Cultura

El Govern acorda presentar al Parlament de Catalunya un projecte de Proposició de llei al Congrés dels Diputats de modificació d'un article de la Llei de 8 de juny de 1957, del Registre Civil.

query_builder   9 octubre 2001 10:00

event_note Nota de premsa

El Govern acorda presentar al Parlament de Catalunya un projecte de Proposició de llei al Congrés dels Diputats de modificació d'un article de la Llei de 8 de juny de 1957, del Registre Civil.

Fruit de l’acord pres avui, el Govern de la Generalitat presentarà una proposta al Parlament de Catalunya per tal que insti al Congrés dels Diputats a modificar les normatives estatals amb rang de llei que encara dificulten o impedeixen l’ús de la llengua catalana i de les altres llengües oficials, amb l’objectiu d’avançar cap al reconeixement de la realitat plurilingüe de l’Estat.La Llei de Política Lingüística ha trobat algunes dificultats en l’àmbit del Registre Civil en relació a l’aplicació del principi de doble oficialitat atès que l’Administració de l’Estat distribueix els models dels llibres del registre redactats exclusivament en castellà, ja que considera vigent un precepte del Reglament del Registre Civil, que data de l’any 1958.Aquest reglament impedeix acceptar les inscripcions redactades en llengua diferent al castellà, com ara el català, i ho considera com un defecte de forma. Això suposa que totes les inscripcions hauran de ser forçosament en castellà.Aquesta Proposició de llei té per objecte la modificació de la Llei del Registre Civil per tal que es faciliti a Catalunya l’aplicació del principi de doble oficialitat en l’àmbit del Registre Civil. Així, es preveu que a Catalunya, els assentaments registrals o les inscripcions redactades es facin en castellà o en català, i que els fulls dels llibres del registre es distribueixin impresos en català i castellà.