Economia i Hisenda

El Govern ha aprovat el Decret dels perits d'assegurances, dels comissaris d'avaries i dels liquidadors d'avaries.

query_builder   23 juliol 2002 10:00

event_note Nota de premsa

El Govern ha aprovat el Decret dels perits d'assegurances, dels comissaris d'avaries i dels liquidadors d'avaries.

Aquest Decret estableix les condicions per a la incorporació i exercici d’aquells professionals que amb caràcter habitual o permanent desenvolupen les tasques de perit, comissari d’avaries i liquidador d’avaries.Aquells que tinguin domicili professional a Catalunya s’han d’inscriure en un cens específic que es portarà a la Direcció General de Política Financera del Departament d’Economia i Finances.Per poder-ho fer es contemplen una sèrie de requisits com ara:- Cal que tinguin les següents titulacions:- Enginyer (de grau mig o superior) o formació professional per a les especialitats de perit d’assegurances d’automòbil i de perit d’assegurances d’embarcacions esportives.- Enginyer (de grau mig o superior) per a l’especialitat de perit d’assegurances en reconstrucció d’accidents de trànsit.- Enginyer i Arquitecte (de grau mig o superior) per a l’especialitat de perit d’assegurances d’incendis i riscs diversos.- Enginyers agrònoms (de grau mig o superior) per a l’especialitat de perit d’assegurances agràries.- Llicenciats en Medicina i Cirurgia per l’especialitat de perit d’assegurances personals.Es podrà proposar la inclusió de noves titulacions específiques per part de les organitzacions més representatives de les entitats asseguradores i dels col·laboradors en l’activitat asseguradora, els col·legis professionals de professions regulades i altres associacions professionals equiparables.- Per acreditar el coneixement suficient sobre la tècnica de la Perícia Asseguradora i de la legislació vigent sobre contracte d’assegurança caldrà superar una prova selectiva d’aptitud o un curs de formació que hagin estat reconeguts per la Direcció General de Política Financera.- Les persones que acreditin el compliment de l’exigit se’ls expedirà per part de la Direcció General de Política Financera el Diploma corresponent.Pel que fa a les persones amb domicili professional a Catalunya que vinguin exercint de pèrit d’assegurances abans de l’1 d’abril de 2000 i/o la de comissari d’avaries abans de 30 de juny de 2001, acreditaran la seva condició mitjançant la possessió del certificat individual elaborat per l’Associació Professional de Pèrits d’Assegurances i Comissaris d’Avaries conjuntament amb la Unió d’Entitats Asseguradores i Reasseguradores i el vist-i-plau de la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions del Ministeri d’Economia. Disposaran de 3 mesos per acreditar la seva condició i ésser inclosos en el Cens.