Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

El Govern ha autoritzat l'Institut Català del Crèdit Agrari a atorgar préstecs i avals al sector pesquer amb base als ports de Catalunya.

query_builder   5 febrer 2002 10:00

event_note Nota de premsa

El Govern ha autoritzat l'Institut Català del Crèdit Agrari a atorgar préstecs i avals al sector pesquer amb base als ports de Catalunya.

El Govern català, recollint la inquietud del sector i conscient de la importància que té la pesca per al conjunt del país, ha acordat autoritzar l’Institut Català del Crèdit Agrari (ICCA) a atorgar préstecs per un import màxim global de 12.000.000 ’ (1.996.632.000 PTA) a les persones físiques o jurídiques que realitzin les accions següents:- La construcció, la compra o la modernització de vaixells de pesca, aquesta última, relativa a equipaments, canvis de motor, reparacions, millores o transformacions en vaixells que signifiquin canvis de modalitats de pesca o l’adequació a l’exercici de modalitats de pesca alternatives o polivalents.L’import màxim del finançament podrà arribar fins al 90% del pressupost de la inversió sense IVA, deduïts els ajuts aprovats pel Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, amb un màxim de 2.100.000 ’ (349.410.600) per titular. El vaixell objecte de la inversió haurà de tenir el port base a Catalunya.En relació a la petició d’avals, el Govern ha acordat també autoritzar l’Institut Català del Crèdit Agrari a atorgar avals per un import global d’1.200.000 ’ anuals (199.663.200 PTA) per garantir davant la Direcció General de Pesca i Afers Marítims del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca els pagaments parcials corresponents als ajuts aprovats per a les noves construccions d’embarcacions de pesca.Finalment, l’ICCA establirà les garanties necessàries per fiançar els préstecs i els avals, i concedirà aquests amb informe previ favorable del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca. Aquest acord s’insereix en el marc de l’IFOP, l’Instrument Financer d’Orientació Pesquera aprovat pel Govern l’any 2000, amb vigència durant el període 2000-2006, i que preveu una inversió de 228.384.599,67 euros (38.000 MPTA), dels quals aproximadament 17.400 MPTA seran fons públics.En aquest sentit, la línia de crèdits que avui autoritza el Govern s’adreça al patró o propietari del vaixell amb l’objectiu de sufragar les despeses ocasionades amb motiu de les modificacions, reparacions o remodelacions dels vaixells.