Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

El DARP ha traslladat a Brussel·les el posicionament de Catalunya respecte la proposta de reforma de la Política Agrària Comuna

query_builder   7 maig 2003 17:44

event_note Nota de premsa

El DARP ha traslladat a Brussel·les el posicionament de Catalunya respecte la proposta de reforma de la Política Agrària Comuna

La Generalitat de Catalunya, mitjançant una delegació del departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, ha exposat directament a la Comissió Europea el posicionament  de Catalunya en els diferents aspectes de la reforma de la Política Agrària Comuna (PAC).

En aquest sentit, pel què fa a la modulació dels recursos, Catalunya valora positivament el concepte de modulació dels ajuts si aquest suposa un estalvi dels recursos fins ara destinats  a les explotacions més subvencionades  per tal d’aplicar-los a les polítiques de desenvolupament rural. Es rebutja la proposta de modular a partir dels 5.000 euros i es defensa que aquesta modulació sigui almenys a partir dels 10.000 euros.  Així doncs, Jordi Peix, assessor del Conseller d’Agricultura, ha valorat positivament el concepte de modulació sempre i quan els ajuts es destinin al desenvolupament rural.

Catalunya rep el 5% de la PAC que arriba a tot l’estat espanyol i el 16% dels recursos que es destinen al desenvolupament rural, i per aquest motiu es reclama que tots els recursos que s’estalviïn de la PAC es destinin al segon pilar, per potenciar les produccions de qualitat i la modernització, entre d’altres. En aquest sentit, des del DARP es reclama que els ajuts alliberats es destinin al desenvolupament  rural perquè són els que permeten desenvolupar polítiques estructurals que beneficien a tot el sector. A més, cal tenir present que a la primera proposta de revisió de la PAC ja es prèvia que la totalitat dels ajuts alliberats es destinessin a aquesta matèria.

Pel que fa al tema de la desconnexió dels ajuts de la producció, Jordi Peix ha dit que el DARP considera que el pagament d’ajudes deslligades de la producció  pot provocar l’abandonament tant de terres com de cultius en diferents sectors i ha assenyalat  la dificultat que sigui acceptada socialment. Així, es considera necessari  mantenir l’obligació de cultivar o produir per poder  accedir a les ajudes contemplades o, com a mínim, preveure una desconnexió parcial, de manera que una part important de l’ajuda depengui de la producció o del cultiu efectiu.

D’altra banda, pel que fa a la valoració per sectors, l’assessor del conseller considera que en el cas dels fruits secs l’ajuda per hectàrea proposada per la Comissió, resulta del tot insuficient i hauria d’incrementar-se substancialment tenint en compte els costos de producció d’aquests cultius i la negativa evolució dels preus de mercat. En cas contrari, perilla la continuïtat de les explotacions catalanes. I ha destacat  que la proposta dels fruits secs s’hauria de plantejar igual que la proposta dels altres sectors.

Un altre aspecte valorat pel DARP és com afectarà aquesta reforma en els productors d’arròs. En aquest sentit, es considera negativa la reducció del preu d’intervenció fins el 50%, ja que aquest fet  comportarà una davallada important del preu de mercat. D’altra banda, el DARP reclama que es reconegui el conreu de l’arròs als deltes i en zones humides de la Mediterrània, ja que en aquestes zones l’arròs no té cultiu alternatiu i perquè l’augment de la producció a zones de regadiu de la resta de l’estat està provocant que els productors de les zones humides i històriques de cultiu d’arròs quedin perjudicades per les penalitzacions que aplica la Unió Europea  al sobrepassament de la producció que existeix al conjunt de l’Estat.

D’altra banda, la proposta de reforma de la Política Agrària Comuna pot ser molt negativa pel sector de boví de carn  si s’aplica la reforma tal i com es planteja.

Respecte el sector de la llet, es considera que la revisió del sector de la llet  i els productes làctics ha de servir  per concedir a Catalunya, i a l’Estat  espanyol en general, la quota que li correspon d’acord amb la seva producció històrica, i d’aquesta manera corregir el greuge sofert en el moment de la incorporació d’Espanya a la Comunitat Econòmica Europea.

Pel que fa als cereals, malgrat que no hi ha hagut intervenció de cereals des de fa anys a Catalunya, es considera negativa la proposta ja que comportarà una baixada dels preus de mercat. I en quant als cultius energètics, es considera que s’hauria d’incrementar l’ajuda per aquest tipus de cultius per tal de promoure efectivament la seva extensió.

Un altre dels sectors a tenir en compte és el de les proteaginoses, respecte el qual es considera que seria necessari incrementar l’import de l’ajuda prevista a aquests cultius per tal de poder augmentar la producció d’aquests conreus tot evitant la seva importació massiva.

Pel que fa al sector dels farratges,  des del DARP es considera que la proposta de la Comissió comportarà canvis profunds en l’actual sistema productiu de Catalunya, ja que en una part important de les ajudes passaran a la indústria de transformació als productors, la qual cosa implicarà el perill de desmantellar la important indústria transformadora catalana. L’alternativa, seria l’establiment d’una ajuda permanent equitativa entre els productors i indústria.

La delegació del DARP, integrada per Jordi Peix, assessor del conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca en matèria de política agrària europea, Josep Santamaria, cap del Gabinet Tècnic del DARP  i Lluc Beltran, responsable de Relacions Exteriors del DARP,  ha valorat molt positivament les reunions mantingudes aquests dies a Brussel·les.

Barcelona, 7 de maig de 2003

`