Cultura

S'aprova el Decret d'aprovació dels Estatuts de l'Institut Català de les Indústries Culturals.

query_builder   3 abril 2001 10:00

event_note Nota de premsa

S'aprova el Decret d'aprovació dels Estatuts de l'Institut Català de les Indústries Culturals.

El nou organisme té per objecte impulsar el desenvolupament de les indústries culturals a Catalunya. El seu àmbit d’actuació és el dels sectors audiovisual, editorial, de la premsa, multimèdia, discogràfic i musical i de les arts escèniques i visuals.Amb aquest Decret queda palesa, l’assumpció per part de l’ICIC de les funcions que fins ara exercia en matèria de cinematografia i vídeo la Direcció General de Promoció Cultural.En general, cal recordar que la funció primordial de l’ICIC és la de dotar l’Administració d’un organisme àgil per dur a terme de manera coordinada les actuacions destinades a desenvolupar les polítiques d’ajut i suport a les indústries culturals, i d’una forma particular, a desplegar mesures d’ajut i suport al sector audiovisual.Entre els seus òrgans de Govern, el Consell General estarà presidit pel conseller de Cultura i com a vocals tindrà diferents representants dels departaments de Cultura, Presidència, Economia i Finances, Indústria, Comerç i Turisme, Universitats, Recerca i Societat de la Informació, 1 representant de la CCRTV, representats de les administracions locals i representants de diferents sectors de les indústries culturals.L’Institut permetrà rendibilitzar al màxim les eines d’intervenció de l’Administració, i fer extensives a la resta dels sectors aquelles mesures que s’han mostrat eficients, aplicades en un àmbit determinat. Aquest nou organisme ens permetrà també, aconseguir un aprofitament més bo dels recursos humans, materials i organitzatius de l’Administració de la Generalitat.Així doncs, entre d’altres aspectes, amb l’aprovació d’aquest Decret es capacita l’Institut a establir convenis amb entitats públiques i privades, concertar crèdits, establir contractes, participar en operacions de capital risc, i participar en consorcis amb d’altres entitats públiques o amb entitats privades sense finalitat de lucre.L’ICIC també podrà aconseguir subvencions i facilitar l’accés de les empreses a les línies especials de crèdit.L’Institut podrà establir formes de col·laboració amb els ens locals, la pròpia Administració de la Generalitat i altres administracions.