Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Grau presideix signatura execucio d'obres Reg Segarra-Garrigues

query_builder   19 juny 2003 16:24

event_note Nota de premsa

Grau presideix signatura execucio d'obres Reg Segarra-Garrigues

El conseller dAgricultura, Ramaderia i Pesca, Josep Grau, presidirà demà divendres, dia 20 de juny, la signatura del contracte per a lexecució de les obres de concentració parcel.lària i per a la redacció dels projectes, execució, explotació i manteniment de la xarxa de distribució de regadiu del sistema Segarra-Garrigues, que pertoca executar al Govern de la Generalitat, a través de lempresa pública Reg Sistema Segarra-Garrigues, SA (REGSEGA). El contracte serà signat pel President de REGSEGA i pel President de la Societat Aigües del Segarra-Garrigues, S.A., amb la qual cosa es fa efectiva ja ladjudicació de la xarxa de regadiu al Grup empresarial integrat per les empreses FCC Construcción S.A, ACSA AGBAR Construcción S.A., Copcisa, COPISA, Benito Arnó, S.A, Áridos Romà, SAU, Constructora Calaf S.A, M&J Gruas S.A, Romero Polo S.A, Aqualia Gestión Integral del Agua S.A y SOREA S.A. La totalitat de lobra de la xarxa de regadiu haurà destar acabada en un termini de 9 anys i es compta que lany 2008 shauran transformat en regadiu més de 35.000 hectàrees, ja que en el seu moment el Govern català va decidir licitar lobra duna sola vegada. Aquesta actuació portarà el regadiu a una setantena de municipis de sis comarques lleidatanes des de la Noguera fins a les Garrigues, passant pel Segrià, el Pla dUrgell, lUrgell i la Segarra.Daltra banda, a més de la possibilitat de la transformació en regadiu de les 70.150 ha, aquesta infrastructura suposarà també dinamitzar el sector agrari de les comarques de Lleida mitjançant els cultius alternatius, la creació dindústries agrolimentàries a la zona i lassociacionisme agrari, entre daltres.Pel que fa a les principals característiques de loferta que es va adjudicar el passat 23 de desembre de 2002, cal ressaltar que aquesta actuació compta amb la realització de les obres de concentració parcel·lària de 45.530 ha., la transformació en regadiu amb dotació plena (6.500m3/ha i any) de 47.110 ha i la transformació en regadiu de suport (1500m3/ha i any) de 23.040 ha, suposant la transformació total en regadiu de 70.150 ha. Així mateix comptarà amb la instal·lació de més de 3.500 Km de longitud de canonades de distribució, la construcció de 43 basses de regulació i 17 estacions de bombament i una dotació daigua general de 342 Hm3 per a ser distribuïda a través de tota la xarxa que beneficiarà a un mínim de 15.000 regants daquest indret de Catalunya. A més, també comptarà amb una xarxa de camins de més de 1500 km de longitud entre principals i secundaris.Daltra banda, la declaració dimpacte ambiental que va aprovar el Govern català i que queda reflectit en loferta adjudicada, exclou daquest regadiu 5.800 hectàrees que es fa exclusivament en compliment de les directives mediambientals que estableix la Unió Europea per tal de preservar un mínim dhectàrees en benefici de les aus estepàries. En aquest sentit, el Govern de la Generalitat va establir unes mesures preventives, correctores i compensatòries pels afectats. La compensació es situa en una subvenció per hectàrea a fi i efecte daconseguir que no hi hagi un dany econòmic en les perspectives de futur de les àrees excloses. Pel què fa al cost que pot suposar per als regants, si el pagament és al comptat, per als de regadiu de transformació fins a 3.150€/ha. i per als de regadiu de suport fins a 1.575€/ha. Daltra banda, els regants que ho desitgin podran finançar els esmentats costos, entre daltres opcions, a través de préstecs mitjançant lICCA. Pel què fa al preu del m3 daigua que correspon fer efectiu als regants, per a lexplotació de la xarxa, aquest pot arribar als 0.061€/m3 .En acabar lacte de signatura tindrà lloc una roda de premsa amb els mitjans de comunicació.El màxim responsable de lAdministració agrària catalana arribarà a les 17:00 hores a la Seu de Reg Sistema Segarra-Garrigues, S.A, on serà rebut per Estanis Felip, president executiu de REGSEGA i delegat del Govern de la Generalitat a Lleida, Carles Benet, president de la Comunitat General de Regants del Canal Segarra-Garrigues, membres del Consell dAdministració de REGSEGA, Jaume Regany, president de la Societat Adjudicatària i altres representants daquesta. Seguidament, tindrà lloc el trasllat a la sala de reunions, on es durà a terme la signatura del contracte amb els parlaments a càrrec dEstanis Felip, president executiu de REGSEGA i delegat del Govern de la Generalitat de Catalunya, Jaume Regany, president de la Societat Adjudicatària i, del conseller dAgricultura, Ramaderia i Pesca, Josep Grau.