Educació

El Govern aprova el Decret pel qual es regulen els plans estratègics dels centres docents sostinguts amb fons públics.

query_builder   29 maig 2001 10:00

event_note Nota de premsa

El Govern aprova el Decret pel qual es regulen els plans estratègics dels centres docents sostinguts amb fons públics.

El Govern de la Generalitat promou un seguit d’actuacions destinades a la millora del sistema educatiu, l’objectiu prioritari de les quals és el de garantir que tots els nois i noies assoleixin les competències bàsiques que els permetin progressar de manera autònoma i integrar-se socialment i laboralment.Per tal de potenciar la qualitat dels centres docents, aquest decret possibilita que aquests elaborin el seu propi pla estratègic, i n’executin les actuacions previstes, a fi de dotar-los de mecanismes eficaços que permetin reforçar la seva autonomia de gestió organitzativa i pedagògica.El pla estratègic té com a finalitat l’augment de la qualitat global del centre i de la pràctica docent, especialment pel que fa als processos d’ensenyament ’ aprenentatge.El pla ha de definir els objectius a assolir i ha d’establir les actuacions per aconseguir-los, prenent com a referència principal la realitat del centre i considerant tots els aspectes que el facin viable.En el pla hi constaran, a més dels objectius i actuacions previstes, altres aspectes com ara les necessitats de formació del professorat vinculades al pla, les necessitats de provisió específica de determinats llocs, el model de gestió organitzativa i pedagògica que requereixi el pla, la implicació de l’alumnat i dels pares i mares en el seu desenvolupament, etc.El pla estratègic del centre docent ha d’ésser aprovat pel consell escolar i pel claustre de professors. El Departament d’Ensenyament autoritzarà i seguirà els plans estratègics, que tindran una vigència de quatre cursos i, conjuntament amb cada centre, avaluarà l’assoliment dels objectius previstos.