Economia i Hisenda

El Govern acorda l'aprovació de la Memòria de l'Institut Català de Finances corresponent a l'any 2000.

query_builder   25 setembre 2001 10:00

event_note Nota de premsa

El Govern acorda l'aprovació de la Memòria de l'Institut Català de Finances corresponent a l'any 2000.

L’any 1985 es va crear aquest ens com a instrument principal de la política de crèdit públic de la Generalitat de Catalunya, essent un punt de referència per al finançament de les inversions empresarials i eina bàsica per col·laborar a la millor dotació de capital públic i social de l’economia catalana.Al llarg dels seus quinze anys d’existència aquesta entitat s’ha especialitzat en l’anàlisi, concessió i gestió d’operacions de crèdit a empreses i entitats públiques i privades, fins al punt d’esdevenir el referent públic de la banca d’inversions a Catalunya.L’ICF actua com el principal instrument de crèdit públic del Govern de la Generalitat i dóna el millor suport financer als seus objectius de política econòmica.Les operacions de crèdits i avals que du a terme l’Institut Català de Finances s’han destinat a inversions productives d’empreses públiques i, molt especialment, d’empreses privades, amb una major atenció a les empreses petites i mitjanes, amb una àmplia extensió del crèdit públic tant per tot el territori com per la diversificada estructura productiva de l’economia catalana.Així doncs, des de l’any 1986 fins l’any 2000 s’han formalitzat préstecs i avals per un import de 191.725,4 MPTA (1.152.292.861,17 euros). Més de la meitat del crèdit signat al llarg de l’existència de l’ICF s’han dut a terme per al període 1997 ’ 2000. Concretament han estat 732 crèdits per 98.118,7 MPTA (589.705.263,66 euros) dels quals més del 90% són préstecs amb un import global de 92.610,8 MPTA (556.602.117,96 euros).Cal destacar que, l’any 2000, s’han donat el 17,1% dels recursos del total de les operacions formalitzades per l’ICF des de l’any 1986, la qual cosa posa de manifest l’alt nivell d’activitat creditícia mantingut l’any passat.Concretament, l’any 2000 l’Institut ha formalitzat 289 noves operacions (entre préstecs i avals) per un import de 32.698 MPTA (196.518.937,89 euros), la qual cosa suposa un increment d’un 32,9% pel que fa a noves operacions signades i d’un 16,8% pel que fa als imports respecte l’any 1999.Pel que fa als avals cal dir que les seves sol·licituds han anat disminuint progressivament al llarg del temps fins a representar una activitat molt reduïda, mantenint - se pràcticament el mateix volum l’any 2000 respecte del 1999.Durant l’any 2000 s’ha prestat particular dedicació a les línies estratègiques de política econòmica del Govern, com es palesa amb l’actuació en sectors com la indústria audiovisual, el petit comerç, els projectes mediambientals, etc.’Així doncs, l’any 2000, trobem 15 línies especials de crèdit i dos d’avals, tant signades l’any 2000 com signades en exercicis precedents que continuen vigents.