batxillerat nocturn.

query_builder   15 maig 2001 10:00

event_note Nota de premsa

El Govern aprova el Decret pel qual es modifiquen determinats aspectes de l'ordenació curricular de l'educació secundària obligatòria, del batxillerat i del batxillerat nocturn.

Amb aquesta mesura es tracta de reforçar l’aprenentatge de matèries bàsiques i instrumentals, com són les llengües (catalana, castellana i estrangera) i les matemàtiques, assegurant tres hores setmanals de classe en cada una d’aquestes matèries en les etapes en què estan presents (Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat).Aquest augment d’horari, que no va acompanyat d’un augment dels programes, permetrà assegurar una dedicació continuada a aquestes matèries fonamentals, tot garantint una aproximació a les literatures catalana, castellana i universal i afavorint el tractament dels aspectes comunicatius de la llengua estrangera.En el primer cicle de l’Educació Secundària Obligatòria s’augmenta un crèdit l’àrea de matemàtiques passant de 2’5 a 3 hores setmanals de classe. Aquest canvi comporta el corresponent augment de l’horari setmanal de l’alumne.En el Batxillerat s’augmenten 2 crèdits en cadascuna de les matèries següents: llengua catalana i literatura, llengua castellana i literatura, i llengua estrangera. Amb aquest canvi es disposa d’una hora setmanal més d’aquestes matèries a primer i a segon curs.Aquest increment de 6 hores a la part comuna es compensa amb la reducció de 6 hores de matèries optatives, amb la qual cosa no s’incrementa l’horari total de l’alumne.Aquesta modificació s’aplicarà el proper curs 2001-2002 a l’ESO i primer curs del Batxillerat i en el curs 2002-2003 al segon curs del Batxillerat.