Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

El DARP i l'Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran crearan una taula de treball per promoure la ramaderia ecològica

query_builder   22 octubre 2003 15:53

event_note Nota de premsa

El DARP i l'Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran crearan una taula de treball per promoure la ramaderia ecològica

Així ho ha manifestat el conseller Grau en el transcurs del Consell Rector de l’Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran (IDAPA), on ha estat acompanyat per Agustí López, vicepresident 1er. de l’IDAPA i avui president en funcions del Consell Rector d’aquest Institut i Montserrat Candini, vicepresidenta 2ª i directora del Programa Política General de Muntanya de PTOP.

El conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, Josep Grau, ha realitzat avui dimecres, dia 22 d’octubre, una ponència sobre agricultura ecològica en el decurs del Consell Rector de l’institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran (IDAPA) que s’ha celebrat a Castellciutat (La Seu d’Urgell) i en el qual també hi ha assistit Agustí López, vicepresident 1er. de  l’IDAPA i avui president en funcions del Consell Rector d’aquest Institut  per l’absència del president, el conseller Felip Puig, i Montserrat Candini, vicepresidenta 2ª i directora del Programa de Política General de Muntanya del departament de Política General i Obres Públiques.

En aquest sentit, el conseller Grau ha afirmat que es crearà una taula de treball entre el govern de la Generalitat i l’Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran per tal de promoure la ramaderia ecològica a l’Alt Pirineu i Aran. Aquesta iniciativa respon a les polítiques de qualitat alimentària endegades pel Govern de la Generalitat, a través del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca. Grau ha destacat que en els últims anys hi ha hagut un molt bon creixement de la producció ecològica i ha assenyalat que s’ha de mantenir. Així mateix, ha afegit que en la línia de distribució s’estan creant moltes botigues  de venta de productes ecològics  a les grans ciutats i un exemple a Barcelona és Ecoveritas.

D’altra banda, Grau ha dit que ara s’està començant a negociar el nou programa de Desenvolupament Rural que s’aplicarà a partir del 2007 i que s’està treballant per enfortir aquests tipus de produccions perquè és una manera  molt clara de mantenir el model agronòmic del Pirineu i  donar un valor afegit a aquest tipus de produccions.

Actualment, la producció ecològica representa quasi el 3% de total de la producció agrària i la política iniciada aquests darrers anys pel conseller Grau preveu que aquest tipus de producció arribi fins al 10% abans del 2010.

Per aconseguir els objectius marcats respecte aquest tipus de producció des del govern de la Generalitat s’han emprès dues mesures per impulsar aquesta línia d’activitat: La primera és estructural i preveu la dotació econòmica i la transformació del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica com a corporació de dret públic amb personalitat jurídica pròpia. Una altra mesura és l’impuls a la promoció d’aquest tipus de producció a través de les partides pressupostàries del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya, en les línies de les mesures agroambientals. En aquest sentit, el DARP dota per a la promoció i suport a aquest tipus de producció prop de 175.000€ anuals. Cal dir que aquestes mesures es complementen amb les ja existents també en la promoció de Denominacions d’Origen, Indicacions Geogràfiques Protegides, productes autòctons, d’artesania i marques amb la Q de qualitat i la producció integrada, que el DARP també impulsa com a qualitat diferenciada.

Pel que fa a les explotacions ramaderes (entre boví, oví, porcí i avicultura) que es dediquen a la producció ecològica, cal destacar que hi ha hagut un fort augment en els darrers quatre anys. Així, s’ha passat de 45 explotacions el 1999 a 255 el 2002, la qual cosa ha suposat un augment del 466%. La demarcació de Lleida és on s’ha produït un major augment, al passar de 7 explotacions el 1999 a 193 el 2002, la qual cosa representa un augment del 2.657%. Per altra banda, la demarcació de Barcelona ha tingut un augment del 105%, en passar de 17 explotacions el 1999 a 35 el 2002, la demarcació de Girona ha tingut un increment del 29,41%, passant de 17 explotacions el 1999 a 22 el 2002 i, finalment, de demarcació de Tarragona és la que ha tingut un increment menor, en passar de 4 explotacions el 1999 a 5 el 2002, la qual cosa representa un increment del 25%.

La producció agrària ecològica és un sistema de producció i/o elaboració de productes agraris que té com a objectius l’obtenció d’aliments de màxima qualitat respectant el medi ambient i sense utilitzar productes químics de síntesis (hormones, adobs químics, plaguicides, etc.), potenciar la fertilitat dels sòls agrícoles, limitant les pràctiques agressives, evitar totes les formes de contaminació i pèrdues de qualitat als aliments i, proporcionar unes condicions de vida dignes als ramats respectant les seves necessitats biològiques i de comportament.

Barcelona, 22 d’octubre de 2003