Economia i Hisenda

El Govern català aprova un paquet de mesures per afavorir el Tercer Sector

La Generalitat destinarà 11,2 milions d'euros a la contractació social

query_builder   20 febrer 2003 18:17

event_note Nota de premsa

El Govern català aprova un paquet de mesures per afavorir el Tercer Sector

La Generalitat destinarà 11,2 milions d'euros a la contractació social

El Govern català, a proposta del conseller d’Economia i Finances, Francesc Homs, ha aprovat avui una sèrie de mesures encaminades a ajudar el Tercer Sector, és a dir, entitats sense ànim de lucre i centres d’inserció laboral de persones amb risc d’exclusió social. Aquesta iniciativa, pionera a l’Estat espanyol, s’enfoca des d’una doble perspectiva. D’una banda, fomenta els objectius socials en els procediments de contractació pública i, de l’altra, regula les línies d’ajut que reben aquestes entitats.

Així doncs, el Consell Executiu ha fixat el percentatge mínim que els departaments de la Generalitat, els organismes autònoms i les empreses públiques han de destinar a determinats contractes d’obres, subministraments o serveis a centres d’inserció laboral de dismuinuïts i a entitats sense ànim de lucre que tinguin com a finalitat la integració de persones amb risc d’exclusió social. En concret, hauran de reservar, com a mínim, un 20% del seu pressupost destinat a determinats contractes menors i procediments negociats, és a dir, els de menor quantia, a contractar amb aquestes entitats.

Prenent com a base els imports que cada Departament va destinar l’any 2002 a aquest tipus de contractes, la Generalitat hi dedicarà enguany un import total d’11.233.399 euros. Bàsicament, els departaments de Sanitat i Seguretat Social; Justícia i Interior; Política Territorial i Obres Públiques; i Benestar i Família, són els que dedicaran més pressupost a contractar aquests serveis.

L’acord també defineix les prestacions que es poden contractar amb les entitats del Tercer Sector: obres i serveis de conservació de manteniment de béns immobles; els serveis de missatgeria, correspondència i distribució: d’arts gràfiques; de neteja i bugaderia; de restauració; de recollida i transport de residus; de jardineria; i els serveis auxiliars per al funcionament de l’administració.

Regulació única per agilitar les subvencions

Així mateix, la segona mesura unifica sota una única regulació les diverses línies de subvenció destinades a finançar els serveis relacionats amb l’economia social, prestats per entitats sense ànim de lucre. Aquest nou plantejament respon a la voluntat del Govern d’establir un mecanisme més àgil i segur que ajudi a millorar l’eficiència de l’Administració catalana en la seva relació amb el Tercer Sector. Això permetrà que aquestes entitats tinguin un escenari pressupostari estable a mitjà termini.

 Aquest conjunt d’actuacions, previstes a la Llei 31/2002 de mesures fiscals i administratives, exemplifica el reconeixement del Govern català respecte a la importància del servei que les entitats vinculades al Tercer Sector presten a la societat.