Vicepresidència, Economia i Hisenda

Catalunya és el primer destí de la inversió estrangera a Espanya

Augmenta en més de 5 punts el seu pes en la inversió espanyola a l'estranger

query_builder   9 gener 2003 18:55

event_note Nota de premsa

Catalunya és el primer destí de la inversió estrangera a Espanya

Augmenta en més de 5 punts el seu pes en la inversió espanyola a l'estranger

La inversió estrangera a Catalunya durant el període gener-juny de 2002 ha estat de 14.196.731 milers d’euros (2.362.137 MPTA). En comparació amb el mateix període de 2001 s’ha registrat un augment d’un 332,44%, enfront un augment de 21,36% del conjunt de l’Estat, i una reducció d’un 24,07% de la Comunitat de Madrid.

Per comunitats autònomes, Catalunya concentra un 58,47% de la inversió del total de l’Estat, per la qual cosa se situa en la primera posició en el rànquing per davant de Madrid, que té un pes d’un 35,98%. En el mateix període de l’any passat, Catalunya va ser el destí d’un 16,4% de la inversió estrangera a Espanya.

Pel que fa a l’origen geogràfic de la inversió estrangera a Catalunya, el 90% procedeix de dos països: Luxemburg (57,3%) i els Països Baixos (32,9%) amb una inversió de 8.128 milions d’euros i 4.676 milions d’euros, respectivament.

Per sectors, destaca la importància dels transports i les comunicacions i de la gestió de societats de cartera i tinença de valors amb el 58,3% i el 32,2% de la inversió, respectivament. En termes absoluts han rebut 8.272 milions d’euros en el primer cas, i  4.568 milions d’euros en el segon cas.

Catalunya al món

La inversió catalana a l’estranger durant el primer semestre de l’any 2002 ha estat de 1.252.503 milers d’euros (208.399 MPTA). Aquesta dada comporta una reducció d’un 26,16% respecte a l’any anterior, enfront a la reducció d’un 54,81% del conjunt de l’Estat i d’un 51,87% de la Comunitat de Madrid. Així, Catalunya manté la segona posició darrera de la Comunitat de Madrid, i la seva participació en la inversió total espanyola a l’exterior passa d’un 8,42% en el primer semestre de l’any 2001 a un 13,76% en el mateix període de l’any 2002. En relació a la resta de comunitats autònomes destaca el pes de la Comunitat de Madrid, el País Basc i la Comunitat Valenciana amb un pes del 61,29%, 12,88% i 7,83%, respectivament i amb augments respecte al primer semestre de l’any 2001 de 3,7 punts, 8,5 punts i 5 punts.

Per països de destinació, un 89% es concentra principalment en quatre països: Portugal, Estats Units, Suïssa i Brasil amb un 40%, 22,5%, 18% i 8,6%, respectivament.

Finalment, per sectors destaca la inversió en gestió de societats i tinença de valors; intermediació financera, banca i assegurances; en el comerç; transports i comunicacions, i en la producció i distribució d’energia elèctrica, gas i aigua, amb un 27,1%, 24,9%, el 16,4%, 12,1% i el 9,1% de la inversió total a l’estranger. Respecte a períodes anteriors, destaca el baix pes de la indústria que concentra el 14,9% de la inversió catalana a l’estranger, mentre que en el primer semestre de l’any 2001 va representar el 51,5%.

Taules d’informació complementària