Economia i Hisenda

El Govern ha aprovat el Decret de modificació dels Estatuts del Consorci Sanitari de Barcelona.

query_builder   1 agost 2002 10:00

event_note Nota de premsa

El Govern ha aprovat el Decret de modificació dels Estatuts del Consorci Sanitari de Barcelona.

El Consorci Sanitari de Barcelona, constituït entre la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona, la finalitat del qual és la de dirigir i coordinar la gestió dels centres, els serveis i els establiments d’atenció sanitària, sociosanitària i els de promoció i protecció de la salut de la regió sanitària del municipi de Barcelona, és l’ens que ha de crear l’Agència de Salut Pública de Barcelona tal i com queda recollit en la Carta Municipal de Barcelona.Com a primer pas per a la constitució de l’Agència, el 31 de maig de 2001, la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i el Consorci Sanitari de Barcelona van formalitzar un conveni en virtut del qual l’Institut Municipal de Salut Pública de Barcelona s’adscrivia al Consorci Sanitari de Barcelona, als efectes de coordinació i tutela sanitària.Amb posterioritat s’ha avançat en el procés de constitució de l’Agència mitjançant la formalització d’un nou conveni de col·laboració entre les mateixes parts.Per tal de fer efectives les previsions de la Carta Municipal de Barcelona i d’adequar l’organització i la gestió del Consorci Sanitari de Barcelona al que queda establert en la Llei de 1998 de la Carta Municipal, escau dur a terme les adaptacions estatutàries oportunes i adequar-los a la nova realitat que suposa la creació d’aquest ens a Barcelona, tal i com queda palès en l’acord pres avui pel Govern de la Generalitat.