Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

El preu en primera venda del peix a Catalunya augmenta un 10,59%

query_builder   27 març 2003 13:29

event_note Nota de premsa

El preu en primera venda del peix a Catalunya augmenta un 10,59%

Pel que fa a l’aqüicultura, el preu en primera venda ha augmentat un 0,91% Durant l’any 2002 les captures de la flota pesquera de Catalunya han disminuït respecte a l’any anterior un 16%, la qual cosa representa un total de 36.802 tones. Tanmateix, l’import en primera venda ha arribat a 125.842 M€, és a dir, un 2,6% més respecte el 2001. La mitjana de preus indica una millor venda del peix a llotja en un percentatge del 10,59%, atribuïble, al menys en part, a la millora de les prestacions i serveis que les llotges ofereixen als compradors després de les remodelacions i millores en les seves instal·lacions. En aquest sentit, el DARP valora positivament l’augment que aquestes dades representen a la renda dels professionals catalans del sector de la pesca. Malgrat la disminució de captures de l’any 2002 en relació al 2001, podem parlar d’una estabilitat de captures, ja que s’ha produït una important reducció de l’esforç pesquer per diversos motius. Per una banda, durant l’any 2002 es va reduir la potència de la flota pesquera catalana en 5.828 CV (-3,10% de potència) amb la retirada definitiva de 20 vaixells (entre ells 5 d’arrossegament i 7 d’encerclament). D’altra banda, també s’ha produït una disminució del nombre de vaixells forans que durant l’any 2002 van desembarcar les captures a les llotges catalanes, els quals van passar de 129 vaixells l’any 2001 a 57 vaixells l’any 2002. Els ports de les comarques de Tarragona i Girona són els que han generat el major nombre de captures En l’anàlisi geogràfica de les dades obtingudes, es pot observar que els ports de les comarques de Tarragona són els que, en el seu conjunt, han generat el major volum de captures, concretament un 38,34% - 14.109.696 tones-, alhora que també han obtingut el major valor amb un 38,40% - 48.328.388 €-. En quant als ports de les comarques de Girona, han generat un volum de captures del 35,54% - 13.078.590 tones- mentre que en valor han obtingut un 39,45% - 49.640.409 €-. Per ports pesquers, els que més han incrementat el seu volum de captures són: Blanes, Arenys de Mar, Cambrils, Sant Feliu de Guíxols i Torredembarra. CAPTURES TOTALS A CATALUNYA PER PORT 2002 PORT QUILOS EUROS ARENYS DE MAR 3.148.424 8.241.244 BARCELONA 2.964.724 6.523.120 MATARÓ 174.353 1.243.627 VILANOVA I LA GELTRÚ 3.326.977 11.865.620 TOTAL BARCELONA 9.614.478 27.873.611 BLANES 3.252.563 11.145.070 L’ESCALA 1.129.263 3.058.927 LLANÇÀ 889.683 4.538.217 PALAMÓS 1.476.187 9.773.581 PORT DE LA SELVA 1.559.632 6.062.742 ROSES 4.231.910 13.972.288 SANT FELIU DE GUÍXOLS 539.352 1.145.070 TOTAL GIRONA 13.078.590 49.640.409 CAMBRILS 2.226.550 6.928.583 DELTREBRE 272.686 1.253.454 L’AMETLLA DE MAR 2.617.256 8.160.570 L’AMPOLLA 262.057 1.240.621 LES CASES DE L’ALCANAR 229.739 1.136.392 SANT CARLES DE LA RÀPITA 3.434.588 13.677.004 TARRAGONA 4.949.982 15.070.385 TORREDEMBARRA 116.838 861.376 TOTAL TARRAGONA 14.109.696 48.328.385 TOTAL CATALUNYA 36.802.763 125.842.410 El preu del peix blau augmenta un 30,27% i el peix blanc augmenta un 11,80% Per grups d’espècies, durant l’any 2002 hi ha hagut un increment del preu del peix blau en un 30,27% respecte l’any anterior alhora que el volum de les captures ha disminuït en un 17,94%.En aquest sentit, el pes del peix blau ha representat el 56,25% del conjunt de les captures de peix fresc a Catalunya i, en valor ha significat el 27,7%. Analitzant les dues espècies principals s’observa que han seguit una evolució diferent. Així, malgrat que el volum de captures de sardines ha disminuït en un 41,3% s’ha vist compensat pel seitó, que s’ha incrementat en un 36,9%. Pel que fa als preus, en el cas de la sardina hi ha hagut un augment del preu del 28,34% mentre que en el cas del seitó, hi ha hagut un augment del 3,22% del preu respecte l’any anterior. En el cas del peix blanc, i comparant les dades amb les del 2001, s’observa que les captures d’aquest grup ha disminuït un 14,4% i que alhora hi ha hagut un augment del 11,8% en el preu. Així, el peix blanc representa el 30,2% del total de captures i assoleix, per import en primera venda, el 37,9% del valor total de les captures realitzades a Catalunya al llarg de l’exercici 2002. Pel que fa a les espècies més representatives d’aquest grup, s’ha capturat un 8,8% menys de lluç i el seu valor en primera venda ha augmentat un 6,13%. Per altra banda, s’ha capturat un 6,6% menys de llobarro mentre que el seu preu en primera venda ha augmentat un 3,6%. CAPTURES PER GRUPS 2002 GRUP QUILOS EUROS CARTILAGINOSOS 97.649 299.147 CRUSTACIS 1.743.848 28.039.230 INVERTEBRATS 4.014 150.751 MOL.LUSCS – BIVALVES 137.050 970.958 MOL.LUSCS – CEFALÒPODES 2.623.152 12.068.694 MOL.LUSCS GASTERÒPODES 372.447 1.694.015 OSSIS – BLANC 11.121.833 47.729.975 OSSIS- BLAU 20.702.767 34.889.636 TOTALS 36.802.763 125.842.410 Quant a la resta de productes, s’ha produït un descens de les captures de crustacis, tot i que el valor de venda ha augmentat un 14,29%. També ha disminuït el volum de bivalves, cefalòpodes, invertebrats i cartilaginosos. El preu en primera venda de la producció de peix en aqüicultura augmenta un 0,91% El sector de l’aqüicultura marina a Catalunya continua en consolidació. El millor indicador d’aquest procés són les xifres que indiquen que durant l’any 2002 la producció ha estat de 5.182,830 tn i el seu preu, en primera venda, equival a 13.362.341,32 €. Així, comparant aquestes dades amb les de 2001 s’ha produït un augment de 54,569 tones de producció, és a dir, un 1,06% més, i de 120.137,33 € en primera venda, la qual cosa indica que s’ha augmentat un 0,91% respecte el 2001. L’augment dels imports en primera venda es deu principalment a una major producció d’orada (tot i que en aquest cas el seu preu ha baixat) i a l’increment dels imports obtinguts en primera venda del llobarro i l’ostró. Evolució de l’aqüicultura en el període 1992-2002 L’evolució de la producció total d’aqüicultura els darrers anys ha estat la següent: Any 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Tones 3806,031 3483,365 3399,984 3964,504 4509,621 4627,6925 4515,817 4523,275 5099,9042 5128,2611 5182,83097 La producció de peix en aqüicultura augmenta un 14,35% La producció de peixos ha passat de 1.533,155 tones l’any 2001 a 1.753,265 tones el 2002, és a dir ha augmentat un 220,110 tones, la qual cosa equival a un increment del 14,35%. Aquesta producció representa que l’import en primera venda ha passat de 9.252.106,12 € l’any 2001 a 9.287.321,13 € el 2002, és a dir, s’ha incrementat en 35.215,01 € respecte l’any anterior, la qual cosa representa un augment del 0’38%. Dins la producció de peixos cal destacar l’increment de la producció d’orada, que ha augmentat 46,88 tones respecte el 2001, la qual cosa equival a un increment del 3,18%. Per altra banda, la producció de llobarro també ha augmentat, ja que ha passat de les 60,812 tones l’any 2001 a les 232,608 tones el 2002, el que significa un 282,503% més. Pel que fa als alevins de llobarro també han experimentat un augment. En aquest sentit, s’ha passat de 2.328.950 unitats l’any 2001 a les 2.500.000 unitats l’any 2002. Per tant, s’han produït 171.050 alevins més que l’any passat, la qual cosa representa un augment del 7,34%. Les altres espècies de peixos produïdes a Catalunya representen uns valors molt residuals: 0,0144 tones de múgil i 3,608 tones de llenguado. Evolució de l’aqüicultura de peixos en el període 1992-2002 L’evolució de la producció total de peixos (orada, llobarro, múgil, etc.) els darrers anys ha estat la següent: Any 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Tones 14,97 343,7 323,6 559,723 550,609 626,3275 836,684 1185,617 1391,3032 1553,1551 1753,2651 El cultiu de mol·luscs Pel que fa al cultiu de mol·luscs, tenim que les espècies cultivades a Catalunya –principalment musclos, ostrons, cloïsses i catxell) ha passat de 3.595,094 tones el 2001 a 3.429,566 tones el 2002, és a dir, la producció d’aquestes espècies ha disminuït en 165,528 tones, la qual cosa equival a un descens del 4,6% respecte el 2001. Quant a l’import de la producció de mol·luscs en primera venda, tenim que aquesta ha passat dels 3.989.790,94 € el 2001 a 4.075.040,19 € el 2002. Per tant, en aquest darrer any s’han obtingut 85.249’25 € més que l’any 2001, és a dir, un 2,14% superior a l’import obtingut el 2001. El descens de la producció de mol·luscs es deu a la disminució de la producció de musclos a les badies del delta de l’Ebre i a les long-lines de les aigües de la zona del delta de l’Ebre. No obstant, dins de les badies del delta de l’Ebre, si bé la producció de musclos ha disminuït, en canvi ha augmentat la producció d’ostró. Així, el descens de la producció de mol·luscs es deu principalment a una menor producció de musclos, ja que s’ha passat de les 3.086,279 tones el 2001 a les 2.770,136 tones el 2002, la qual cosa significa que ha disminuït en 316,143 tones, és a dir, en 10,24%. Aquesta disminució està relacionada amb el fet que a les muscleres del delta de l’Ebre ha augmentat la producció d’ostró per tal de diversificar la producció. Per tant, la disminució de la producció de musclo s’ha vist compensada per un augment de la producció d’ostró. Barcelona 27 de març de 2003