Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Proposta d'acord en relació amb el Pla de modernització i concentració de les cooperatives agràries de Catalunya

query_builder   20 març 2001 10:00

event_note Nota de premsa

Proposta d'acord en relació amb el Pla de modernització i concentració de les cooperatives agràries de Catalunya

La modernització i la millora econòmica i social de les cooperatives agràries és un procés irreversible atesa la globalització dels mercats i la necessària competitivitat que han d’assolir les empreses del sector agroalimentari.Des del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, es recolça un desenvolupament rural que consolidi un model agrari que refaci la posició dels agricultors en el mercat, amb unes empreses competitives on les cooperatives i les seves integracions tinguin una funció determinant, amb mesures com ara les contemplades al Programa de Desenvolupament Rural (PDR).Aquest nou pla d’actuació per a la modernització i la concentració de les cooperatives de Catalunya, que tindrà com a finalitat el reforç de la competitivitat de les explotacions agràries catalanes i afavorirà el teixit social, conté com a principals punts d’actuació els següents:- Potenciar la creació de grups cooperatius, cooperatives i entitats associatives agràries per tal d’augmentar la seva dimensió econòmica, amb l’aplicació de noves estratègies comercials i empresarials.- Adequació de les produccions a normes comunes de producció, especialització, comercialització i la creació de serveis a la producció, per assolir uns productes comercials innovadors homogenis i de qualitat.- Fomentar la innovació, la millora i l’adequació dels circuits comercials i de distribució agroalimentaris.- Adequació dels recursos humans per a la millora de la gestió tècnico - econòmica de les cooperatives agràries i per la creació de nous llocs de treball o la promoció professionals del personal.- Fomentar l’assistència, l’assessorament i el suport tècnic a les cooperatives i entitats agràries per part de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya.Aquest Pla comptarà amb un pressupost total de 3.627 MPTA (21.799.589,61 euros) per als 6 anys de vigència del Pla (2001-2006). En aquest sentit, cal destacar que durant l’any 2001, aquest Pla comptarà amb una dotació de 575 MPTA (3.455.819,60 euros), a part d’un pressupost vinculant de 400 MPTA (2.404.048,41 euros), en el marc de les actuacions previstes en el Programa de Desenvolupament Rural.