Vicepresidència, Economia i Hisenda

El Govern aprova l'acord en matèria de la campanya d'informació de l'euro de la Generalitat de Catalunya

query_builder   9 gener 2001 17:00

event_note Nota de premsa

El Govern aprova l'acord en matèria de la campanya d'informació de l'euro de la Generalitat de Catalunya

Davant la propera entrada en circulació de l’euro l’1 de gener de 2002, la Generalitat de Catalunya va crear l’any 1997 un grup de treball per a la introducció de l’euro, el qual, sota la presidència del Conseller d’Economia i Finances, té com a funcions, entre d’altres, l’establiment de les directrius i fixació dels criteris per a la introducció de l’euro a l’Administració de la Generalitat i als organismes i empreses que en depenen, la coordinació departamental en les actuacions envers aquest tema, i l’impuls d’actuacions de difusió i informació als ciutadans.Dins aquest marc, el Govern de la Generalitat dona nou impuls amb aquest Acord a diverses actuacions dirigides a la població catalana que pretenen familiaritzar l’ús de l’Euro i informar de qualsevol canvi o novetat que pugui afectar als interessos i relacions econòmiques dels ciutadans.Entre aquestes actuacions en destaquem les següents:a) Fruit d’un conveni de col·laboració amb TV3, s’emetrà un programa de divulgació i familiarització amb la nova moneda anomenat "L’Euro". Aquesta campanya d’àmbit general pretén arribar al màxim nombre de ciutadans emetent-se setmanalment els diumenges en la franja horària de prime-time amb una duració per programa de cinc minuts. Amb un total de 52 capítols aquest programa començarà el proper 14 de gener.b) Actuacions concretes d’àmbit territorial dels Departaments de la Generalitat per arribar a prop de la població.- L’euro als comerços i establiments de serveis: reforçament de les actuacions de l’Observatori de l’euro i el comerç, desplegant arreu de Catalunya punts d’informació i de gestió de l’acció adreçats als comerços.- Xerrades personalitzades a col·lectius sensibles: amb el material proporcionat pel Banc d’Espanya, s’organitzaran xerrades / conferències arreu de Catalunya dirigides a col·lectius específics com ara discapacitats, gent gran, etc’ Així mateix, es pot utilitzar la xarxa d’aules de formació d’adults per a realitzar la distribució de l’esmentat material i, a la vegada, tractar el tema a les classes.- L’euro a l’escola: amb el material proporcionat pel Banc d’Espanya, s’organitzaran cicles didàctics, concursos, jocs, etc’ en l’àmbit escolar de Catalunya, tant pel que fa als alumnes com als professors.- Programa de formació del centre de Formació i estudis Agrorurals, i del Servei de Formació Agrària anomenat "L’aplicació de l’euro a l’agricultura". Els objectius dels cursos organitzats per aquests dos organismes són formar, informar i assessorar els alumnes en l’àmbit de l’euro d’acord amb les seves necessitats professionals.- Actuacions executades pel Patronat Català Pro Europa: el Patronat realitza des de fa quatre anys una tasca de divulgació sobre el procés d’introducció de l’euro. La campanya "Catalunya i l’euro" té com a objectiu la informació, formació i sensibilització tant dels ciutadans, com de les empreses i de les administracions públiques catalanes.Les activitats que realitza són diverses: publicacions monogràfiques, fulletons divulgatius, butlletins trimestrals, pàgina web sobre l’euro a Internet, servei d’informació al ciutadà i a l’empresa, col·laboracions amb mitjans de comunicació i l’organització de jornades, seminaris, sessions de treball i conferències sobre aspectes generals o especialitzats.El Patronat Català Pro Europa també dóna suport a iniciatives d’entitats diverses que siguin sensibles al procés d’introducció de l’euro.- Telèfon d’informació general al ciutadà 012: es reforçarà el servei per atendre les demandes d’informació sobre l’euro i estarà connectat directament als altres serveis especialitzats de la Generalitat com ara l’Institut Català del Consum, el Patronat Català pro Europa, el CIDEM, l’Oficina de Cooperació Educativa i Científica amb la UE, etc’- L’autobús de l’euro: s’adequarà un autobús itinerant que acostarà la realitat de l’euro a les diferents localitats catalanes.c) Conveni de col·laboració amb el Banc d’Espanya. Es signarà aquest conveni amb l’objectiu de col·laborar en les accions d’informació que es duran a terme abans de la posada en circulació de l’euro i durant la fase de doble circulació pesseta - euro, dirigides a col·lectius de poblacions sensibles com ara la gent gran, la població infantil i juvenil, els turistes i la població rural.Per a tal finalitat, en la primera fase, que només serà informativa i que es durà a terme des de la data de signatura del present acord fins l’agost de 2001, el Banc d’Espanya distribuirà diversos materials informatius en català i castellà (tríptics, cartells, vídeos, guies de formació, etc’).La segona fase, que començarà l’1 de setembre de 2001 i finalitzarà el 28 de febrer de 2002, se centrarà principalment en els elements de seguretat dels nous bitllets i monedes, i en els terminis de la posada en circulació de l’euro, a doble circulació i el bescanvi de pessetes en euros.La Generalitat farà arribar a tota la població objectiva el material emès pel Banc Central Europeu i la informació que implica.